Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Kletba

Nový sní­mek podi­vín­ské­ho Terryho Gilliama, vyprá­vě­jí­cí o slav­ných pohád­ká­řích, se natá­čel zejmé­na na praž­ském Barrandově a ved­le hlav­ních před­sta­vi­te­lů – Matta Damona a Heatha Ledgera – v něm může­me spat­řit i Tomáše Hanáka a Miroslava Táborského.

Na počát­ku 19. sto­le­tí, kdy bylo Německo pod nad­vlá­dou Francie a v zemi se tak šíři­ly fran­couz­ské pohád­ky a legen­dy, roz­hod­li se dva mla­dí brat­ři ucho­vat němec­ký folklor, pověs­ti a úst­ně pře­dá­va­né tra­di­ce. Slovo od slo­va zapi­so­va­li pří­běhy, kte­ré si nikdy nevy­mýš­le­li. V tom se však liší Gilliamovi fil­mo­ví brat­ři Grimmové, kte­ří si „pohád­ky“ sami vytvá­ře­jí…

Při svém puto­vá­ní zemí pře­svěd­ču­jí oby­va­te­le ves­nic o exis­ten­ci stra­ši­del­ných bytos­tí v blíz­kos­ti jejich domo­vů a za vel­ké pení­ze pak tyto „ruši­vé ele­men­ty“ ničí. Ve ves­ni­ci Marbaden je ale čeká oprav­do­vé bubu­bu v podo­bě tajem­né­ho lesa, kde se ztrá­cí až pode­zře­le moc malých hol­či­ček. A tak se Jacob a Wilhelm za pomo­ci krás­né lov­ky­ně Angeliky vydá­va­jí tato dít­ka zachrá­nit…

Terry Gilliam chtěl svým fil­mem údaj­ně při­spět k tomu, aby lidé opět vza­li do rukou pohád­ky brat­ří Grimmů a s nad­še­ním se vrh­li do jejich čte­ní. Obávám se však, zda spíš nevzbu­dí opač­ný efekt. Filmový pří­běh je totiž nato­lik vykon­stru­o­va­ný, cha­o­tic­ký a nud­ný, že ve vás vyvo­lá maxi­mál­ně pocit úpl­né prázd­no­ty, kte­rý neza­chrá­ní ani výteč­ná hud­ba Daria Marianelliho.

Přitom by sta­či­lo jen nápa­di­těj­ší zpra­co­vá­ní vcel­ku dost zají­ma­vé­ho téma­tu. Pravda, Gilliam vlast­ní dost buj­nou před­sta­vi­vost, leč nebyl by vám troš­ku pode­zře­lý fakt, že mís­to vlka pojí­dá děti mor­bid­ním způ­so­bem kůň? Režisérova ori­gi­na­li­ta se sice opět pro­je­vi­la, jen­že vznik­la tak až nevkus­ně podiv­ná podiv­nost…


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Projekt 100 - Brazil - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého století. V průběhu literárního vývoje spolupracoval postupně se dvěma scenáristy. Prvním z nich byl […]
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo22. února 2019 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo Podle pověsti křižuje Karibikem tajemná loď s černými plachtami a prokletou posádkou, která je vedena kapitánem tak zvráceným, že jej samo peklo vyplivlo zpět. Jednoho večera připluje […]
  • Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa)20. srpna 2018 Kryštůfek Robin (Ewan McGregor se vrací do Stokorcového lesa) Na světě je mnoho chlapců a dívek, kteří mají kamarády. Ale ne všichni mají takové kamarády, jako má malý chlapec Kryštůfek Robin. Ten se každou volnou chvíli vydává za svými přáteli, […]
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení9. března 2019 Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […]
  • Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit29. března 2019 Hra o trůny – Kniha cizince (S06E04) - Daenerys nelze upálit  Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Každý, kdo má rád příběhy a své hrdiny, tak se v tomto díle dočká svých […]
  • Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?26. března 2019 Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry? Pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky seriálu tolik […]
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […]