Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem

Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem

obálka knihy
obálka knihy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Román pro ženy vyprá­vě­ný z chlap­ské per­spek­ti­vy. Román retrospek­tiv­ní. Román téměř růžo­vý. Příběh muže, kte­rý se dívá do hlav­ně pade­sát­ky vyprá­ví o tom, jak nedo­ře­še­ná minu­lost kon­ta­mi­nu­je pří­tom­nost a ovliv­ňu­je budouc­nost.

Děj vyprá­ví samot­ný hlav­ní hrdi­na, sku­teč­nost, jež pro­ží­vá a odží­vá se pro­plé­tá s jeho vnitř­ní­mi mono­lo­gy, kte­ré se mnoh­dy točí v zača­ro­va­ném dru­hu. Anglické reá­lie vystří­da­jí reá­lie fran­couz­ské, přes­ně­ji řeče­no bur­gund­ské. Hlavním téma­tem je pře­de­vším vzta­ho­vý troj­ú­hel­ník (neče­ka­né), nevě­ra (ješ­tě poně­kud více neče­ka­né) a pro­blémy, kte­ré z tako­vé situ­a­ce neče­ka­ně vyply­nou. Dialogy jsou nepra­vi­del­ně stří­dá­ny retrospek­cí a odka­zy na pís­ně a jejich tex­ty, kte­ré vždy zno­vu vyvo­la­jí a dokres­lí nála­du z doby již dáv­no minu­lé. Stačí jen pár tónů a před­sta­vi­vost spo­leč­ně s Bobem Dylanem, Patti Smith, Joe Cockrem a mno­ha dal­ší­mi udě­lá mís­to stro­je času bez­chyb­ně svou prá­ci. Písně mají totiž zvlášt­ní moc a nejen pro muzi­kan­ty. Působí tera­pe­u­tic­ky, mají schop­nost zved­nout nás naho­ru a dolů.  “Ta úžas­ná rocko­vá píseň se mnou během tří minut pro­ved­la divy, prázd­no­ta zača­la ustu­po­vat lás­ce a boles­ti, a dokon­ce i názna­ku opti­mis­mu, ener­gii jít dál.”

Jenže pod prvo­plá­no­vou lehce dorů­žo­va pro­bar­ve­nou vrst­vou se nachá­ze­jí vrst­vy dal­ší, kde už všech­no tak jas­né není. Je vždy nej­dů­le­ži­těj­ší poslech­nout momen­tál­ní volá­ní srd­ce? Kult roman­tic­ké lás­ky našep­tá­vá, že beze­zbyt­ku napl­ní všech­na oče­ká­vá­ní, ale málo­kdo se zají­má, co bude dál, až čas setře novost a pro­mě­ní tou­hu ve ste­re­o­typ.

A jsou muži vůbec cit­li­ví? Nebo se o nich jen tak píše v romá­nech pro ženy? Adam a Richard, dvě stra­ny vzta­ho­vé­ho troj­ú­hel­ní­ku, tako­vé cit­li­vé jedin­ce před­sta­vu­jí. Adam se v roli vypra­vě­če čte­ná­ři ote­ví­rá beze­zbyt­ku: “Zloději si kdy­si obru­šo­val koneč­ky prs­tů smir­ko­vým papí­rem, aby je měli cit­li­věj­ší. Cítil jsem se podob­ně: syro­vý, obna­že­ný a zra­ni­tel­ný.” A Richard? Ten uká­že dokon­ce slzy.

Konec dob­rý, všech­no dob­ré… Jen před­sta­va dob­ré­ho se u kaž­dé­ho může pro­je­vo­vat odliš­ně. Setkání stří­dá lou­če­ní, nádra­ží stří­dá letiš­tě. A ve vzdu­chu zůstá­vá po pře­čte­ní posled­ní strán­ky stá­le stej­ná otáz­ka. Takhle je to správ­ně? Opravdu správ­ně? A bude to pla­tit i zít­ra, za týden, za rok? Kdo ví…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bez zábran7. listopadu 2022 Bez zábran V poslední době se doslova roztrhl pytel s erotickými romány a vybrat si z nich opravdu jen ten kvalitní, to je oříšek. Ovšem s knihou "Bez zábran"  od T. L. Swanové, jež vydala GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život22. října 2022 Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život Heather, Anthony, Joe a Amy, jsou hlavní postavy tohoto románu. Schválně jsem je dala takto dohromady a většinou to tak nedělám. Tento román není klasicky román s dějovou zápletkou, ale […] Posted in Recenze knih
  • Nový domov9. března 2021 Nový domov Máte rádi romány z období války? Chcete prožít velice emotivní příběh s válečnou tematikou? Tak právě vám je určen román  Lizzie Page s názvem Nový domov.  Sedmiletá Pearl Posnerová je z […] Posted in Recenze knih
  • V lásce a válce- román o lásce a odvaze17. března 2023 V lásce a válce- román o lásce a odvaze Máte rádi válečné romány? Chcete prožít velmi emotivní příběh mladé dobrovolnice? Maggie Brookes vás zavede do roku 1937 do válečné Anglie. Čeká vás neskutečný příběh o lásce, o obětování, […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání11. března 2023 Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání Milujte vůni chleba a Skotsko?  Chcete zažít báječnou letní romanci uprostřed zimy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Štěstí voní jako chleba, kterou vydala Grada Publishing pod […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Dvorní zahradnice - Jarní sen-1.díl4. března 2023 Dvorní zahradnice - Jarní sen-1.díl Máte rádi rodinné ságy? Milujete vůni šeříků a nádherné barvy rododendronů? Pokud ano, tak právě vám je určena novinka s názvem Dvorní zahradnice, jejíž autorkou je Rena […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,85089 s | počet dotazů: 272 | paměť: 60449 KB. | 27.03.2023 - 09:29:02