Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Kde nakupuji?

Kde nakupuji?

building shopping aisle shelves supermarket grocery store 778106 pxhere.com

Ráda bych Vám dala tipy, kde naku­po­vat zdra­vé potra­vi­ny, když nemám mož­nost zajít do zdra­vé výži­vy a v mém oko­lí jsou maxi­mál­ně oříš­ky z Tesca, kde malý balí­ček nekva­lit­ních semí­nek sto­jí přes 60 korun.

IMG_20181017_123703

Tipů mám hned něko­lik. Velké náku­py dělám vět­ši­nou jed­nou měsíč­ně v Lídlu, o tom ale až příš­tě, men­ší vět­ši­nou v Dmku a v pár obcho­dech v Praze, kam mi vět­ši­nou doje­de man­žel, ale nej­ob­lí­be­něj­ší eshop na zdra­vé potra­vi­ny mám jeden. Tím je bez­o­ba­lo­vý obchod www.pytlíci.cz, kde si může­te kou­pit zbo­ží na váhu a vše Vám při­jde v papí­ro­vém oba­lu ve vel­ké papí­ro­vé kra­bi­ci. Není to krá­sa?

Vyberete si z vel­ké­ho sor­ti­men­tu, od semí­nek, oříš­ků, až po vel­ká bale­ní mou­ky a růz­ných olejů. Většina zbo­ží je v bio kva­li­tě a za vel­mi pří­jem­nou cenu.

Takže já si jed­nou měsíč­ně udě­lám vel­ký nákup na inter­ne­tu a o sní­da­ně a sva­či­ny mám posta­rá­no. Doporučuji vyzkou­šet 😉

...a pozor, ten­to člá­nek není pla­ce­ná rekla­ma, pou­ze jsem chtě­la vyjá­d­řit svo­ji spo­ko­je­nost s bez­o­ba­lo­vým inter­ne­to­vým obcho­dem a hlav­ně odpo­vě­dět na otáz­ku lidí, kde všech­ny ty oříš­ky a semín­ka stá­le shá­ním.

 


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36230 s | počet dotazů: 202 | paměť: 50102 KB. | 10.04.2021 - 16:46:59