Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ

King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ

word image 11

40 pís­ni­ček, 20 kapel z Československa i ze zahra­ni­čí, účet za mili­on a taky něko­li­ka­mě­síč­ní prá­ce. Výsledkem je soun­d­track, kte­rý nemá v čes­kém fil­mu obdo­by.

Film King Skate vyprá­ví o začát­cích ska­te­bo­ar­din­gu v Česku za soci­a­lis­tic­ké nor­ma­li­za­ce. Vychází z hodin uni­kát­ní­ho archiv­ní­ho mate­ri­á­lu, kdy skej­ťá­ci sami natá­če­li, co zaží­va­li: a nešlo jenom o závo­dy a pře­ko­ná­vá­ní rekor­dů. „Ještě tři buch­ty a je to prí­ma mejda­nov­ka,“ citu­je Ivan Zobák Pelikán dobo­vou povíd­ku ze skej­to­vé­ho pro­stře­dí. My jsme jako mejda­nov­ku vní­ma­li celý film. Jak tou nakaž­li­vou, svo­bo­do­my­sl­nou nála­dou ale naoč­ko­vat divá­ka? Pomocí muzi­ky.

Když jsem sle­do­val rarit­ní záznam z VHS z fre­esty­lo­vé exhi­bi­ce na Strahově, zau­ja­lo mě, jak jeden ze skej­ťá­ků jez­dí na roze­rva­nou Love Will Tear Us Apart od Joy Division a dru­hý tře­ba na roz­pus­ti­lou Girls od Beastie Boys. „Tehdy jsi byl rád, že vůbec máš kaze­tu se západ­ní muzi­kou,” říkal mi hudeb­ník Martin Přikryl, s nímž jsme pís­nič­ky do fil­mu dáva­li dohro­ma­dy. „V osm­de­sá­tejch letech bylo jed­no, jest­li na áčku byli The Clash a na béč­ku Elton John – poslou­chal jsi obo­je, pro­to­že výhrou bylo už jenom to, že jsi to měl.” Takový pří­stup se mi líbil už jenom pro pes­t­rost žánrů a sty­lů. „Celkově hud­ba je se skej­tem hod­ně pro­po­je­ná. Byli v tom Devo, The Clash, Madness, B-52’s a samo­zřej­mě Pistole,” vzpo­mí­ná Honza Peterka v kni­ze Prkýnka na maso jsme uříz­li. Určuje tak směr naše­ho pát­rá­ní. „Tady burá­ce­li Dead Kennedys,” roz­přa­hu­je ruce Ivo Škrabal na vzne­še­ném barok­ním náměs­tí v Poličce. „Byl tam ten punk,” vzpo­mí­ná Petr Karlíček. Vzápětí shr­nu­je svo­jí moti­va­ci do skej­tu: „bejt odliš­nej, jinej, pro­vo­ko­vat. V tom odli­šo­vá­ní bejt nej­lep­ší a do toho ten adre­na­lin.“

Při sklá­dá­ní soun­d­trac­ku je ale hlav­ní poslou­chat ten film – mohl jsem do střiž­ny nosit desít­ky pís­ni­ček, Martin Přikryl mohl posí­lat dal­ší, ale prav­da se stej­ně uká­za­la, až když stři­hač Šimon Hájek tu pec­ku vzal a při­le­pil k obra­zu. Co fun­go­va­lo? Rytmus a nála­da Freedom of Choice od DEVO. The Clash a I Fought The Law. Anarchy In The UK od Sex Pistols. A potom Eighties od Killing Joke, ten syro­vý, tvr­dý zvuk s jed­no­du­chým refré­nem „Eighties, I’m living in the eigh­ties!“ Nezůstávali jsme ale jenom u ang­lo­sas­ké­ho zvu­ku, pro sebe­vra­žed­nou sek­ven­ci ská­ká­ní do dál­ky jsme vybra­li nej­vět­ší hit bel­gic­kých Plastic Bertrand – Ca pla­ne pour moi. K tomu bylo tře­ba při­po­čí­tat vějíř domá­cích dobo­vých inter­pre­tů. I tady jsme chtě­li pře­de­vším roz­pro­střít žán­ro­vý vějíř co nej­ší­ře­ji.

Když se mlu­ví o Strahově, nemů­že chy­bět Visací zámek a jejich Stánek. A zatím­co praž­ské pás­kov­ství pros­tě musí zastu­po­vat Garáž, co potom? Slovenská scé­na! Slovenské hvězd té doby Miro Žbirka a Laco Lučenič. Kostru naše­ho „soun­d­trac­ku smr­ti“, jak jsme si náš pla­y­list pře­křti­li na Spotify, pak tvo­ří nověj­ší muzi­ka, kte­rá ale vychá­zí z pun­ko­vých ane­bo sur­fo­vých koře­nů. Využili jsme něko­lik skla­deb od Pravdy, pio­ný­rů fran­couz­ské­ho electroc­la­she, a taky pís­ně čes­kých Wild Tides. Celkem jde o 40 pís­ni­ček od dvou desí­tek inter­pre­tů.

Šimon Šafránek


  • Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory11. září 2020 Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v podzimním termínu od 25. do 30. září. Každý den nabídne premiéru či předpremiéru, soutěžní […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […] Posted in Speciály
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90397 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53919 KB. | 04.08.2021 - 04:56:30