Kritiky.cz > Speciály > King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ

King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ

word image 11

40 pís­ni­ček, 20 kapel z Československa i ze zahra­ni­čí, účet za mili­on a taky něko­li­ka­mě­síč­ní prá­ce. Výsledkem je soun­d­track, kte­rý nemá v čes­kém fil­mu obdo­by.

Film King Skate vyprá­ví o začát­cích ska­te­bo­ar­din­gu v Česku za soci­a­lis­tic­ké nor­ma­li­za­ce. Vychází z hodin uni­kát­ní­ho archiv­ní­ho mate­ri­á­lu, kdy skej­ťá­ci sami natá­če­li, co zaží­va­li: a nešlo jenom o závo­dy a pře­ko­ná­vá­ní rekor­dů. „Ještě tři buch­ty a je to prí­ma mejda­nov­ka,“ citu­je Ivan Zobák Pelikán dobo­vou povíd­ku ze skej­to­vé­ho pro­stře­dí. My jsme jako mejda­nov­ku vní­ma­li celý film. Jak tou nakaž­li­vou, svo­bo­do­my­sl­nou nála­dou ale naoč­ko­vat divá­ka? Pomocí muzi­ky.

Když jsem sle­do­val rarit­ní záznam z VHS z fre­esty­lo­vé exhi­bi­ce na Strahově, zau­ja­lo mě, jak jeden ze skej­ťá­ků jez­dí na roze­rva­nou Love Will Tear Us Apart od Joy Division a dru­hý tře­ba na roz­pus­ti­lou Girls od Beastie Boys. „Tehdy jsi byl rád, že vůbec máš kaze­tu se západ­ní muzi­kou,” říkal mi hudeb­ník Martin Přikryl, s nímž jsme pís­nič­ky do fil­mu dáva­li dohro­ma­dy. „V osm­de­sá­tejch letech bylo jed­no, jest­li na áčku byli The Clash a na béč­ku Elton John – poslou­chal jsi obo­je, pro­to­že výhrou bylo už jenom to, že jsi to měl.” Takový pří­stup se mi líbil už jenom pro pes­t­rost žánrů a sty­lů. „Celkově hud­ba je se skej­tem hod­ně pro­po­je­ná. Byli v tom Devo, The Clash, Madness, B-52’s a samo­zřej­mě Pistole,” vzpo­mí­ná Honza Peterka v kni­ze Prkýnka na maso jsme uříz­li. Určuje tak směr naše­ho pát­rá­ní. „Tady burá­ce­li Dead Kennedys,” roz­přa­hu­je ruce Ivo Škrabal na vzne­še­ném barok­ním náměs­tí v Poličce. „Byl tam ten punk,” vzpo­mí­ná Petr Karlíček. Vzápětí shr­nu­je svo­jí moti­va­ci do skej­tu: „bejt odliš­nej, jinej, pro­vo­ko­vat. V tom odli­šo­vá­ní bejt nej­lep­ší a do toho ten adre­na­lin.“

Při sklá­dá­ní soun­d­trac­ku je ale hlav­ní poslou­chat ten film – mohl jsem do střiž­ny nosit desít­ky pís­ni­ček, Martin Přikryl mohl posí­lat dal­ší, ale prav­da se stej­ně uká­za­la, až když stři­hač Šimon Hájek tu pec­ku vzal a při­le­pil k obra­zu. Co fun­go­va­lo? Rytmus a nála­da Freedom of Choice od DEVO. The Clash a I Fought The Law. Anarchy In The UK od Sex Pistols. A potom Eighties od Killing Joke, ten syro­vý, tvr­dý zvuk s jed­no­du­chým refré­nem „Eighties, I’m living in the eigh­ties!“ Nezůstávali jsme ale jenom u ang­lo­sas­ké­ho zvu­ku, pro sebe­vra­žed­nou sek­ven­ci ská­ká­ní do dál­ky jsme vybra­li nej­vět­ší hit bel­gic­kých Plastic Bertrand – Ca pla­ne pour moi. K tomu bylo tře­ba při­po­čí­tat vějíř domá­cích dobo­vých inter­pre­tů. I tady jsme chtě­li pře­de­vším roz­pro­střít žán­ro­vý vějíř co nej­ší­ře­ji.

Když se mlu­ví o Strahově, nemů­že chy­bět Visací zámek a jejich Stánek. A zatím­co praž­ské pás­kov­ství pros­tě musí zastu­po­vat Garáž, co potom? Slovenská scé­na! Slovenské hvězd té doby Miro Žbirka a Laco Lučenič. Kostru naše­ho „soun­d­trac­ku smr­ti“, jak jsme si náš pla­y­list pře­křti­li na Spotify, pak tvo­ří nověj­ší muzi­ka, kte­rá ale vychá­zí z pun­ko­vých ane­bo sur­fo­vých koře­nů. Využili jsme něko­lik skla­deb od Pravdy, pio­ný­rů fran­couz­ské­ho electroc­la­she, a taky pís­ně čes­kých Wild Tides. Celkem jde o 40 pís­ni­ček od dvou desí­tek inter­pre­tů.

Šimon Šafránek


King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK20. září 2018 King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK ŠIMON ŠAFRÁNEK *1977, Praha Filmař, spisovatel a novinář. V nultých letech se věnoval především videoklipům pro české (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The […]
  • King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM20. září 2018 King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM SYNOPSE Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej […]
  • King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM20. září 2018 King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM Stěžejní součástí filmu jsou unikátní dobové záběry. Jakým objemem filmového materiálu jste se museli probírat? Kdo byli ti, kteří tehdejší skejtovou komunitu natáčeli? Měli jsme asi […]
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […]
  • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […]
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Kaskadéři a jezdci ve filmových mayovkách8. července 2019 Kaskadéři a jezdci ve filmových mayovkách Když se v 60. letech natáčely filmové mayovky, bylo potřeba angažovat skupinu kaskadérů a velké množství specialistů, jejichž hlavním úkolem bylo zastupovat herce v rizikových scénách a […]