Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Kill Bill 2

Kill Bill 2

Svatební obřad býva­lé člen­ky Komanda zmi­jí – zabi­já­ků, Černé Mamby, změ­nil její pomstych­ti­vý ex-milenec Bill s býva­lý­mi kum­pá­ny v krva­vý masa­kr. Těhotná Nevěsta však kul­ku vpá­le­nou do hla­vy pře­ži­la: po čtyřech letech strá­ve­ných v kóma­tu pro­cit­la a vyda­la se na ces­tu pomsty. Už zlik­vi­do­va­la prv­ní dvě polož­ky na svém sezna­mu smr­ti – O-Ren Ishii zva­nou Korálovec a Vernitu Green – Smrtonoše. Zbývá jí však zabít ješ­tě Elle Driver pře­zdí­va­nou Kalifornský hor­ský had, Budda zva­né­ho Chřestýš a samo­zřej­mě býva­lé­ho šéfa, milen­ce a otce její­ho dítě­te - Billa. Ti tři však už vědí, co jim hro­zí - a mys­lí si, že jsou na to při­pra­ve­ni.

Druhá část mis­trov­ské­ho akč­ní­ho hitu Quentina Tarantina (prv­ní měla v čes­kých kinech pre­mi­é­ru loni v říj­nu) líčí dal­ší osu­dy odhod­la­né Nevěsty a vyvr­cho­le­ní její pomsty. Ve str­hu­jí­cím pří­bě­hu, vyprá­vě­ném – jak je zvy­kem reži­sé­ra Gaunerů ( Reservoir Dogs ), Pulp Fiction – his­to­rek z pod­svě­tí a Jackie Brownové - na přeskáč­ku, se však vra­cí­me i do minu­los­ti. Zbývá toho ješ­tě spous­tu dopo­vě­dět: Co se vlast­ně sta­lo v kos­te­le v texaském El Pasu? A proč se to sta­lo? Jak to bylo s var­ha­ní­kem, kte­ré­ho hra­je Tarantinův oblí­be­ný herec Samuel L. Jackson? Žije sku­teč­ně dce­ra, již Nevěsta pova­žo­va­la za mrt­vou a o jejíž exis­ten­ci se ve finá­le prv­ní­ho fil­mu dozví­me od Billa? Jakým výcvi­kem pro­šla hrdin­ka v Japonsku? A jak se vlast­ně ve sku­teč­nos­ti jme­nu­je?

Ale pře­de­vším: doká­že Nevěsta napl­nit svou krva­vou pomstu tak, jak si naplá­no­va­la?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98194 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55770 KB. | 23.05.2022 - 16:15:33