Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?

Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?

Zlodeji dymu

Zatímco se bri­gant­ská prin­cez­na Catherine při­pra­vu­je na poli­tic­ké man­žel­ství, sna­ží se její osob­ní stráž­ce Ambrose zjis­tit, proč muse­la jeho sest­ra zemřít. V Calidoru tou­ží slu­ha March po pomstě kní­že­ti, kte­rý zra­dil jeho lid. V Pitorii se leh­ko­my­sl­ný Edyon pořád dostá­vá do potí­ží a je jen otáz­kou času, kdy s ním něko ztra­tí trpě­li­vost. Na pus­té Severní pla­ni­ne se Tash a její spo­leč­ník věnu­jí lovu démo­nů. Ten je zaká­za­ný, ale exis­tu­jí lidé, kte­ří jsou ochot­ní za dým démo­nů zapla­tit spous­tu peněz, tak­že se vypla­tí ris­ko­vat.

Každý z nich je jiný, a přes­to je něco spo­ju­je. Všem osud roz­dal kar­ty, se kte­rý­mi hrát nechtě­jí, a oni z nich musí dostat to nej­lep­ší. Netuší však, že se blí­ží vál­ka a že dým démonů je cen­něj­ší, než se na prv­ní pohled může zdát. Životy pěti hrdinů se obra­cí naru­by a pokud si chtě­jí najít své mís­to v živo­tě, musí o něj zabo­jo­vat.

Anglická spi­so­va­tel­ka Sally Greenová zau­ja­la čes­ké čte­ná­ře svou fan­ta­sy tri­lo­gií Napůl zlý, Napůl divo­ký a Napůl ztra­ce­ný. Stejně ori­gi­nál­ní a pou­ta­vě napsa­ná je i její nová kni­ha Zloději dýmu.  Nejdůleži­těj­ším prv­kem v kni­ze je dým, kte­rý démonům po smr­ti vychá­zí z úst, a kolem něj se točí dějo­vé lin­ky všech postav. Na začát­ku kni­hy se někte­ré pří­běhy mohou zdát nud­né, ale postup­ně do sebe jed­not­li­vé detai­ly zapa­da­jí a pří­běhy začí­na­jí tvo­řit jed­nu uce­le­nou dějo­vou lin­ku.

V kni­ze nechy­bí akce, napě­tí, intri­ky, zra­da, přá­tel­ství ani lás­ka. Všichni hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí, ale nej­za­jí­ma­věj­ší je jed­no­znač­ně prin­cez­na Catherine, kte­rá taky pro­šla nej­vět­ší pro­mě­nou, a hned po ní násle­du­jí Ambrose a Tash. Na kon­ci kni­hy je nazna­če­ná záplet­ka dal­ších dílů série. Zdá se, že Zloději dýmu jsou jen úvo­dem, kte­rý měl čte­ná­ře sezná­mit se svě­tem a dostat všech­ny posta­vy na jed­no mís­to. Je to ale vel­mi vyda­ře­ný úvod, kte­rý sli­bu­je epic­ké dob­ro­druž­ství.

Hodnocení: 90%

Zlodeji dýmu

Autorka: Sally Greenová

Originální název: The Smoke Thieves

Překlad: Jana Jašová

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 416

  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer21. prosince 2020 Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi už dnešní doba začíná dost lézt na mozek. Celé dny pouze jen pracuji nebo čtu, nic mezi tím. Blogu se opět […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13745 s | počet dotazů: 231 | paměť: 46975 KB. | 09.03.2021 - 02:37:13