Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Karolína Lipowská

Karolína Lipowská

KL

„Karolína, to je naše tur­bí­na,“ říká její fil­mo­vá mamin­ka. „Dostat tako­vé dítě jako part­ne­ra, je vždyc­ky výhra. Má v sobě dra­vost a ohrom­nou tou­hu po dob­rém výsled­ku.“

Karolínu obje­vi­la cas­tingo­vá reži­sér­ka Maja Hamplová při hle­dá­ní dět­ské tvá­ře pro rekla­mu. Klient si ji teh­dy nevy­bral, ale Matěj Chlupáček a Michal Samir  ano. „Nicméně, nechtě­li jsme pod­lé­hat eufo­rii, kte­rou v nás vzbu­zo­va­la, a tak Maja udě­la­la vel­ký cas­ting, jehož se zúčast­ni­lo 300 dětí, deset hol­či­ček pro­šlo do závě­reč­ných kame­ro­vých zkou­šek s Aňou a Karolína stej­ně všech­ny pře­hrá­la a pře­svěd­či­la nejen nás, cas­tingo­vou reži­sér­ku, ale i dal­ší lidi o správ­nos­ti naší vol­by,“ dodá­vá Matěj Chlupáček.

Jak si uží­va­la své prv­ní natá­če­ní

„Líbila se mi ta atmo­sfé­ra, líbi­lo se mi, jak se o nás sta­ra­li, ale to vedro bylo vyčer­pá­va­jí­cí,“ říká dospě­le dese­ti­le­tá hol­čič­ka.

O spo­lu­prá­ci s herec­kým kou­čem

 „Bylo to moc zají­ma­vé – sna­ži­li jsme se najít zví­ře, kte­ré by vyja­d­řo­va­lo tu moji posta­vu, já jsem navr­ho­va­la opič­ku, ale nako­nec jsme vybra­li koč­ku,“ popi­su­je malá hereč­ka. Díky prů­pra­vě v moder­ní gym­nasti­ce jí nedě­la­lo potí­že ani běhá­ní po poli v hor­ku a bavi­la ji i spo­lu­prá­ce s fil­mo­vou mamin­kou.

O své budouc­nos­ti

Přestože nyní zís­ka­la roli v tele­viz­ním seri­á­lu Opilé kuře, o své budouc­nos­ti má jas­no: „Ráda bych hrá­la ve fil­mech jako Aňa,“ říká Karolína.

  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […]
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […]
  • IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie4. dubna 2019 IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie Oceňovaná filmová, divadelní a televizní herečka Iva Janžurová, která má na svém kontě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii z 50. […]
  • PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky4. dubna 2019 PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky Respektovaný filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Liberci. Po absolvování brněnské JAMU účinkoval v HaDivadle v Brně i Národním divadle v Praze. Jeho filmovým debutem byla role […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com