Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Kedy konečne príde Wolverine do kín?

Kedy konečne príde Wolverine do kín?

images
images

Naposledy sme ho samo­stat­ne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,kto­rý vzni­kol na zákla­de úspe­chu X-men série.No mys­lím že sa zhodneme,keď ozna­čí­me posled­né Wolverinovo dob­ro­dr­úž­stvo ako priemerne.V kinách pri roz­poč­te 150 mili­ó­nov zaro­bil sko­ro 380 000 000 $ a to aj napriek tomu,že film bol na nete už mesi­ac pred pre­mi­é­rov bez dokon­če­ných špe­ci­ál­nych efek­tov.Hugh ale sľúbil,že po Bedároch sa zavre do posi­lov­ne a začne sa pri­pra­vo­vať na svoj­ho milá­či­ka.Hugh teraz na Twitteri potvrdil,že The Wolverine sa začne natá­čať ten­to rok v Auguste,čo sú pre nás len dob­ré správy.Interiéri sa budú točiť v Austrálií a exte­ri­é­ri sa budú točiť v Japonsku ako aj samot­ný príbeh,ktorý by sa mal odo­hrá­vať v Japonsku.O réžiu sa posta­rá Jamese Mangold(3:10 vlak do Yumy,Kate a Leopold,Krajina policajtov,Zatiaľ spolu,zatiaľ na žive)podľa sce­ná­ra Christophera McQuarriema.Wolverine by mal byť na plát­ne veľ­mi drs­ný a posad­nu­tý voj­nou a zabíjaním.Podľa všet­ké­ho bude aj celý film drsnej­ší a krva­vej­ší,Hugh a Jamese ho chcú nato­čiť v dvoch verziách,prvá bude PG-13 kto­rá pôjde do kín a  dru­há bude mať ran­tig R a tú by sme mali vidieť na DVD.Tá dru­há ver­zia pomô­že dob­ré­mu pre­da­ju DVD a prvá sa posta­rá o solíd­ne čís­la v kinách.Premiéra je sta­no­ve­ná na 26.07.2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,11146 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55842 KB. | 22.05.2022 - 02:59:07