Kniha není dar, dokud není přečtena...

knihaaa

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym)

Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám, co udě­lá­te? Jestliže vás nepo­žá­dá o radu a vy mu stej­ně řek­ne­te, co by měl dělat, sta­ne­te se bře­me­nem a on bude mít vět­ši­nou pocit, že je posu­zo­ván a kon­t­ro­lo­ván. To při­pra­vu­je půdu pro neú­spěch. Nebude se dívat na vaši radu jako na dar a jeho zájem vidět vás pokles­ne.

Když tako­vým pří­buz­ným při­ne­se­te kni­hu nebo infor­ma­ci a řek­ne­te jim, že vám pomoh­la, sku­teč­ně jste je obda­ro­va­li. Váš čin doka­zu­je, že se o ně sta­rá­te. Poskytli jste zdroj a je na nich, zda jej pou­ži­jí, nebo ne. Musíte se však také smí­řit s mož­nos­tí, že vaši kni­hu nikdy neo­te­vřou ani vám neza­vo­la­jí.

Darem je to, že se sta­rá­te. Každý potře­bu­je něko­ho, kdo se sta­rá. Jestliže se sta­ne­te pedan­tem, dar zni­čí­te. Musí mít tou­hu a záměr, aby pou­ži­li dané infor­ma­ce, pře­čet­li si kni­hu, změ­ni­li život­ní styl nebo coko­li jiné­ho, co se od nich žádá. Stane-li se kri­ti­zu­jí­cím uči­te­lem, rodi­čem nebo man­žel­ským part­ne­rem, ničí­te dar, kte­rý jste nabí­ze­li.

Dávejte svou lás­ku a sou­cí­tě­ní v podo­bě daru, ale pama­tuj­te si tuto větu z kréda Al-Anona: „Jen pro dnešek se zdr­žím zdo­ko­na­lo­vá­ní něko­ho kro­mě sebe.“

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Životní postoj14. ledna 2020 Životní postoj Jsem přesvědčen, že váš život tvoří z 10 procent to, co se vám děje, a z 920 procent vaše reakce na to. A stejné je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie ukazují, že optimisté prožívají […]
  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […]
  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]