Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vyjde 8. 9. 2020 pro...

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vyjde 8. 9. 2020 pro...

103355686 609389366372844 7169231748838149004 n
103355686 609389366372844 7169231748838149004 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vyjde 8. 9. 2020 pro PlayStation 4, Xbox One a PC. V plá­nu je i roz­ší­ře­ní s názvem Fatesworn, kte­ré dora­zí v roce 2021.

Popis hry:

Odhalte tajem­ství Amaluru - od živou­cí­ho měs­ta Rathir přes roz­leh­lý regi­on Dalentarth po tem­né kob­ky Brigand Hall Caverns. Zachraňte svět roze­rva­ný kru­tou vál­kou a zís­kej­te klíč k nesmr­tel­nos­ti jako prv­ní váleč­ník, kte­rý kdy byl vzkří­šen ze spá­rů smr­ti.

...

Vytvořte si ide­ál­ní posta­vu pro ty nej­na­pí­na­věj­ší sou­bo­je, vyber­te si bez­počtu kom­bi­na­cí schop­nos­tí, doved­nos­tí, zbra­ní a zbro­jí.

Rvoluční sys­tém Destiny vám umož­ní neu­stá­le roz­ví­jet tří­du své posta­vy pod­le své­ho sty­lu hry.

Kombinujte magic­ké a kon­takt­ní úto­ky, likvi­duj­te zástu­py nepřá­tel ve vel­ko­le­pých bojo­vých sek­ven­cích a dorá­žej­te je bru­tál­ní­mi úto­ky Fateshift.

Obohaťte si záži­tek v Amaluru díky všem DLC z původ­ní ver­ze hry: od
Teeth of Naros po Legend of Dead Kel a dal­ší.

Čekají vás stov­ky hodin RPG hra­tel­nos­ti! Vydejte se z živou­cí­ho měs­ta Rathir přes roz­sáh­lý regi­on Dalentarth až po tem­né kob­ky Brigand Hall Caverns a objev­te tajem­ství Amaluru!

Prozkoumejte hlu­bo­ký pří­běh ve svě­tě s his­to­rií dlou­hou 10 000 let od vele­ú­spěš­né­ho auto­ra New York Times R. A. Salvatora.

Zachraňte svět roze­rva­ný kru­tou vál­kou a zís­kej­te klíč k nesmr­tel­nos­ti jako prv­ní váleč­ník, kte­rý byl kdy vzkří­šen ze spá­rů smr­ti.

Prozkoumejte roz­růs­ta­jí­cí se her­ní svět, kte­rý byl chvá­len za „více obsa­hu, než si kte­rá­ko­liv hra pro jed­no­ho hrá­če zaslou­ží!“

Užijte si bez­po­čet ved­lej­ších úko­lů plných poli­tic­kých intrik, roman­ce, zlo­my­sl­né magie a roz­ma­rů - to vše kolem hlav­ní mise.

Vylepšená gra­fi­ka ve ver­zi Re-Reckoning.

Zobrazit víc


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57659 s | počet dotazů: 231 | paměť: 58062 KB. | 08.08.2022 - 16:14:43