Kritiky.cz > Pro ženy > Kdy mají ženy nejlepší sex?

Kdy mají ženy nejlepší sex?

img a289140 w1731 t1500493178

Výzkumů v této oblas­ti už pro­běh­lo nespo­čet. Většina se nej­ví­ce při­bli­žu­je aktu­ál­ním výsled­kům tvůr­ců apli­ka­ce Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závě­ry ale poně­kud nazna­ču­jí, že mlá­dí žen je v poste­li spí­še na obtíž než k užit­ku.
smyslá blondýna
Nová stu­die roz­lo­ži­la zhru­ba 2 600 respon­den­tek do tří věko­vých kate­go­rií. V prv­ní byly ženy pod tři­a­dva­cet let, v dru­hé ve věku mezi tři­a­dva­ce­ti a pět­a­tři­ce­ti lety a v tře­tí byly ženy od šestatři­ce­ti naho­ru.
A prá­vě ona tře­tí sku­pi­na bodo­va­la.
Výzkum byl zamě­ře­ný na frek­ven­ci milo­vá­ní, počet a kva­li­tu orgas­mů, míru uspo­ko­je­ní, vlast­ní hod­no­ce­ní atrak­ti­vi­ty i cel­ko­vé sebe­vě­do­mí. Dámy pro­zra­di­ly doslo­va všech­no a někte­ré si při té pří­le­ži­tos­ti postě­žo­va­ly i na své „dra­hé“ polo­vič­ky.
Právě tře­tí věko­vá kate­go­rie byla pře­váž­ně spo­ko­je­něj­ší sama se sebou. Téměř osm­de­sát pro­cent z nich se cíti­lo žen­sky a sexy. Což v pro­střed­ní kate­go­rii moh­lo říct pou­hých čty­ři­cet pro­cent a sedm­de­sát pro­cent žen ve věku pod tři­cet let.
dívky v prádle
Nešlo ovšem jen o pocit. Nejstarší věko­vý tým vyka­zo­val i nej­lep­ší a nej­čas­těj­ší sex, orgasmy nevy­jí­ma­je. Šestaosmdesát pro­cent žen nad šestatři­cet let moh­lo říci, že během posled­ních čtyř týd­nů zaži­lo pří­jem­ný sex. Z pro­střed­ní sku­pi­ny tak­to odpo­vě­dě­lo o deset pro­cent méně a v nejmlad­ší kate­go­rii pou­hých šesta­pa­de­sát pro­cent. Dámy nad šestatři­cet let se také pyš­ni­ly nej­čas­těj­ší­mi a nej­lep­ší­mi orgasmy. Odborníci dodá­va­jí, že ty nej­lep­ší orgasmy při­jdou teh­dy, až ženy psy­chic­ky dozra­jí.
Důvodem výsled­ku této stu­die je pře­de­vším to, že ženy tře­tí věko­vé kate­go­rie jsou mno­hem spo­ko­je­něj­ší a cel­ko­vě sebe­vě­do­měj­ší. Navíc měly sex pře­kva­pi­vě­ji čas­tě­ji než ženy mlad­ší.
Lidé dneš­ní doby mají cel­ko­vě pře­hled o všem a o všech. Jak si ale sto­jí­me se zna­lost­mi sebe sama?
Ať už jde o nála­dy, úče­sy, líče­ní, oble­če­ní, kte­ré nám pad­ne, sebe­vě­do­mí z toho ply­nou­cí nebo o sex.
A vše, co dotvá­ří naši osob­nost, jde spo­lu ruku v ruce.

  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […] Posted in Pro ženy
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […] Posted in Pro ženy
  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […] Posted in Pro ženy, Sex a Vztahy
  • Lásku vzhled nezajímá21. listopadu 2019 Lásku vzhled nezajímá Když mluvíme o sexuální přitažlivosti žen, hraje v ní největší roli vždy láska. Už Vás napadlo, jak se asi zamilovávají nevidomí lidé? Nikdy neviděli ani tvář ani tělo toho druhého a […] Posted in Pro ženy
  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […] Posted in Pro ženy
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […] Posted in Pro ženy
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […] Posted in Pro ženy
  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...