Klára Melíšková BEDŘIŠKA

Meliskova

Jaká je vaše Bedřiška, kte­rou ztvár­ňu­je­te v tri­lo­gii Zahradnictví?

Je to nej­star­ší ze sester Rohnových. Nemá děti, zůsta­la sama a má na sta­rost celou rodi­nu. Je to tako­vý chlap v suk­ni. Přijala to a pomá­há vycho­vá­vat děti sester, pro­to­že jejich otco­vé jsou pryč a sest­ry jsou na ně samy. Dělá jim tak tro­chu tátu. Je vel­mi urput­ná, a mož­ná i pro­to jí to s těmi chla­py moc nevy­chá­ze­lo. Chvíli mi sice trva­lo, než jsem ji našla, pro­to­že ve fil­mu pro­jde vývo­jem od roku 1939 do roku 1959. Ale mám pocit, že až když jsem zača­la hrát nej­star­ší Bedřišku, tak jsem pocho­pi­la, jak mám ztvár­nit tu mla­dou. Tak dou­fám, že to nebu­de poznat. (smích)

Bavily vás pro­mě­ny, kte­rý­mi si Bedřiška během těch dva­ce­ti let pro­jde?

Ano. Bavilo mě to spo­lu s Honzou Hřebejkem hle­dat. Těšila jsem se na tu dobu. Mám ji straš­ně ráda. Bavilo mě hrát si s tím poci­tem, když jsem dosta­la sil­né brý­le a jako bych ztloust­la, jaká bych moh­la být za těch­to okol­nos­tí. V mas­kér­ně jsem vždyc­ky sedá­va­la hodi­nu a půl.

Film se točil pod­le scé­ná­ře Petra Jarchovského, ve kte­rém jsou pro­mít­nu­ty vzpo­mín­ky jeho mamin­ky a tatín­ka. Potěšila vás nabíd­ka zahrát si vlast­ně his­to­rii jeho rodi­ny?

Rozhodně. Dokonce jsem se s Petrem sešla a on mi vyprá­věl o své rodi­ně a mamin­ce. Jak on to vní­má a co o nich ví. Ukazoval mi foto­gra­fie a vyprá­věl růz­né rodin­né his­tor­ky. Bylo to úžas­né a krás­né, jak je toho plný. Jak mu najed­nou v rám­ci Zahradnictví oží­vá jeho rodi­na.

Co vás po pře­čte­ní scé­ná­ře na Zahradnictví nej­ví­ce zau­ja­lo?

Jednak to, že je to skvě­le napsa­né, a taky jsem vědě­la, kdo tam bude hrát, tak­že jsem se hroz­ně těši­la na to, až se s nimi potkám. Třeba spo­je­ní s Gábinou a Aňou bylo skvě­lé. Jsou to výbor­né hol­ky a mys­lím, že jsme se na sebe krás­ně napo­ji­ly a vyla­di­ly se.

Je Honza Hřebejk přís­ný reži­sér nebo povo­lu­je i drob­nou impro­vi­za­ci, tře­ba co se tex­tů týče?

Drží se tex­tů, ale pokud cítí, že vznik­ne něco dob­ré­ho, tak to tam nechá. Spolupráce to byla výbor­ná.

Když se podí­vá­te zpět na natá­če­ní Zahradnictví, co vám nej­ví­ce utkvě­lo v pamě­ti?

Ty úžas­né inte­ri­é­ry, kte­ré Honza Kadlec vymys­lel a nechal s pro­du­cen­tem Viktorem Taušem posta­vit. Je to úpl­ně famóz­ní a mys­lím si, že na čes­ké pomě­ry i nebý­va­lé.

Co je pod­le vás Zahradnictví?

Je to pří­běh jed­né rodi­ny v obdo­bí dva­ce­ti let, během vál­ky a v pová­leč­ném sta­vu u nás v Československu.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne3. října 2014 KLÁRA MELÍŠKOVÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co Vás na postavě mladé bezdětné vdovy Ester ve filmu Andělé všedního dne fascinovalo a přibližte divákům svou postavu. Ester je zralá žena, která se po smrti manžela znovu snaží zapojit […]
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel27. března 2017 Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel Jubilejní třicátý ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 20. do 26. dubna 2017. Hlavním pilířem největší přehlídky českých a slovenských filmů bude i letos […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]