Ken Follett - Pilíře země

Follett psal romá­ny růz­né úrov­ně ori­en­tu­jí­cí se pře­váž­ně na popis čin­nos­tí špi­ó­nů a jejich akcí, ale zjis­til, že jen toto jej umě­lec­ky nesa­tu­ru­je, tak­že si spl­nil svůj odvě­ký sen a sepsal roz­sáh­lý román (cca 1000 stran) o sta­vi­te­lých stře­do­vě­kých katedrál.

Velká změ­na.

Nutno ale dodat, že Mr. Follett se s ní popa­so­val cel­kem dob­ře a román se mu v mých očích pove­dl. Příběh je nále­ži­tě napí­na­vý, strán­ky veskr­ze čti­vé a i ten popis stav­by katedrál půso­bí vel­mi věro­hod­ně a nápa­di­tě. Potud nemám s kni­hou žád­ných pro­blé­mů, ty vyvstá­va­jí až poslé­ze, kdy se mi zača­lo zdát, že „takhle nějak by to asi dří­ve nešlo“..., zkrát­ka a dob­ře, kni­ha se sice ode­hrá­vá ve stře­do­vě­ku, ale autor v ní mlu­ví a mys­lí jazy­kem dneška (což je cel­kem oče­ká­va­tel­né, něco podob­né­ho posti­hu­je pod­le mě odha­dem 80% his­to­ric­kých romá­nů). Atmosféra hlu­bo­ké­ho stře­do­vě­ku se tedy kaž­do­pád­ně neko­ná, což je jen ško­da. Zároveň ty posta­vy jsou na můj vkus mož­ná až pří­liš čer­no­bí­lé a sche­ma­tic­ké.

Více na Kritiky.cz
Johnny Depp Johnny Depp, vlastním jménem John Christopher Depp II. (* 9. června 1963, Owensboro, Kentucky) je...
Robinsonův ostrov 5.2.2018 ...
Aeon Flux Jsou filmy, jejichž osud lze odhadnout už před samotným dnem jejich premiéry. Aeon Flux byl pro...
Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muž...
Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře ...

Stejně tak jsem měl během čte­ní dost nut­ka­vý pocit si mys­let, že Follett roze­psal cel­kem ambi­ci­oz­ní dílo, ale moc nevě­děl jak jej zakon­čit, tak­že se čte­nář točí v růz­ných peri­pe­ti­ích, kte­ré svo­ji kon­struk­cí spí­še při­po­mí­na­jí scé­nář k del­ší­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu (ano, vím, z Pilířů se seri­ál sku­teč­ně stal, nevi­děl jsem jej, ale pod­le mě se lát­ka k tomu­to for­má­tu skvě­le hodí).

Četbu jsem si nicmé­ně užil, o tom žád­ná, dokon­ce jsem byl v poku­še­ní se rov­nou pus­tit do pokra­čo­vá­ní s názvem Na věky věků, což jsem nako­nec odlo­žil na neu­r­či­to..


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
  • Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger28. ledna 2020 Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger Tato kniha je v dnešní době v podstatě již pokládána za klasiku (jakkoli je toto slovo pochopitelně ošidné). Zároveň se jedná o nejúspěšnější (a asi i nejlepší) knihu autora Salingera, […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
  • Petr Čadek: Rád učím tančit herce2. února 2016 Petr Čadek: Rád učím tančit herce Kterou z tanečních scén ve filmu máte nejraději? Nejen na tomto filmu, ale všeobecně, mám nejraději učit tančit herce (netanečníky) a hledat cesty k tomu, aby jejich tanec působil co […]
  • Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)19. listopadu 2019 Erazim Kohák - Domov a dálava (2009) Domov a dálava s podtitulem "Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení" je zatím poslední knihou známého filosofa Erazima Koháka. K tomuto jedinci můžete zastávat rozličný […]
  • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]
  • Můj stát – putování za českými patrony6. září 2018 Můj stát – putování za českými patrony Chcete se dozvědět něco o našich předcích? Víte, že sv. Ludmila měla dle ostatků překvapivě velký mozek či artrózu v koleně? Víte jakou krevní skupinu měl sv. Vojtěch? Eliška a Tomáš jsou […]
  • #1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %7. listopadu 2018 #1843: William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice - 75 %   William & Meriwether - Podivuhodná robotí expedice Vydalo nakladatelství Labyrint v brožované vazbě v roce 2016. Vydání má 100 stran a prodává se v plné ceně […]