Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > King Kong DVD

King Kong DVD

Zvuk 5.1
Titulky dabing/ titul­ky
Režie Peter Jackson

Hrají Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Colin Hanks, Kyle Chandler, Thomas Kretschmann
Délka 187 min.
Země Nový Zéland / USA
Rok 2005

Peter Jackson, drži­tel Oscara za režii Pána prs­te­nů, si spl­nil dět­ský sen, když zno­vu při­ve­dl na fil­mo­vé plát­no King Konga. Nejslavnější mon­strum fil­mo­vé his­to­rie tak pro­ží­vá úžas­ný návrat s pomo­cí reži­sé­ra, kte­rý doká­že sklou­bit nej­mo­der­něj­ší tri­ko­vé efek­ty s  vel­ko­le­pou výpra­vou, zají­ma­vý­mi posta­va­mi a str­hu­jí­cím pří­bě­hem. To všech­no má i King Kong, král divo­či­ny, kte­rý se vinou své výji­meč­nos­ti ocit­ne v New Yorku, kde se napl­ní jeho tra­gic­ký osud. Skupina fil­ma­řů se vydá­vá do Tichomoří hle­dat legen­dár­ní Skull Island, na němž pod­le pověs­tí kdy­si žilo gigan­tic­ké mon­strum jmé­nem Kong. Výprava, v níž figu­ru­jí excen­t­ric­ký reži­sér Carl Denham (Jack Black - Škola ro_ku, Těžce zami­lo­ván), krás­ná hereč­ka Ann Darrow (Naomi Watts - Kruh, 21 gra­mů) a sce­náris­ta Jack Driscoll (osca­ro­vý Adrien Brody - Pianista, Vesnice), tajem­ný ost­rov sku­teč­ně nalez­ne a při­sta­ne na něm. Bohužel mon­strum, o němž chtě­li nato­čit hra­ný doku­ment, stá­le žije, spo­leč­ně s řadou dal­ších prehis­to­ric­kých mon­ster, kte­rá je začnou váž­ně ohro­žo­vat na živo­tě. V nej­vět­ším nebez­pe­čí se oci­tá Ann, kte­rou une­sou zdej­ší domo­rod­ci a v rám­ci tra­dič­ní­ho ritu­á­lu ji chtě­jí obě­to­vat prá­vě King Kongovi. Ten se však tvá­ří v tvář křeh­ké blon­dýn­ce zacho­vá zce­la neče­ka­ně. Příběh King Konga fil­mo­ví fanouš­ci důvěr­ně zna­jí z něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní. Petera Jacksona nej­ví­ce ovliv­ni­la slav­ná ver­ze z roku 1933. Ostatně do tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí situ­o­val i své­ho King Konga. „Původní film samo­zřej­mě zůsta­ne nedo­stiž­ný. My se mu s naším rema­kem může­me maxi­mál­ně při­blí­žit. Má ale tak úžas­ný pří­běh, že jsem se roz­ho­dl zno­vu vstou­pit do stej­né řeky. S moder­ní­mi pro­střed­ky to navíc nepo­strá­dá smy­sl,“ říká reži­sér. Ten napří­klad zno­vu vyu­žil slu­žeb her­ce Andyho Serkise, jenž s vyu­ži­tím tech­no­lo­gie moti­on cap­tu­re skvě­le pře­de­hrá­val počí­ta­čo­vé­ho Gluma v Pánovi prs­te­nů. V  King Kongovi se stal Serkis předob­ra­zem dokon­ce pro titul­ní­ho hrdi­nu. „S vyu­ži­tím nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií jsme moh­li prak­tic­ky coko­liv. Představte si ty nej­ú­žas­něj­ší sek­ven­ce pří­bě­hu - King Kong boju­jí­cí s  dino­sau­ry, King Kong špl­ha­jí­cí s Anne po Empire State Building. a to všech­no bude napros­to rea­lis­tic­ké,“ roz­plý­vá se Jackson.

V pro­de­ji od 19.04.2006.

Objednávejte ZDE: za cenu 459 Kč


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […] Posted in Recenze knih
  • Výměna manželek - 21.9.201628. září 2016 Výměna manželek - 21.9.2016 Nové díly Výměny manželek jsou zpět! V premiérovém díle nové řady populární reality show uvidíme, jak bude mladá Sylvie zvládat velmi svérázného tatínka Láďu se dvěma dětmi ve sklepním […] Posted in Reality show
  • Preacher - See8. června 2016 Preacher - See Na světě máme již pár dní druhou epizodu seriálu Preacher, tak si pojďme shrnout, co nám tvůrci v čele se Sethem Rogenem nabídli tentokrát. Na úvod musím říct, že rozhodně nejsem tak velký […] Posted in Kritický Klub
  • Pepo! Ty popleto! - pokračování leporela Edo! Ty neposedo!6. února 2022 Pepo! Ty popleto! - pokračování leporela Edo! Ty neposedo! Víte, jak tráví rodina Kaňourova Vánoce? Chcete se dozvědět, jaká povolání mohou být ve zvířecím světě? Chcete se pobavit a zažít mnoho komických situací, které znáte ze světa lidí? Tak […] Posted in Recenze knih
  • Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,...23. června 2020 Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,... Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení, Vyvolený, Rozpolcený, Skleněný), který by měl do kin dorazit 23. 7. 2021 se začne natáčet toto léto v Dominikánské republice. K […] Posted in Krátké aktuality
  • Jana Eyrová - 80%11. srpna 2011 Jana Eyrová - 80%  Charlotte Brontëová napsala roku 1847 klasickou milostnou romanci, která ve svých časech ohromila čtenáře feministickým smýšlením hlavní hrdinky a dá se říct, že předběhla svou dobu. O […] Posted in Filmové recenze
  • #1974: Stínka - 75 %9. května 2019 #1974: Stínka - 75 % Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Schattenspringer" v roce 2014. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně […] Posted in Recenze komiksů
  • Caroline Brothersová: Na útěku21. června 2016 Caroline Brothersová: Na útěku V jakém světě musí děti prchající z válčících států risknout umrznutí v chladničce s masem, aby se dostali do vysněné země, kde netouží po ničem jiném, než žít v míru a chodit do […] Posted in Recenze knih
  • #1923: Temné metro 2 - 70 %27. února 2019 #1923: Temné metro 2 - 70 % Temné metro 2 (Dark Metro 2)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2008. Původně vyšlo jako "Dark Metro 2" v roce 2008. České vydání má 168 stran a prodává se v plné […] Posted in Recenze komiksů
  • Upoutávka na kolekci Parádní pletení v The Sims 4, který si...17. července 2020 Upoutávka na kolekci Parádní pletení v The Sims 4, který si... Upoutávka na kolekci Parádní pletení v The Sims 4, který si zvolila před pár měsíci sama komunita Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41167 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55771 KB. | 22.05.2022 - 03:36:01