Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Kletba
Kletba

Nový sní­mek podi­vín­ské­ho Terryho Gilliama, vyprá­vě­jí­cí o slav­ných pohád­ká­řích, se natá­čel zejmé­na na praž­ském Barrandově a ved­le hlav­ních před­sta­vi­te­lů – Matta Damona a Heatha Ledgera – v něm může­me spat­řit i Tomáše Hanáka a Miroslava Táborského.

Na počát­ku 19. sto­le­tí, kdy bylo Německo pod nad­vlá­dou Francie a v zemi se tak šíři­ly fran­couz­ské pohád­ky a legen­dy, roz­hod­li se dva mla­dí brat­ři ucho­vat němec­ký folklor, pověs­ti a úst­ně pře­dá­va­né tra­di­ce. Slovo od slo­va zapi­so­va­li pří­běhy, kte­ré si nikdy nevy­mýš­le­li. V tom se však liší Gilliamovi fil­mo­ví brat­ři Grimmové, kte­ří si „pohád­ky“ sami vytvá­ře­jí…

Při svém puto­vá­ní zemí pře­svěd­ču­jí oby­va­te­le ves­nic o exis­ten­ci stra­ši­del­ných bytos­tí v blíz­kos­ti jejich domo­vů a za vel­ké pení­ze pak tyto „ruši­vé ele­men­ty“ ničí. Ve ves­ni­ci Marbaden je ale čeká oprav­do­vé bubu­bu v podo­bě tajem­né­ho lesa, kde se ztrá­cí až pode­zře­le moc malých hol­či­ček. A tak se Jacob a Wilhelm za pomo­ci krás­né lov­ky­ně Angeliky vydá­va­jí tato dít­ka zachrá­nit…

Terry Gilliam chtěl svým fil­mem údaj­ně při­spět k tomu, aby lidé opět vza­li do rukou pohád­ky brat­ří Grimmů a s nad­še­ním se vrh­li do jejich čte­ní. Obávám se však, zda spíš nevzbu­dí opač­ný efekt. Filmový pří­běh je totiž nato­lik vykon­stru­o­va­ný, cha­o­tic­ký a nud­ný, že ve vás vyvo­lá maxi­mál­ně pocit úpl­né prázd­no­ty, kte­rý neza­chrá­ní ani výteč­ná hud­ba Daria Marianelliho.

Přitom by sta­či­lo jen nápa­di­těj­ší zpra­co­vá­ní vcel­ku dost zají­ma­vé­ho téma­tu. Pravda, Gilliam vlast­ní dost buj­nou před­sta­vi­vost, leč nebyl by vám troš­ku pode­zře­lý fakt, že mís­to vlka pojí­dá děti mor­bid­ním způ­so­bem kůň? Režisérova ori­gi­na­li­ta se sice opět pro­je­vi­la, jen­že vznik­la tak až nevkus­ně podiv­ná podiv­nost…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20791 s | počet dotazů: 220 | paměť: 56041 KB. | 22.05.2022 - 21:14:51