Kritiky.cz > Recenze knih > Každý den je nový začátek

Každý den je nový začátek

0049974246 Kazdy den je novy zacatek A101V0F18898 v

Nová kni­ha (nebo spíš kní­žeč­ka - je oprav­du dro­boun­ká) Jarmily Mandžukové, kte­rá doteď psa­la hlav­ně kni­hy o správ­né stra­vě, nese podti­tul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 las­ka­vých myš­le­nek. A přes­ně to v ní čte­ná­ři najdou - las­ka­vou myš­len­ku pro kaž­dý den. Jde přes­ně o tu kníž­ku, kte­rou sto­jí za to mít neu­stá­le na noč­ním stol­ku a sáh­nout po ní před spa­ním i po pro­bu­ze­ní. Alespoň pokud chce­te usí­nat s úsmě­vem na tvá­ři a vstá­vat s moti­va­cí k tomu žít lépe.

Řekněme si to na rovi­nu: kni­ha nej­spíš nepři­ná­ší nic nové­ho. Vše, co se v ní dočte­te, bylo už tak či onak řeče­no, a obzvlášť v dneš­ní době plné sebe­lás­ky a tisí­ců knih o osob­ním roz­vo­ji na nás moud­ra v ní obsa­že­ná úto­čí kaž­dý den z nej­růz­něj­ších zdro­jů. Tady jsou však všech­na na jed­nom mís­tě, v kapes­ním vydá­ní a navíc s pře­krás­nou gra­fic­kou úpra­vou, kte­rá je pří­mo pohla­ze­ním po duši pro všech­ny milov­ní­ky nápa­di­té jed­no­du­chos­ti.

Každý den je nový začá­tek! Každý den může­me pře­ko­pat svůj život od zákla­dů, a i pokud se zrov­na necí­tí­me na dras­tic­ké změ­ny, občas sta­čí úpl­ná malič­kost. Zbavit se jed­no­ho ze svých nesmy­sl­ných stra­chů, mít se o tro­chu rad­ši, odpus­tit něko­mu blíz­ké­mu tu „straš­li­vou“ křiv­du, kte­ré se na nás dopus­til a kte­rou nosí­me v mys­li už něko­lik let. Pro všech­ny, kte­ří potře­bu­jí pomoc na ces­tě za šťast­něj­ším živo­tem, je tu prá­vě tato kni­ha.


Autorka: Jarmila Mandžuková

Nakladatelství: Vyšehrad (kou­pit)

Počet stran: 128

Hodnocení: 4/5


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Milovnice příběhů a jezevčíků.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […]
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]