Kritiky.cz > Pro muže > Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

city people underground metro 1940691

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat domů stej­ně jako vyří­dit půjč­ku či zří­dit pojiš­tě­ní. Internet šet­ří čas i ener­gii, je-li správ­ně pou­ží­va­ný.

Kdo u něho vydr­ží sedět celé hodi­ny, ten se nao­pak o čas mnoh­dy okrá­dá. V kaž­dém pří­pa­dě je pro při­po­je­ní k inter­ne­tu mít dob­ré­ho posky­to­va­te­le, kte­rý nabí­zí kva­lit­ní služ­by, a to rych­lý inter­net za zají­ma­vou cenu.

Poskytovatele vybírejte pečlivě

Není to prá­vě jed­no­du­ché se ori­en­to­vat v nabíd­ce všech posky­to­va­te­lů inter­ne­tu. Například vyso­ko­rych­lost­ní kabe­lo­vý inter­net ješ­tě není roz­ve­den ve všech měs­tech České repub­li­ce. Výjimkou je však hlav­ní měs­to. Praha má hus­tou kabe­lo­vou síť a jed­not­li­ví posky­to­va­te­lé inter­ne­tu svá­dě­jí boj o kaž­dé­ho zákaz­ní­ka. Předhánějí se ve svých nabíd­kách HD inter­ne­tu.

Kde je však v Praze nej­lep­ší inter­net? Těžká otáz­ka, na kte­rou se nesnad­no hle­dá odpo­věď. Můžete ho vybí­rat pod­le hod­no­ce­ní a jeho refe­ren­cí, i když ani na to není mož­né se spo­lé­hat, když vám pak inter­net Praha čas­to vypa­dá­vá a tech­nic­ké záze­mí vybra­né­ho posky­to­va­te­le s vámi odmí­tá pro­blémy řešit. 

Zkuste oslo­vit více posky­to­va­te­lů s otáz­ka­mi ohled­ně jejich slu­žeb. Pokud vidí­te, že rea­gu­jí a ochot­ně vám na ně odpo­ví­da­jí, je zde jis­tá záru­ka, že se tak­to budou cho­vat i v budouc­nos­ti, pokud bude­te mít s inter­ne­tem potí­že.

K čemu je dobré měření rychlosti internetu?

Měření rych­los­ti inter­ne­tu vám pomů­že zjis­tit, jest­li má vaše inter­ne­to­vé při­po­je­ní oprav­du tako­vou rych­lost, kte­rou vám posky­to­va­tel slí­bil. Jinými slo­vy, jest­li nepla­tí­te moc za něco, co ani nevy­u­ží­vá­te. Podle zjiš­tě­né rych­los­ti si pak sná­ze vybe­re­te jiné­ho posky­to­va­te­le. Během měře­ní není vhod­né pou­ží­vat inter­net, pro­to­že by došlo ke zkres­le­ní výsled­ků.

Chtějte za své pení­ze jen to nej­lep­ší.

  • William Hill a Joe Coral - první bookmakeři2. dubna 2021 William Hill a Joe Coral - první bookmakeři To byla doba, kdy se začaly objevovat důležité postavy hazardních her, jako jsou William Hill a Joe Coral. Oficiálně byla skupina Coral založena poprvé v roce 1926, ale mladý Joe zahájil […] Posted in Pro muže
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07603 s | počet dotazů: 219 | paměť: 49985 KB. | 11.04.2021 - 21:50:19