Kritiky.cz > Pro muže > Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

city people underground metro 1940691

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat domů stej­ně jako vyří­dit půjč­ku či zří­dit pojiš­tě­ní. Internet šet­ří čas i ener­gii, je-li správ­ně pou­ží­va­ný.

Kdo u něho vydr­ží sedět celé hodi­ny, ten se nao­pak o čas mnoh­dy okrá­dá. V kaž­dém pří­pa­dě je pro při­po­je­ní k inter­ne­tu mít dob­ré­ho posky­to­va­te­le, kte­rý nabí­zí kva­lit­ní služ­by, a to rych­lý inter­net za zají­ma­vou cenu.

Poskytovatele vybírejte pečlivě

Není to prá­vě jed­no­du­ché se ori­en­to­vat v nabíd­ce všech posky­to­va­te­lů inter­ne­tu. Například vyso­ko­rych­lost­ní kabe­lo­vý inter­net ješ­tě není roz­ve­den ve všech měs­tech České repub­li­ce. Výjimkou je však hlav­ní měs­to. Praha má hus­tou kabe­lo­vou síť a jed­not­li­ví posky­to­va­te­lé inter­ne­tu svá­dě­jí boj o kaž­dé­ho zákaz­ní­ka. Předhánějí se ve svých nabíd­kách HD inter­ne­tu.

Kde je však v Praze nej­lep­ší inter­net? Těžká otáz­ka, na kte­rou se nesnad­no hle­dá odpo­věď. Můžete ho vybí­rat pod­le hod­no­ce­ní a jeho refe­ren­cí, i když ani na to není mož­né se spo­lé­hat, když vám pak inter­net Praha čas­to vypa­dá­vá a tech­nic­ké záze­mí vybra­né­ho posky­to­va­te­le s vámi odmí­tá pro­blémy řešit. 

Zkuste oslo­vit více posky­to­va­te­lů s otáz­ka­mi ohled­ně jejich slu­žeb. Pokud vidí­te, že rea­gu­jí a ochot­ně vám na ně odpo­ví­da­jí, je zde jis­tá záru­ka, že se tak­to budou cho­vat i v budouc­nos­ti, pokud bude­te mít s inter­ne­tem potí­že.

K čemu je dobré měření rychlosti internetu?

Měření rych­los­ti inter­ne­tu vám pomů­že zjis­tit, jest­li má vaše inter­ne­to­vé při­po­je­ní oprav­du tako­vou rych­lost, kte­rou vám posky­to­va­tel slí­bil. Jinými slo­vy, jest­li nepla­tí­te moc za něco, co ani nevy­u­ží­vá­te. Podle zjiš­tě­né rych­los­ti si pak sná­ze vybe­re­te jiné­ho posky­to­va­te­le. Během měře­ní není vhod­né pou­ží­vat inter­net, pro­to­že by došlo ke zkres­le­ní výsled­ků.

Chtějte za své pení­ze jen to nej­lep­ší.

  • Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?14. dubna 2020 Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit? Mít obavy z řady věcí, není zase až tak nic neobvyklého. Pokud se dotkneme oblasti financí, je zde strašák celkem jasný. Jsou to exekuce, které už mnoha lidem od základu změnily životy. […] Posted in Pro muže
  • Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA27. května 2020 Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA Automobilová doprava představuje pevný článek dopravní infrastruktury a tak si jen málokdo v současné době umí bez auta představit život nebo práci. V minulosti jsme se setkali s dodávkami […] Posted in Pro muže
  • Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!4. února 2020 Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém! Uvažujete o koupi lepšího a výkonnějšího počítače či notebooku? Určitě jste přemýšleli nad tím, jak ušetřit a nekupovat kompletně nový přístroj, a narazili jste na repasované nebo […] Posted in Pro muže
  • Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?4. června 2020 Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich? Mobilní telefon je součástí lidského já. Psychologové dokonce tvrdí, že psychické mantinely mezi lidmi a jejich telefony přestávají existovat. A že vzdát se mobilního telefonu a dát ho […] Posted in Pro muže
  • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […] Posted in Pro muže
  • Hodinky, které vás nikdy nezklamou2. dubna 2020 Hodinky, které vás nikdy nezklamou Casio G-shock Hodinky Casio G-shock jsou těmi nejodolnějšími digitálními a analogovými hodinkami, prověřené vojenským personálem, donucovacími orgány, surfaři i outdoorovými nadšenci po […] Posted in Pro muže
  • Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete31. května 2020 Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete Když se řekne satén, většině z nás se vybaví lesklé polyesterové povlečení, které neustále klouže a je nepříjemné na kůži. Takže raději sáhneme po povlečení z bavlny. Je to prověřená […] Posted in Pro domov
  • Sauna jako součást domova27. května 2020 Sauna jako součást domova Saunu by si doma přál mít každý. A dnes je to i docela možné a dokonce až téměř snadné. Finská sauna je čím dál tím modernější a na trhu jsou i zavedené firmy, které jsou schopné saunu […] Posted in Pro domov
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov
  • TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!26. června 2020 TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět! Westerny patří mezi filmovou klasiku, která má bezpochyby dodnes stále mnoho fanoušků. Po dekády už malí kluci vzhlíželi k neohroženým westernovým hrdinům s kolty u pasu. Je to nepochybně […] Posted in Zajímavosti

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...