Kiera Cassová: Siréna

Sirena

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji zachrá­ní před uto­nu­tím. Místo smr­ti, kte­rá čeká všech­ny ostat­ní pasa­žé­ry na lodi, Oceán nabíd­ne Kahlen život výměn­nou za to, že mu 100 let bude slou­žit jako siré­na.

Kahlen tuto nabíd­ku při­jí­má, i když si je vědo­ma toho, že bude muset svým zpě­vem lákat nevin­né lidi do hlu­bin moří, kde je neče­ká nic jiné­ho než smrt. Její nebeský hlas je však pro oby­čej­né smr­tel­ní­ky vra­žed­ným nástro­jem. Proto mezi lid­mi musí držet jazyk za zuby a hrát si na němou. Jednoho dne se ale Kahlen setká se sym­pa­tic­kým stu­den­tem Akinlim, kte­rý je vtip­ný, dob­ro­sr­deč­ný a Kahlen má oprav­du rád. I sama Kahlen má pocit, jako by se zna­li věč­nost, i když je tomu nao­pak. Jejich náklon­nost však nesdí­lí Oceán, kte­ré­ho musí poslou­chat kaž­dá siré­na.  A záro­veň žád­ná siré­na nemá dovo­le­no milo­vat člo­vě­ka, což je jen dal­ší důvod, proč je jejich vztah před­ur­čen k záhubě. Mohl by Oceán akcep­to­vat její lás­ku k člo­vě­ku? Kahlen se nevzdá­vá a pře­se všech­ny pře­káž­ky jde za hla­sem své­ho srd­ce…

Kiera Cassová, autor­ka legen­dár­ní a vele­ú­spěš­né série Selekce, opět uká­za­la, že ori­gi­nál­ních nápa­dů má dosta­tek a má stá­le o čem psát. S lad­nos­tí, nenu­ce­nos­tí, humo­rem a neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vým sty­lem. Se Sirénou ten­to­krát zabrus­li­la na nezná­mou půdu díky mytič­nos­ti a tomu, že se jed­ná o pou­hý jeden díl (a žád­né pokra­čo­vá­ní). Udělala správ­né roz­hod­nu­tí, kte­ré se jí vyda­ři­lo pří­mo exce­lent­ně.

Více na Kritiky.cz
Podzim v České televizi - 07 ...
Kelsey Grammer Kelsey Grammer (* 21. února 1955 Saint Thomas, Americké Panenské ostrovy) je americký herec, tel...
Město 44 - O filmu Město 44 není historický film nebo dokument o Varšavském povstání. I když je zasazen do vál...
Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept? Citrónové brambory jsou úžasnou, nízkokalorickou bombou, kterou musíte vyzkoušet. Jedná se...
Úsvit mrtvých Nový remake zombie hororu Úsvit mrtvých natočený Zackem Snyderem podle původního scénáře J...

Na celé kni­ze není nic, co bych moh­la vytknout – hlav­ní hrdin­ka byla chyt­rá, sym­pa­tic­ká a hned jsem se s ní na prv­ních stra­nách zto­tož­ni­la a pří­běh jsem pro­ží­va­la s ní. Pochopit zvlášt­ní vztah Oceánu k siré­nám a pra­vi­dla jejich živo­ta neby­lo vůbec slo­ži­té, jak jsem se zby­teč­ně obá­va­la. Děj byl jed­ním slo­vem řeče­no famóz­ní. Může za to pře­de­vším vypra­věč­ský um paní spi­so­va­tel­ky spo­leč­ně s jedi­neč­ným téma­tem, s kte­rým si doko­na­le pohrá­la a pro čte­nář­ky tak při­pra­vi­la oje­di­ně­lou roman­tic­kou odde­chov­ku protka­nou zají­ma­vým nad­při­ro­ze­nem.

Sirénu mohu vře­le dopo­ru­čit všem dív­kám a dospí­va­jí­cím sleč­nám. Je to krás­ný pří­běh, kte­rý vám vykouz­lí úsměv na rtech a odpo­či­ne­te si u jeho nená­roč­né záplet­ky a před­ví­da­tel­né­ho děje. Jednou za čas všich­ni tako­vé­hle rela­xač­ní pří­běhy potře­bu­jí a ty od Kiery Cassové pat­ří pod­le mě mezi ty nej­lep­ší. Každé její slo­vo je radost číst, natož pak celá kni­ha. To je pří­mo kni­ho­mol­ský ráj, kte­rý vás zahře­je u srd­ce a nedo­vo­lí mys­let na nic jiné­ho než svět sirén, vlny oce­á­nu a zaká­za­nou lás­ku.


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:romantika, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky, fan­ta­sy pro děti
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 13.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 239 Kč.

Více na Kritiky.cz
Příliš osobní známost – Recenze – 20% Český film Příliš osobní známost sice možná na první pohled vypadá jako komediální roma...
Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna...
Lepší teď než nikdy - O FILMU Režisér Rob Reiner má s komedií zkušenosti a rozhodně prokázal, že ví, jak úspěšně slou...
3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo! U2 jako první kapela na světě natočila záznam ze svého turné Vertigo kompletně ve 3D. Podle ...
Proč jsou Souls hry overated? Hádka s hardcore fanouškem souls her! ...


Kiera Cassová: Siréna
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Kiera Cassová: Selekce8. července 2016 Kiera Cassová: Selekce Selekce je prvním dílem slavné stejnojmenné princeznovské ságy. Třpytivé šaty, rozlehlý královský palác, 35 dívek, „boj“ o prince a královskou korunu a slavnostní společenské události – to […]
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […]
 • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […]
 • Kiera Cassová: Šťastně až navěky24. října 2016 Kiera Cassová: Šťastně až navěky Přečetli jste celou sérii Selekci už několikrát a také vám stále tolik schází America, Maxon, Aspen, Marlee a další hrdinové? Nyní můžete jásat, protože nedávno nakladatelství CooBoo […]
 • Kiera Cassová: Elita8. července 2016 Kiera Cassová: Elita Elita je pokračování úspěšné Selekce. Z 35 soutěžících dívek zbylo jen šest. Na kterou ze zbývajících slečen se usměje štěstí? Která se provdá za okouzlujícího prince Maxona a stane se […]
 • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […]
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]