Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Kirk Douglas

Kirk Douglas

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kirk Douglas, rod­ným jmé­nem Isur Danielovič Děmskij (* 9. pro­sin­ce 1916 Amsterdam, New York, USA) je ame­ric­ký herec a fil­mo­vý pro­du­cent, kte­rý je zná­mý svou „meze­rou v bra­dě“, hrubým hla­sem a role­mi padou­chů. Jde o otce holly­wo­od­ské­ho her­ce a pro­du­cen­ta Michaela Douglase, pro­du­cen­ta Joela Douglase, pro­du­cen­ta Petera Douglase a her­ce Erica Douglase.

Mládí

Kirk se naro­dil v měs­tě Amsterdam v ame­ric­kém stá­tě New York Heršelovi (Harry) Danielovičovi (1884–1950) a Bryně Sanglel (*1884). Rodiče byli chu­dí Židé z Ruska kte­ří emi­gro­va­li z Gomelu (nyní Bělorusko).

Úspěchy ve filmové kariéře

Kirk Douglas v The Big Trees

Mezi jeho nej­zná­měj­ší fil­mo­vé role pat­ří mimo jiné též Spartakus ve stej­no­jmen­ném ame­ric­kém fil­mu nebo Vincent van Gogh ve fil­mu Lust for Life (Touha po živo­tě), za kte­rý byl nomi­no­ván na Oskara. Nominován byl též za fil­my Champion, The Bad and the Beautiful, ale žád­nou z nomi­na­cí nepro­mě­nil. Nicméně, Oskara nako­nec zís­kal ve spe­ci­ál­ní kate­go­rii za „50 let kre­a­tiv­ní čin­nos­ti inspi­ru­jí­cí fil­mo­vou komu­ni­tu“ v roce 1996. Kirk Douglas má též svou hvězdu na „chod­ní­ku slá­vy“ na Hollywood Boulevard a v roce 1984 vstou­pil do síně slá­vy před­sta­vi­te­lů wes­ter­no­vých fil­mů. Umístil se na 17. mís­tě sezna­mu nej­vět­ších hvězd svě­to­vé­ho fil­mu.

Osobní život

Je podru­hé žena­tý, prv­ní man­žel­ka byla Diana Dill (naro­ze­na 22. led­na 1923, svat­ba 2. lis­to­pa­du 1943, roz­vod v roce 1951), s níž měl dva syny, her­ce Michael Douglase a pro­du­cen­ta Joel Douglase. Jeho dru­há žena se jme­nu­je Anne Buyndens (svat­ba 22. květ­na 1954) a má s ní také dva syny: Petera Douglase, pro­du­cen­ta, (naro­zen 23. lis­to­pa­du 1955) a her­ce Erica Douglase (naro­zen v červ­nu 1958, zemřel 6. čer­ven­ce 2004 na pře­dáv­ko­vá­ní dro­ga­mi).

V roce 1996 utr­pěl mozko­vou mrt­vi­ci, byla čás­teč­ně naru­še­na jeho schop­nost mlu­ve­ní. Dne 9. pro­sin­ce 2006 osla­vil 90 let. Na osla­vě byl jeho syn Michael se svou ženou Catherine Zeta-Jones, pat­ři­li mezi mno­ho lidí, kte­ré se zúčast­ni­li osla­vy. Na osla­vě se zmí­nil o kni­hách, kte­ré píše o smr­ti své­ho syna Erica v roce 2004.


Detaily o článku Kirk Douglas


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84574 s | počet dotazů: 254 | paměť: 59951 KB. | 19.08.2022 - 21:39:38