Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

klubicko veselych MAX
klubicko veselych MAX
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klubíčko vese­lých pohá­dek pat­ří mezi audi­ok­ni­hy, na kte­rých se podí­le­lo více her­ců. Celkem je zde sedm pohá­dek, při­čemž kaž­dou čte jiný inter­pret. V prv­ní – O Lucince a vět­ru Matyášovi Veronika Khek Kubařová jem­ně vyprá­ví o samo­li­bém a doce­la zlém vět­ru, kte­ré­ho však Lucinka obelstí. Druhý v pořa­dí byl Matouš Ruml – O Etelce a stra­ši­dlu Meižanovi. Etelka se bála stra­ši­del a jed­no­ho dne jed­no tako­vé při­šlo zpod poste­le, ale div­né na něm bylo, že se vše­ho bál. Herec zná­mý napří­klad ze seri­á­lu Comeback vtáh­ne svým hla­sem dítě do děje, že pros­tě musí poslou­chat, a to je vel­ká deví­za.

O koč­ce a klubíč­ku vyprá­ví, jak kočka Terezka hle­da­la svo­je zatou­la­né zele­né klubíč­ko. Pohádka načte­ná s vel­kým pře­hle­dem samot­nou autor­kou. Hynek Čermák nače­tl dal­ší pohád­ku – O Františce a rybě Matyldě. Františku jed­nou kous­la ryba Matylda a hádej­te, co se z hol­čič­ky sta­lo – taky ryba. Hynek Čermák pro­ká­zal i ve čte­ní, že pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu po herec­ké strán­ce.

V pří­bě­hu O myš­ce a děra­vém sýru pozná­me pro­střed­nic­tvím Jany Strykové Barku, kte­rá jde shá­nět potra­vu pro své děti. Jana Stryková to načet­la výbor­ně, a to jak vypra­věč­sky, tak pří­mo myš­ku Barku. Jestliže by se k načte­ní dal­ší pohád­ky nepo­zval herec Jiří Dvořák, tak by snad neby­la audi­ok­ni­ha ani úpl­ná. Ten se rea­li­zo­val v pohád­ce O sle­pi­ci s chlu­pa­tým krkem.

Slepice Filipka se chtě­la zba­vit chlu­pů a obí­ha­la kos­me­tic­ké kur­ní­ky, až ji málem napá­lil lišák. Jiří Dvořák, jak se dalo před­po­klá­dat, pohád­ku nače­tl luxus­ně, on to snad ani jinak neu­mí. Na závěr tu máme Igora Bareše a kapič­ku Antonii. Antonie byla vel­mi namyš­le­ná, avšak se jí to nevy­pla­ti­lo. Igor Bareš podal pohád­ku las­ka­vým pro­je­vem, kte­rý musí uklid­nit kaž­dé dítě. Celková dél­ka je 1 hodi­na a 18 minut.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbook. Recenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/klubicko-veselych-pohadek/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2363/Audiokniha-Klubicko-veselych-pohadek-Jitka-Skapikova.

  • Druh zbo­ží: CD nosič
  • Autor: Jitka Škápíková
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydavatel: OneHotBook
  • Rok vydá­ní: 2015

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,14069 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60887 KB. | 03.10.2022 - 13:58:14