Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

KKZije

Pokud se vám nelí­bil sní­mek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smy­sl, abys­te se na sní­mek „King kong žije“ díva­li. Je to film, kte­rý je vel­mi špat­ný, a to ve všech ohle­dech. Ona by se sice záplet­ka dala pova­žo­vat za cel­kem fajn béč­ko­vé sci-fi, ale to by musel mít scé­nář ješ­tě něja­ké zají­ma­vé momen­ty, na jejichž zákla­dě by bylo mož­né se ale­spoň tro­chu bavit.

  On žije!

Co že je ta základ­ní záplet­ka? Tak v prv­ní řadě je potře­ba vědět, že hned na začát­ku fil­mu je zopa­ko­vá­no finá­le fil­mu před­cho­zí­ho. Nikoli sehrá­no zno­vu, ale sle­du­je­te sestřih toho, jak Kong špl­há na dvoj­ča­ta a nako­nec je sestře­len a umí­rá. Jenže jeho smrt není vlast­ně smr­tí, pro­to­že je mož­né jej zno­vu oži­vit. Stačí mu jen dát umě­lé srd­ce, kte­ré pro něj bylo při­pra­ve­no. Jenže je tu pro­blém. On je vždyc­ky něja­ký pro­blém.

  A bude se pářit!

Tím pro­blé­mem je sku­teč­nost, že budou potře­bo­vat transfu­zi Kongovy krve. Vzhledem k tomu, že tako­vá ope­ra­ce by do sucha vycu­ca­la asi stov­ku goril, je do pra­le­sa vyslán tým, kte­rý by měl obje­vit nové­ho, dal­ší­ho Konga, jehož krev by zachrá­ni­la toho původ­ní­ho. A svě­te div se, ono se to pove­de. Je nale­ze­na nová vele­o­pi­ce, a co je ješ­tě lep­ší, to je sku­teč­nost, že tenhle obr je hol­ka.

  A nebude sám, kdo se bude pářit.

Od této chví­le se nám začí­ná odví­jet v pod­sta­tě stej­ný pří­běh jako v před­cho­zím fil­mu, ako­rát že je zde ješ­tě roman­tic­ká rovi­na mezi dvě­ma lid­mi. A samo­zřej­mě taky mezi Kongem a jeho Lady. Tu lid­skou roman­tic­kou rovi­nu zajiš­ťu­jí dok­tor­ka (Linda Hamilton), kte­rá Konga ope­ro­va­la, a Hank (Brian Kerwin), kte­rý je kla­sic­ky nud­ným dob­ro­dru­hem. Kdyby v jed­né scé­ně Linda neu­ká­za­la v krát­kém, bleskurych­lém zábě­ru prso, asi vás z letar­gie oprav­du nic nevy­trh­ne.

  Ani si nevšiml, že na něco stoupnul.

„King Kogn žije“ je pokra­čo­vá­ním, kte­ré vlast­ně pokra­čo­vá­ním není, jed­ná se o rema­ke fil­mu „King Kong“, pro­to­že cel­ko­vé vyzně­ní pří­bě­hu je napros­to stej­né. Jen je to ješ­tě hor­ší než prv­ní film, ješ­tě hlou­pěj­ší a s tak zby­teč­ný­mi scé­na­mi, kte­ré nejsou ani moc logic­ké, že si už bude­te přát, aby to celé skon­či­lo. A ono to naštěs­tí skon­čí a vy jste doslo­va nuce­ni k tomu, abys­te byli smut­ní. Špatný pro­dukt ame­ric­ké pro­duk­ce, kte­rý málem degra­do­val celou myš­len­ku King Konga.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
King Kong žije
Hodnocení polož­ky
11stargraygraygraygray


Ohodnoťte článek


Části seriálu: King Kong


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?27. dubna 2019 Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh? Jak tenká je hranice mezi tím, co se stalo, a tím, co bychom chtěli, aby se stalo? Jaký je rozdíl mezi skutečností a sny, pokud je člověk natolik sebevědomý a odvážný („Pravda je, že já […]
  • Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger6. října 2019 Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger Krátce před tím, než vypukne válka Severu proti Jihu, se potkají a na první pohled do sebe zamilují půvabná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zbytek filmu pak divák sleduje, […]
  • Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.24. ledna 2019 Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal. Až nyní jsem se konečně dostal k tomu, abych zhlédl již při svém vzniku legendární Vránu. Komiksové snímky jsou v dnešní době na denním pořádku, ale v roce 1993 se dobrá komiksová adaptace […]
  • Terminator - první velkofilm Jamese Camerona14. dubna 2019 Terminator - první velkofilm Jamese Camerona Psal se rok 1984. Krotitele duchu zacinali chranit New York, Filadelfsky experiment zapricinil rozsklebenou trhlinu v casoprostoru, posadka lodi Enterprise se vydala patrat po ztracenem […]
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]
  • Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“6. srpna 2018 Klasika - Mafiáni -  „Co se pamatuju, tak jsem vždycky chtěl ´bejt´gangster,“ ...říká Henry Hill (Ray Liotta) ve chvíli, kdy pozoruje své parťáky Jimmyho Conwaye (Robert De Niro) a Tommyho DeVita (Joe Pesci) jak chladnokrevně dorážejí polomrtvého „mobstera“, […]
  • Terminátor 2: Den zúčtování - Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 19976. července 2003 Terminátor 2: Den zúčtování - Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997 Ti, kteří přežili nukleární žár ... pojmenovali tuto válku 'Dnem zúčtování.' Žili, jen aby čelili nové noční můře - válce proti strojům. Počítač, který tyto stroje řídil - Skynet […]
  • Osamělý jezdec - 60%6. července 2013 Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů.  Slavný ochránce práv Osamělý jezdec se stane z  mladého  právníka Johna Reida […]
  • Terminator - smazané scény18. dubna 2016 Terminator - smazané scény Když včera dávali Terminatora, tak jsem si hned vyhledal, o co všechno nás kina a televize ochudila. Smazané scény z tohoto filmu jsem našel na internetu, tak se na ně v klidu podívejte. […]
  • Terminátor: Temný osud30. srpna 2019 Terminátor: Temný osud Tento rok bude mít premiéru další Terminator. V režii Tima Millera, který se proslavil Deadpoolem. V hlavní roli se znovu vrátí Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton a producentem je […]