Kritiky.cz > Recenze knih > Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

klubicko veselych MAX

Klubíčko vese­lých pohá­dek pat­ří mezi audi­ok­ni­hy, na kte­rých se podí­le­lo více her­ců. Celkem je zde sedm pohá­dek, při­čemž kaž­dou čte jiný inter­pret. V prv­ní – O Lucince a vět­ru Matyášovi Veronika Khek Kubařová jem­ně vyprá­ví o samo­li­bém a doce­la zlém vět­ru, kte­ré­ho však Lucinka obelstí. Druhý v pořa­dí byl Matouš Ruml – O Etelce a stra­ši­dlu Meižanovi. Etelka se bála stra­ši­del a jed­no­ho dne jed­no tako­vé při­šlo zpod poste­le, ale div­né na něm bylo, že se vše­ho bál. Herec zná­mý napří­klad ze seri­á­lu Comeback vtáh­ne svým hla­sem dítě do děje, že pros­tě musí poslou­chat, a to je vel­ká deví­za.

O koč­ce a klubíč­ku vyprá­ví, jak kočka Terezka hle­da­la svo­je zatou­la­né zele­né klubíč­ko. Pohádka načte­ná s vel­kým pře­hle­dem samot­nou autor­kou. Hynek Čermák nače­tl dal­ší pohád­ku – O Františce a rybě Matyldě. Františku jed­nou kous­la ryba Matylda a hádej­te, co se z hol­čič­ky sta­lo – taky ryba. Hynek Čermák pro­ká­zal i ve čte­ní, že pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu po herec­ké strán­ce.

V pří­bě­hu O myš­ce a děra­vém sýru pozná­me pro­střed­nic­tvím Jany Strykové Barku, kte­rá jde shá­nět potra­vu pro své děti. Jana Stryková to načet­la výbor­ně, a to jak vypra­věč­sky, tak pří­mo myš­ku Barku. Jestliže by se k načte­ní dal­ší pohád­ky nepo­zval herec Jiří Dvořák, tak by snad neby­la audi­ok­ni­ha ani úpl­ná. Ten se rea­li­zo­val v pohád­ce O sle­pi­ci s chlu­pa­tým krkem.

Slepice Filipka se chtě­la zba­vit chlu­pů a obí­ha­la kos­me­tic­ké kur­ní­ky, až ji málem napá­lil lišák. Jiří Dvořák, jak se dalo před­po­klá­dat, pohád­ku nače­tl luxus­ně, on to snad ani jinak neu­mí. Na závěr tu máme Igora Bareše a kapič­ku Antonii. Antonie byla vel­mi namyš­le­ná, avšak se jí to nevy­pla­ti­lo. Igor Bareš podal pohád­ku las­ka­vým pro­je­vem, kte­rý musí uklid­nit kaž­dé dítě. Celková dél­ka je 1 hodi­na a 18 minut.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbook. Recenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/klubicko-veselych-pohadek/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2363/Audiokniha-Klubicko-veselych-pohadek-Jitka-Skapikova.

 • Druh zbo­ží: CD nosič
 • Autor: Jitka Škápíková
 • Žánr: pohád­ky
 • Vydavatel: OneHotBook
 • Rok vydá­ní: 2015

 • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
 • Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha6. listopadu 2017 Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha Příběh začíná v Oslu, hlavním městě Norska, kde se banda zlodějů rozhodne, že ukradne velký norský poklad. Je to sice jen jedna cihla zlata, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemělo. […]
 • Doktor Proktor a vana času - audiokniha22. června 2017 Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, aby našel svoji lásku, ženu svého života, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím chodí do škola, […]
 • Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %28. března 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 % Kdo někdy četl pohádky od norské spisovatelské hvězdy Jo Nesbø, tak zcela jistě ví, že série o doktoru Proktorovi je skvělá knižně, tudíž se dalo předpokládat, že i první díl, načtený do […]
 • Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 %18. března 2017 Co mě naučil tučňák - audiokniha - život s neobvyklým opeřencem - 100 % Jedním slovem krásná. Tak by se dala označit audiokniha Co mě naučil tučňák. Původní psanou knihu stvořil anglický spisovatel Tom Michell, který vlastně vypráví jakoby svůj příběh, jen […]
 • Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Černá krev - audiokniha - recenze - 100 % Mladý chlapec Bernard píše do novin, podle vydavatele značně nudné články. Tak mu prostě dá úkol, aby jeho noviny začínaly tam, kde ostatní končí. Tak si Bernard vymyslí tzv. novinářskou […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com