Kritiky.cz > Recenze knih > Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti

Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti

kdopak to tu bezel

Víte, že se jezev­čím norám říká hrad? A že liš­čí sto­py se podo­ba­jí psím? Nebo že sto­py jele­na mohou být od sebe vzdá­le­né až jede­náct met­rů? Nevěděli jste to? Opět se mi do rukou dostá­vá dal­ší z novi­nek Nakladatelství Kazda Kdopak to tu běžel?, na kte­rou jsem se moc těši­la a roz­hod­ně mě nezkla­ma­la. Laskavé a pou­ta­vé vyprá­vě­ní o zví­řa­tech, dále milé ilu­stra­ce i sto­py zví­řat v život­ní veli­kos­ti mě oprav­du zau­ja­ly.

Tato kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta zví­řat, detail­ně popsa­né kaž­dé z nich např. sto­py liš­ky, zají­ce pol­ní­ho, krá­lí­ka divo­ké­ho, jezevce, divo­čá­ka, ptá­ků, koč­ky, psa, vever­ky, myši, kry­sy, jele­na. Dále boha­té ilu­stra­ce stop jed­not­li­vých zví­řá­tek ve sku­teč­né veli­kos­ti. Dozvíte se v ní řadu infor­ma­cí. Než vyra­zí­te do lesa za dob­ro­druž­stvím, pořád­ně se tep­le oblék­ně­te a měj­te oči, jak se říká „na stop­kách“. Pokud bude­te pěk­ně poti­chu, věř­te, že na vás čeká nád­her­ná podí­va­ná, nejen sto­py, ale i mno­ho oby­va­tel lesa.

Nauč se v pří­ro­dě bez­peč­ně roze­znat, když se budeš pozor­ně dívat kolem sebe, dal­ší indi­cie to pro­zra­dí, kdo kolem vlast­ně běžel.

Velkoformátová kni­ha plná nád­her­ných ilu­stra­cí i zají­ma­vos­tí ze živo­ta les­ní zvě­ře. Myslím si, že na čes­kém kniž­ní trhu tako­vá kni­ha urči­tě chy­bě­la. Děti i dospě­lí se v této kni­ze dozví, jak sto­py jed­not­li­vých zví­řat vypa­da­jí a mno­ho dal­ších fak­tů.

Tuto kni­hu bych dopo­ru­či­la, jak malým, tak vel­kým milov­ní­kům pří­ro­dy, uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé kni­hy pro své svě­řen­ce.

Velké plus dávám této pub­li­ka­ci za vel­ký for­mát, kte­rý má, kni­ha se krás­ně drží v ruce a umož­ňu­je opa­ko­va­ně pro­hlí­žet boha­té ilu­stra­ce.

Tato kni­ha zau­ja­la i mé dva syny. Často cho­dí­me do pří­ro­dy, do lesa, pozo­ru­je­me sto­py na sně­hu a hádá­me, kdo tudy asi běžel, cupi­tal či ská­kal. Každá díra nebo nora je zají­má, kdo tam asi tak byd­lí. Tyto vzru­šu­jí­cí ces­ty mám moc ráda a chci, aby klu­ci nikdy nevy­rost­li a cho­di­li se mnou a man­že­lem pořád. Aby ty krás­né oka­mži­ky v pří­ro­dě nikdy neskon­či­ly.

Publikace je urče­na dětem od 4 let.

Autor: Svenja Ernsten

Ilustrace: Christine Henkel

Přeložila: Barbora Špundová

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né  pro děti

Počet stran: 28

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-88316-39-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce26. listopadu 2019 Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce Máte doma malého zvídavého chlapce a hledáte pro něj knihu, která jej bude bavit? Zuzana Pospíšilová je autorkou další skvělé novinky s názvem Štěpánův podivuhodný stroj. Je v ní vše, co […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky17. prosince 2018 Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky Chcete si pochutnat a sušených housenkách? Jedli jste někdy mravenčí paštiku? Máte rádi přírodu? Pokud jste odpověděli třikrát ano, tak se začtěte do novinky Lucie Šavlíkové Černobílé […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie12. ledna 2016 Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie Co všechno se můžete dovědět ze slabikáře ekonomie, ve kterém se od vydání nemusela změnit snad ani čárka? Pokud se chce člověk dovědět něco o ekonomii nebo ekonomice (ekonomie je samotná […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]