Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci!

Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci!

Kid

Fanoušci andíl­ka Pita si teď povy­sko­čí rados­tí, pro­to­že Nintendo vysly­še­lo pros­by fanouš­ků této skvě­lé hry a hra se dočká pokra­čo­vá­ní na Nintendo 3DS. Co si od hry může­me sli­bo­vat? Úplně nový 3D kabát, kte­rý roz­hod­ně zaujme.

Temná bohy­ně Medusa je zpět a sebou při­vá­dí i tem­nou armá­du, kte­rá ohro­žu­je celý svět. Tomu musí­te pře­ci zabrá­nit, a tak se pře­vlék­ne­te do kůže hrdi­ny Pita, kte­rý musí armá­du Medusy pora­zit. Ve vašem boji vám bude pomá­hat Palutena, kte­rá jako jedi­ná doká­že uvěz­nit zlou bohy­ni zpět do její tem­né kob­ky.

Hra bude nabí­zet i jedi­neč­ný mul­tipla­yer, kte­rý bude kon­ci­po­ván až pro šest hrá­čů. V mul­tipla­ye­ru bude­te roz­dě­le­ni na dva týmy, kte­ré budou mezi sebou sou­tě­žit o cel­ko­vé skó­re.

Novinkou budou i AR kar­ty, kte­ré pod­po­ru­je nové Nintendo 3DS. 3D efek­ty jsou také sen­zač­ní, tak­že to vypa­dá, že hře se nedá nic vytknout. Kid Icarus: Uprising vyjde na jaře 2012 s tak pou­ta­vou gra­fi­kou, že vám vyra­zí dech.

Poznamenejte si tedy, že na jaře 2012 vychá­zí nadu­pa­ná hra, kte­rou roz­hod­ně nemů­že­te minout, pro­to­že Kid Icarus: Uprising sto­jí za to. To vám doká­žou i desít­ky hodin strá­ve­né hra­ním!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46652 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53308 KB. | 25.09.2021 - 23:28:29