Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání

Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání

Pohadky
Pohadky

Nejkrásnější pohád­ky k usí­ná­ní vybra­la a uspo­řá­da­la Kateřina Závadová v nové kníž­ce Dobrý večer, dobrou noc. Děti je budou znát z oblí­be­ných knih před­ních čes­kých dět­ských auto­rů, pří­pad­ně z pohád­ko­vých tele­viz­ních Večerníčků. Takřka tři­cít­ka nej­krás­něj­ších pří­bě­hů je nyní pohro­ma­dě v kníž­ce, kte­rá je urče­ná pří­mo pro čte­ní před spa­ním – pří­běhy jsou krat­ší roz­sa­hem a svým obsa­hem pod­ně­cu­jí dět­skou před­sta­vi­vost. Dnešní rodi­če navíc potě­ší, pro­to­že pohád­ky, kte­ré budou číst svým dětem, zna­jí dob­ře ze své­ho dět­ství, kdy jim je čet­ly jejich mamin­ky.

Do kníž­ky jsou zařa­ze­ny pohád­ky Jak Rákosníček vyhnal z Brčálníka lenost, Jak dal Rumcajs Mance slu­neč­ní prstýnek, Jak uvíz­la v lek­ní­nu (Maková panen­ka), Jak vod­ník Čepeček málem při­šel o hous­lič­ky, Dobrá před­se­vze­tí (z kni­hy Malá čaro­děj­ni­ce), Jak se Šejtroček stal for­ma­nem, Jak Robátko ode­šel z lesa do lesa, Jak našla kámen mutá­ček (víla Amálka), Jak zablou­di­li v bed­lo­vém lese (Křemílek a Vochomůrka), Pavučinová Růženka (z kni­hy O zví­řát­kách pana Krbce), Jak je pře­šla legra­ce (z kni­hy Byla jed­nou jed­na koťa­ta), Štaflík a Špagetka chů­va­mi, Maxipes Fík ve ško­le, Co se při­ho­di­lo, když panu Horáčkovi ulí­tl dopis (z kni­hy Ze živo­ta rodi­ny Horáčkovy), Bob a Bobek v restau­ra­ci, O chyt­rém berán­ko­vi (z kni­hy Pohádky ovčí babič­ky), O kocour­ko­vi, kte­rý mlu­vil (z kni­hy Mikeš), Za časů uša­tých čepic býva­ly (z kni­hy Kubula a Kuba Kubikula), Bob a Bobek děla­jí mamin­ku a tatín­ka, Kterak Zachumlánek vymys­lel sně­ho­met, První Broučkův let, Jak Rumcajs zadu­pal patou lou­pež­nic­ké zna­me­ní, Jak se popr­vé řízl a píchl (z kni­hy Človíčkova dob­ro­druž­ství), Sláva tele­fo­nu! (z kni­hy O chyt­ré kmo­t­ře liš­ce), Maxipes jde do svě­ta, Začíná se pohád­ka o stra­ši­dlech (z kni­hy Bubáci a has­tr­ma­ni), O tom, jak kor­mi­del­ník Rybička zachrá­nil dav opi­čá­ky ze zato­pe­né­ho ost­ro­va a jak je pojme­no­val (z kni­hy Hup a Hop na moři) a Škubánkovy naro­ze­ni­ny.

Z výčtu do kni­hy zařa­ze­ných pohád­ko­vých pří­bě­hů je jas­né, že jde o čes­kou pohád­ko­vou kla­si­ku pře­váž­ně 20. sto­le­tí (výjim­kou jsou Karafiátovi Broučci z roku 1876), kte­rá by nemě­la chy­bět ve vaší kni­hov­nič­ce – vždyť kdo by nechtěl mít nej­krás­něj­ší pohád­ky Václava Čtvrtka, Rudolfa Čechury, man­že­lů Munkových, man­že­lů Lamkových nebo Jaromíra Kincla pěk­ně pohro­ma­dě? Pohádkové pří­běhy navíc pro­vá­ze­jí pěk­né ilu­stra­ce Josefa Lady, Zdeňka Smetany, Radka Pilaře, Miloše Nolla (pře­kres­li­la Marcela Walterová), Zdeňka Milera nebo Jiřího Šalamouna.


  • Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohád­ky k usí­ná­ní
  • Autor: Kateřina Závadová (ed.)
  • Počet stran: 198 s.
  • Nakladatelství: Albatros
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57659 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56713 KB. | 29.06.2022 - 05:27:35