Kritiky.cz > Recenze > Katakomby (Catacombs) – mini

Katakomby (Catacombs) – mini

Katakomby (Catacombs) – mini Recenze

18.October.2007 Recenze Autor: Patrik Weisser

Takže po shléd­nu­tí ofi­ci­ál­ní nahráv­ky na inter­ne­tu je jas­né, že ten­to film nesto­jí za nic. Čím se to sta­lo, že oče­ká­va­ný trhák od tvůr­ců fil­mu SAW se pro­pa­dl až na bod totál­ní kata­stro­fy? Kde Katakomby udě­la­ly chy­bu?
Nejde zde o herec­ké obsa­ze­ní toho­to fil­mu, jeli­kož pod­le mno­ha kri­ti­ků bylo vše v napros­tém pořád­ku. Ale co ta náh­lá změ­na názo­rů? Já osob­ně jsem ten­to titul pova­žo­val za dob­rý horor, pod­le všech dostup­ných uká­zek, ale sku­teč­nost je jiná…Bohužel.
Ten, kdo pozor­ně četl, mohl se dozvě­dět, že film si lze pře­hrát na inter­ne­tu. Konkrétně se zde baví­me o jeho ofi­ci­ál­ní nahráv­ce. Kdo se na ni podí­val, tak ví, že je to naneštěs­tí jen film bez pořád­né­ho děje a zají­ma­vých akč­ních scén. Vlastně jde jen o to, že sku­pin­ka lidí blou­dí v tune­lech kata­komb a volá­ní o pomoc. Tato „podí­va­ná“ se nedá pova­žo­vat za Thriller, natož za solid­ní a napí­na­vý horor. Drama? Ne! Prostě je to jen dal­ší zby­teč­ná inves­ti­ce pro­du­cen­tů fil­mu SAW, tak aby si oni samot­ní zkrá­ti­li čas před uve­de­ním fil­mu SAW4 do svě­to­vých kin.
Hold o dušič­kách je dob­ré se bát, ovšem ješ­tě lep­ší je co nej­ví­ce vydě­lat na důvě­ři­vých divá­cích, kte­ří znač­ku SAW mají ve vel­ké obli­bě.
Katakomby jsou napros­to zby­teč­ným fil­mem, kte­rý je téměř k niče­mu a nesto­jí do něj inves­to­vat svo­je pení­ze a čas… Všechno dění dopro­vá­zí tma a ani těch pár horo­ro­vých scén není ani pořád­ně vidět.
Verdikt: Zklamání všech lidí co se na ten­to film těši­li. Teď už je jas­né, proč to jde do kin Evropy a Ameriky až v roce 2008! Tato sla­bo­du­chá podí­va­ná oprav­du nevy­pro­dá všech­ny seda­dla v kinech. To by se musel stát zázrak, já ale na zázra­ky nevě­řím!:)
Hodnocení: 1/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8645a6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 12

Slávek Anlauf napsal dne 18. October 2007 , 11.10

Sakra! A doce­la naděj­ně to vypa­da­lo…:(

Jan Slezáček napsal dne 18. October 2007 , 13.11

Já ti říkal Patriku že to nebu­de růžo­vé:-)

patrik weis­ser napsal dne 18. October 2007 , 16.28

( smích )
Víkon zpě­vač­ky P!nk aneb Alecia Moore se mi líbyl toho se neu­šet­řím ale film cel­ko­vě je jen o kři­če­ní ve tmě kata­komb­ských tune­lů !!!

Dagmar Málková napsal dne 18. October 2007 , 16.46

No jak vidím, tak to asi nebu­de stát za nic, ale stej­ně by mě zají­ma­lo na jakém webu ten film je??:D pls:)

patrik weis­ser napsal dne 18. October 2007 , 18.15

PS
nevím ale to se v tom člán­ku nepí­še
Vše je podob­né jako je SAW na kon­ci ta nej­vět­ší rána !!!
Mno konec je hod­ně pře­kva­pu­jí­cí už kvů­li tomu kon­ci bych na to kou­kal

Jan Slezáček napsal dne 18. October 2007 , 18.39

Hmm tak jako správ­ný fan­da horo­ru se stej­ně mrk­nu:-)

patrik weis­ser napsal dne 19. October 2007 , 19.33

Já ten film vyděl už 6krát a stej­ně mě vždy konec pře­kva­pí
PS
když se tu píše už o SAW 4 tak mys­lím že ty Katakomby budou napí­na­věj­ší než SAW 4 !!

Jan Slezáček napsal dne 21. October 2007 , 17.53

No teda na to že si dal jed­nu hvězdičku,tak si to viděl mockrát:-)to mne fakt překvapuje…No na Saw vydrž…napíšu o tom…

patrik weis­ser napsal dne 21. October 2007 , 18.05

Já bych tomu dal 3 ale tu hvězdu jsem nedal já

Slávek Anlauf napsal dne 21. October 2007 , 18.51

Ehm.. Co takhle tam příš­tě napsat počet udě­le­ných hvěz­di­ček.:)

patrik weis­ser napsal dne 21. October 2007 , 18.58

OK

Jan Slezáček napsal dne 21. October 2007 , 22.02

Jo tak takhle..No tako­vý mate­ní:-)

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46082 s | počet dotazů: 232 | paměť: 52867 KB. | 19.06.2021 - 01:20:39