Kritiky.cz > Speciály > Kniha džunglí – POSTAVY

Kniha džunglí – POSTAVY

p016520

            MAUGLÍ (Neel Sethi)

Mauglí je lid­ský chla­pec, kte­ré­ho od útlé­ho dět­ství vycho­vá­va­la smeč­ka vlků. Když zajis­tí, že již není v džun­g­li vítán, opus­tí svůj domov a vydá se na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou pozná­ní. Provází ho přís­ný men­tor, par­dál Baghíra, a vese­lý med­věd Balú.

           

            BAGHÍRA (v původ­ním zně­ní Ben Kingsley)

Baghíra je nád­her­ný a mršt­ný par­dál, kte­rý kdy­si našel malé­ho Mauglího v džun­g­li a dal jej vycho­vat vlkům. Černý par­dál má pro chlap­ce sla­bost. Je to Magulího men­tor a pomů­že chlap­ci ode­jít od vlčí smeč­ky se ctí, když se uká­že, že Mauglí již není ve svém původ­ním domo­vě vítán.

            RÁKŠA (v původ­ním zně­ní Lupita Nyong’o)

Rákša je milu­jí­cí a sta­rost­li­vá vlčí máma, kte­rá se neú­nav­ně sta­rá o všech­na svá vlča­ta – včet­ně Mauglího, kte­ré­ho adop­tu­je poté, co ho coby bato­le najde v džun­g­li par­dál Baghíra.

            AKÉLA (v původ­ním zně­ní Giancarlo Esposito)

Akéla je sil­ný a zoce­le­ný vůd­ce lví smeč­ky. Zodpovědně a neso­bec­ky dohlí­ží na dodr­žo­vá­ní Zákonů džun­gle. Přestože při­jme člo­vě­čí mlá­dě do smeč­ky, časem začne mít oba­vu, že až Mauglí vyros­te, bude pro smeč­ku před­sta­vo­vat nebez­pe­čí.

            Šér Chán (v původ­ním zně­ní Idris Elba)

Bengálský tygr Šér Chán si nese jizvy po stře­tu s člo­vě­kem a lidi k smr­ti nená­vi­dí. Svojí záští vůči člo­vě­čí­mu mlá­dě­ti Mauglímu se hrů­zostraš­ný tygr nijak neta­jí. Jeho poslá­ním je posta­rat se, aby Mauglí a oheň, kte­rým člo­věk vlád­ne, nepřed­sta­vo­va­ly pro džun­g­li nebez­pe­čí. Hluboko ve své duši Šér Chán prah­ne po pomstě na lidech a má to být Magulí, kdo zapla­tí nej­vyš­ší cenu.

           

            KÁ (v původ­ním zně­ní Scarlett Johansson)

Ká si vyhléd­ne Mauglího, když se osa­mě­le tou­lá džun­glí. Obří kraj­ta pou­ží­vá svůd­ný hlas a hyp­no­tic­ký pohled, aby uved­la člo­vě­čí mlá­dě do tran­su. Mauglí zjis­tí, že nedo­ká­že vzdo­ro­vat její­mu obje­tí.

            BALÚ (v původ­ním zně­ní Bill Murray)

Balú je vese­lý med­věd, kte­rý se potká s Mauglí hned potom, co je vypo­vě­zen z džun­gle. Jeho bohém­ský styl živo­ta se člo­vě­čí­mu mlá­dě­ti zamlou­vá a vede Mauglího k tomu, aby se zamys­lel nad svým živo­tem.

           

            KRÁL LUDVÍK (v původ­ním zně­ní Christopher Walken)

Král Ludvík vlád­ne Bandarům, což jsou roz­do­vá­dě­né opi­ce žijí­cí v kolo­nii. Masivní lido­op tou­ží po smr­to­nos­ném Rudém kvě­tu lidí – ohni – a je pře­svěd­čen, že člo­vě­čí mlá­dě ví, jak Rudý květ zís­kat a ovlá­dat. A tak se sna­ží z Mauglího cen­nou infor­ma­ci vylá­kat.


Kniha džunglí – POSTAVY
Hodnocení: 2.7 - ‎126 hl.


Části seriálu:  Kniha džunglí


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH28. dubna 2016 Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH             JON FAVREAU (režie) svou filmovou kariéru zahájil jako herec v působivém sportovním filmu Bourák. Poté se začal věnovat také scenáristice a napsal scénář k úspěšné hipsterské […]
  • Kniha džunglí - Obsah/O filmu28. dubna 2016 Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hraným výpravným zpracováním dobrodružství Mauglího, lidského mláděte, vychovávaného vlky. Když se objevuje obávaný tygr […]
  • Kniha džunglí - první hrané zpracování animované klasiky28. prosince 2019 Kniha džunglí - první hrané zpracování animované klasiky Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […]
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […]
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […]
  • 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame18. března 2019 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame Marvel udělal vše proto, aby uchoval tajemství filmu Avengers Endgame, Kevin Feige toto tajnůstkářství dotáhl do bodu, kde marketingovému oddělení dovolil sestříhat trailer jen z prvních […]
  • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […]
Další naše články...