Kdo se bojí Virginie Woolfové?

200501231634 virginie1

Film Kdo se bojí Virginie Woolfové? je v sou­čas­né době v našich kinech pro­mí­tán v rám­ci Projektu 100. V 60. letech ho na zákla­dě diva­del­ní hry Edwarda Albeeho nato­čil reži­sér Mike Nichols.

Hlavními pro­ta­go­nis­ty jsou stár­nou­cí man­že­lé Martha a George v podá­ní sku­teč­ných man­že­lů Elizabeth TaylorRicharda Burtona. Právě oni se také význam­ně zasa­di­li o vytvo­ře­ní fil­mu. Příběh se ode­hrá­vá během jedi­né noci, ve kte­ré k Marthě a Georgeovi při­jdou na návště­vu mla­dí man­že­lé. George i Nick učí na míst­ní uni­ver­zi­tě, na kte­ré je Marthin otec rek­to­rem.

Nick a jeho man­žel­ka se nesta­čí divit, ke komu to při­šli na návště­vu. Martha a George mají vel­mi své­ráz­ný, drs­ný vztah. Neustále se čas­tu­jí nevy­bí­ra­vý­mi jmé­ny a jeden dru­hé­ho se sna­ží před hos­ty sho­dit. Jejich dia­lo­gy jsou oprav­du zážit­kem. Velmi čas­to mlu­ví jeden přes dru­hé­ho, opa­ku­jí se nebo se záměr­ně nesna­ží pocho­pit, o čem ten dru­hý vlast­ně mlu­ví. Z toho vše­ho pak vychá­zí tako­vé deba­ty, že návšte­va i divák žas­ne. V prv­ní čás­ti fil­mu se divák doce­la nasmě­je. Např. při Georgově roz­sáh­lé úva­ze o gene­ti­ce a jejím mož­ném dopa­du na lid­stvo. Celou teo­rii George uza­vře slo­vy, že vlá­du pře­vez­mou mra­ven­ci a že on tedy přes­ně ví, kdy se má cítit ohro­žen :-).

Postupně se však pří­běh změ­ní v malé dra­ma, v němž se všich­ni akté­ři sta­nou před­mě­tem Marthiných a Georgeových intrik a vymyš­le­ných her. Všichni se o ostat­ních i o sobě samých dozví­da­jí nepří­jem­ná fak­ta. Ukazuje se, že ani mla­dé man­žel­ství roz­hod­ně není tak doko­na­lé, jak by se na prv­ní pohled zdá­lo. I Nick a jeho man­žel­ka spo­lu hra­jí nečest­nou hru, i když ne tak drá­sa­jí­cí jako star­ší man­že­lé. Příběh vrcho­lí smr­tí fik­tiv­ní­ho syna Marthy a George. Tím George zasa­dí Marthě koneč­ný úder a dojde k shake­spea­rov­ské­mu „zkro­ce­ní zlé ženy“. Noc kon­čí, mla­dí odchá­ze­jí domů nahlo­da­ní sku­teč­nost­mi, kte­ré se o sobě dozvě­dě­li. George a Martha spo­lu poklid­ně hovo­ří a chys­ta­jí se jít spát...

Více na Kritiky.cz
Lost Horizon (2010) Když jsem byl malý kluk, tak do kin krátce po revoluci dorazil Indiana Jones a chrám zkázy. Byl...
Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice „Upřímně, pánové, víme hovno tak výstavní, že bych se nestyděl dát ho do vitríny v ...
Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali ...
Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina Za neobyčejným nadáním pro politiku a víru v demokracii, která vedla Abrahama Lincolna k pro...
Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná histor...

O filmu:

Rok: 1966
Režie: Mike Nichols
Kamera: Haskell Wexler
V hlav­ních rolích: Elizabeth Taylor, Richard Burton
Délka fil­mu: 131 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Ray22. dubna 2005 Ray Ray je dosud nevyprávěný příběh dramatického osudu americké hudební legendy, jehož vzniku předcházel patnáctiletý sběr materiálu a sledování Rayovy tvorby uznávaným filmařem Taylorem […]
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […]
  • Proposition28. září 2006 Proposition Hudebník Nick Cave se svým kolegou, režisérem Johnem Hilcoatem, vlil vodu živou do dnes už téměř mrtvého žánru a ve stopách Sama Peckinpaha stvořli drsný, s ničím se nemazlící […]
  • Pátý element7. října 2005 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […]
  • Lea31. března 2004 Lea Měsíc českého filmu na Kinomolu zakončíme melancholickým snímkem, který v roce 1997 bodoval i v Českém Lvu. Lenka Vlasáková získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli a […]