Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kill Bill vol. 2 - recenze

Kill Bill vol. 2 - recenze

Image5
Image5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Recenze 2. dílu fil­mu Kill Bill

Já váž­ně nevím jak začít, oče­ká­val jsem akč­ní scé­ny, s lep­ší cho­re­o­gra­fií, ale ten­to dru­hý díl, jak je zná­mo u pokra­čo­vá­ní mě zkla­mal. Bylo tam na mě moc mlu­ve­ní a sko­ro žád­ná akce. Žádné cha­o­tic­ké stří­da­ní času, teď už jenom pří­běh, kte­rý jde chro­no­lo­gic­ky, a my vždyc­ky víme, proč je tam dan­ná posta­va. Co se děje, a proč vlast­ně nevěs­ta je tam kde je, a zabi­jí koho a jak… V prv­ním dílu to bylo dost zají­ma­vé, sle­do­vat kous­ky pří­bě­hu, jak se a co se sta­lo. Schází mi ta Pulp Fictionstovská nála­da, a hlav­ně tako­vý cha­os v pří­bě­hu vysta­ve­ném na tom, že až na kon­ci se dozví­me, proč dělo, co se dělo.

A hlav­ně v Pulp Fiction ‚kdy všech­ny se vsech­ny pří­běhy postav spo­ji­li do jed­no­ho pří­bě­hu, do jed­né scé­ny, a tak až na kon­ci zakla­pl klíč pří­bě­hu byla všech­na nespo­ji­tost vyře­še­na. To mi teď u Billa dost chy­bě­lo. Příběh smě­řo­val k vyvr­cho­le­ní, pří­mo, bez žád­ných ved­lej­ších odbo­ček. První sbír­ku vra­žed­kyň nevěs­ta zabi­la v prv­ním díle a zby­tek vra­hů, co ji na svat­bě při­za­bi­li si necha­la pro dru­hů díl, včet­ně Billa, kte­rý má na ní při­chys­ta­nou ješ­tě něja­kou novin­ku. A zabi­jí hez­ky postup­ně.

Tarrantino není bůhví­ja­ký reži­sér, nato­čil sice něko­lik slav­ných fil­mů, napsal něko­lik dost doko­na­lých scé­ná­řů, ale při­znám se, mě se jeho posled­ní film vůbec nelí­bil. Nejen kvů­li tomu, že kvů­li tomu, aby vydě­lal více peněz, film roz­dě­lil na více čás­ti, na dvě, ale že nespl­nil mé oče­ká­vá­ní, že dru­hý díl bude lep­ší než ten prv­ní. Řekl bych, že do prv­ní čás­ti dal to lep­ší, a na dru­hý dal méně kva­lit­něj­ší čás­ti, aby lidi moh­li jít na oba dva díly, když se jim prv­ní díl líbil. Což mě ne, a tak si teď vyčí­tám, že jsem za tako­vou blbost utra­til více než 200 Kč za oba dva fil­my, v oče­ká­vá­ní kva­li­ty.

A co závě­rem, no pros­tě jest­li se Vám prv­ní díl líbil, a už nic neče­ká­te, tak na film jdě­te, ale při­po­mí­nám, pro mě Kill Bill 2 byl dost zkla­má­ním.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60449 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58324 KB. | 13.08.2022 - 14:54:27