Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi

King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi

KingKong059
KingKong059
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co si tak pus­tit v let­ním poča­sí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novin­ky v kinech nejsou až tak dob­ré. V mul­ti­ki­ně lehce nastyd­ne­te a chyt­ne­te rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat si něco do vaše­ho Blu-ray pře­hrá­va­če.

Jedním z fil­mů, se kte­rým zabi­je­te o víken­du celé odpo­led­ne je Jacksonův King Kong. Je tomu už nece­lých 10 let, co se, po úspě­chu s Pánem Prstenů, boha­tí pro­du­cen­ti dohod­li s tvůr­cem, kte­rý si v té době mohl nabíd­ky vybí­rat. Dohodli se, že nato­čí vel­ko­film, kte­rý si přál.

Digitální revo­lu­ce už pro­běh­la. Na Glumovi si ově­řil, že jeho dvor­ní herec  Andy Serkis doká­že oži­vit digi­tál­ní posta­vu. Do herec­ké­ho osa­ze­ní dosa­dil  hvězdy niž­ší záře a dopl­nil komi­kem.

Herecká sesta­va byla dána do hro­ma­dy a teď je na reži­sé­ro­vi to nej­těž­ší. Správně řídit všech­ny her­ce, aby se dopl­ňo­va­li. Pomocí počí­ta­čů vytvo­řit nejen počí­ta­čo­vé měs­to, ale ost­rov a samo­zřej­mě i King Konga, kte­rý je celý digi­tál­ní.

Dle mého názo­ru se to novozéland­ské­mu reži­sé­ro­vi poda­ři­lo. Je prav­da, že vydr­žet tří hodi­no­vý film v kině je doce­la záhul na tělo a výdrž, ale bohu­dík se člo­věk nenu­dí. Jak začá­tek, střed i závěr fil­mu je vel­mi uchva­cu­jí­cí. Jackson doká­že všech­ny her­ce i počí­ta­čo­vé prv­ky spo­jit do dob­ré­ho fil­mu, kte­rý zaujme na celý odpo­led­ne.

Na Blu-ray je samo­zřej­mě i čes­ký dabing. Když jsem ho tak poslou­chal, tak hla­sy mi k posta­vám a jejich her­cům sedě­li. David Novotný, Dana Černá a dal­ší dabé­ři v režii Martina Kolára vytvo­ři­li dabing, kte­rý neka­zí pocit z fil­mu.

Pro dlou­hé let­ní veče­ry je King Kong přes­ně ten pra­vý. Tři hodi­ny uběh­nou jako voda.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray

Bitrate

KingKong

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,26258 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60496 KB. | 19.08.2022 - 23:07:12