Kritiky.cz > Recenze knih > Klasické české pohádky

Klasické české pohádky

CeskePohadky

Které pohád­ky mají děti nej­ra­dě­ji? Pokud pomi­ne­me mód­ní tren­dy v podo­bě Mašinky Tomáše nebo Ledového krá­lov­ství, beze­spo­ru ty kla­sic­ké čes­ké – Zlatovlásku, Hrnečku, vař!, Čerta a Káču nebo Sedmero krkav­ců. I když – s tou čes­kou kla­si­kou je to tro­chu spor­né. Například pohád­ka Sedmero krkav­ců se obje­vu­je v tvor­bě jak Boženy Němcové, tak brat­ří Grimmů. Ale nebuď­me ška­ro­hlí­di a pova­žuj­me za kla­sic­kou čes­kou pohád­ku tu, kte­rou vyprá­vě­ly naše pra­ba­bič­ky našim babič­kám, ty našim mamin­kám a ty zase nám. A my našim dětem. A prá­vě tady může nastat pro­blém – pama­tu­je­te si, jak kon­krét­ně pomoh­li prin­ci Dlouhý, Široký a Bystrozraký? Nebo kolik hlav měl drak, s nímž bojo­val princ Bajaja? Oprašte si svo­je vzpo­mín­ky s kníž­kou Klasické čes­ké pohád­ky. Převyprávěla je Eva Mrázková.

Eva Mrázková je zku­še­nou autor­kou knih pro děti. Rodiče mohou znát její prá­ci ze cvi­čeb­nic pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ré dětem usnad­ňu­jí čte­nář­ské začát­ky, umož­ňu­jí jim pro­cvi­čit a obo­ha­tit si slov­ní záso­bu. Zpracování cvi­čeb­nic je dopro­vá­ze­no líbi­vý­mi ilu­stra­ce­mi a je pře­hled­né, hra­vé a růz­no­ro­dé, čímž se dítě hned neu­nu­dí. Vysvětlování je jas­né, struč­né a názor­né. Práci autor­ky budou znát i něm­či­ná­ři – spo­lu s Wolfgangem Spitzbardtem při­pra­vi­la a v loň­ském roce v Nakladatelství Edika vyda­la dvoj­ja­zyč­nou kníž­ku s názvem České pohád­ky. Podílela se také na zpra­co­vá­ní česko-německých a německo-českých slov­ní­ků, kte­ré pou­ží­va­jí nejen žáci střed­ních a základ­ních škol.

V kni­ze Klasické čes­ké pohád­ky se začte­te do pohá­dek Zlatovláska, Hrnečku, vař!, Čert a Káča, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Smolíčkovi, O Hloupém Honzovi, Princ Bajaja, Tři zla­té vla­sy Děda Vševěda, Sněhurka a Sedmero krkav­ců. Text pohá­dek je pro­klá­dán pří­mou řečí, věty jsou jed­no­du­ché, při­tom slov­ně boha­té. Pohádky mají spád, při­tom děj snad­no pocho­pí i dvou­le­té dítě. Text je psán vět­ším pís­mem, čte­ní kníž­ky zvlád­ne i mlad­ší ško­lák. Navíc je v kni­ze vel­ké množ­ství ilu­stra­cí, někdy zamě­ře­ných na situ­a­ci, jin­dy na detail, kte­ré dopl­ňu­jí děj v tex­tu a napo­má­ha­jí roz­ví­jet fan­ta­zii čte­ná­ře nebo malé­ho poslu­cha­če. Zajímavé je, že kla­sic­ké čes­ké pohád­ky ilu­stro­val Atila Vörös – výtvar­ník, malíř a sochař, kte­rý se jeho slo­vy „cítí být Maďarem naro­ze­ným na Slovensku, trva­le žijí­cím v Čechách, a to už přes dva­cet let.“

Kniha for­má­tu A4 má pev­nou vazbu, kro­mě ilu­stra­cí jsou jed­not­li­vé lis­ty po stra­nách vkus­ně zdo­be­ny. Klasické čes­ké pohád­ky by urči­tě nemě­ly chy­bět v žád­né dět­ské knihov­ně.


 • Autor:Eva Mrázková, Atila Vörös
 • Žánr:pohád­ka
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní:29.05.2017
 • Doporučeno od:3 let
 • EAN:9788026611103
 • Počet stran:120 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:210x270 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 197 Kč.

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […] Posted in Recenze knih
 • Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou6. září 2017 Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou Procvičit postřeh a zrak si mohou děti za pomoci knížky Veselé schovávačky s kouzelnou baterkou, kterou vydalo nakladatelství Fragment. Knížka je plná superhrdinů, i ti ovšem potřebují […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • O neposlušných kůzlátkách4. května 2018 O neposlušných kůzlátkách Krátká pohádka o kůzlátkách, která neposlechla maminku a otevřela vlkovi, je jedna z nejznámějších „výchovných“ chcete-li pohádek s poučením. Existuje v desítkách převyprávění, bývá […] Posted in Recenze knih
 • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...