Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kernbach Michael, Fernandez Miguel: Žena 40+ Co už nemusí řešit

Kernbach Michael, Fernandez Miguel: Žena 40+ Co už nemusí řešit

Zena40
Zena40

Cca 2 měsí­ci jsem dělal recen­zi na kníž­ku Muž 40+, kni­ha se mi doo­prav­dy líbi­la tak jsem se roz­ho­dl ji kou­pit také pro mou dra­hou mamin­ku. I když mi není 40 a ani nejsem žena tak se mi zpra­co­vá­ní kníž­ky vel­mi líbí ve všech smě­rech. Dlouho jsem se už tak dlou­ho nepo­ba­vil, humor je v této kníž­ce napros­to geni­al­ni…

Toto Velmi zábav­né chvil­ko­vé čte­ní jež dal dohro­na­dy ilu­str­tor M. Fernandez a spi­so­va­tel M. Kernbach mě vůbec nezkla­ma­lo, koneckno­cu mají tom zku­še­nos­ti jeli­kož dali za vznik spoustám podob­ných knih se stej­ným námě­tem. Nedovedu si před­sta­vit co by se sta­lo kdy­by se daly kni­hy Muž 40+ a Žena 40+ dohro­ma­dy, věci v nich jsou totiž tak pro­ti sobě jdou­cí že by nastal armage­don. Zároveň tady ale také pat­ří varo­vá­ní pro muze- Neotevírat pro­to­že uvi­dí co vás bude čekat v budouc­nos­ti najed­nou, při­ne­se vám to vel­ké tra­ble a já si to nechcu vzot na krk. Manželka těch­to věcí ale bude s rados­tí vyu­ží­vat tím vás můžu ujis­tit.

Kniha vel­mi dob­ře zaba­ví, a má i vel­mi dob­ře zpra­co­vá­ní jak po tex­to­vé tak i gra­fic­ké strán­ce. Díky své veli­kos­ti je vel­mi kom­pakt­ní tak­že se dá v kli­du pře­ná­šet po kapsách. Kniha má ode mne zaslou­že­ně hod­no­ce­ní 9/10


  • Autor: Kernbach Michael, Fernandez Miguel
  • Formát / stran: 13×13 cm, 48 stran
  • Datum vydá­ní: 08.09.2014
  • Katalogové čís­lo: 3929
  • ISBN: 978-80-247-5360-7
  • Edice: Humorné dár­ky
  • Kategorie: Komunikační a mana­žer­ské doved­nos­ti

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36192 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56665 KB. | 29.06.2022 - 08:08:40