Kritiky.cz > Profily osob > Karin Dorová

Karin Dorová

Karin

Karin Dor, vlast­ním jmé­nem Käthe Rose Derr (22. úno­ra 1938, Wiesbaden, Německo - 6. lis­to­pa­du 2017, Mnichov, Německo) byla němec­ká hereč­ka.

Životopis

alých epi­zod­ních rolič­kách. Nicméně v roce 1953 se sezná­mi­la se svým prv­ním man­že­lem reži­sé­rem Haraldem Reinlem, což jí zajis­ti­lo řadu fil­mo­vých rolí z jeho teh­dej­ší fil­mo­vé tvor­by. O tři­cet let star­ší Reinl v 50. letech točil zejmé­na detek­tiv­ní a kri­mi­nál­ní fil­my na moti­vy knih Edgara Wallace. Její osob­ní půvab jí zpo­čát­ku její kari­é­ry při­ná­šel pře­de­vším role mla­dých nevin­ných dívek a žen, kte­ré vždy urči­tým způ­so­bem pomů­žou hlav­ním před­sta­vi­te­lům.

Zahrála si v kopro­dukč­ních fil­mech nato­če­ných pod­le romá­no­vých před­loh Karla Maye v 60. letech 20. sto­le­tí man­že­lem Reinlem. Ve fil­mu Vinnetou – Rudý gentle­man ztvár­ni­la posta­vu krás­né indi­án­ské dív­ky Ribanny, do kte­ré se zami­lo­val indi­án­ský náčel­ník Vinnetou, stej­ně tak i jeho pří­tel Old Firehand. Dále hrá­la ve fil­mu Poklad na Stříbrném jeze­ře, kde si zahrá­la sleč­nu Ellen, a ve fil­mu Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­ti , kde hrá­la sleč­nu Mabel.

V roku 1994 obdr­že­la Scharlihovu cenu, udě­lo­va­nou za pre­zen­ta­ci díla Karla Maye.

V lis­to­pa­du 1955 se do man­žel­ství naro­dil syn Andreas, kte­ré se v 60. letech roz­padlo a skon­či­lo roz­vo­dem. V danou dobu jí zemře­li rodi­če a ona sama váž­ně one­moc­ně­la rako­vi­nou. Na začát­ku 70. let se vda­la podru­hé, vza­la si ame­ric­ké­ho kaska­dé­ra Günthera Schmuckera. Ani její dru­hé man­žel­ství neby­lo pří­liš šťast­né. Roku 1988 se vdá­va­la potře­tí, s fil­mo­vým pro­du­cen­tem Georgem Robothamem zůsta­la do jeho smr­ti v roce 2007 stří­da­vě v Beverley Hills a v bavor­ském Rottalu.

Mezinárodní ohlas jí zajis­ti­la role v bon­dov­ce Žiješ jenom dva­krát, kde se po boku Seana Conneryho obje­vi­la v roli zrza­vé agent­ky Helgy Brandtové. Její fil­mo­vá kari­é­ra se na kon­ci 70. let 20. sto­le­tí ocit­la v útlu­mu. Poté se již herec­ké prá­ci v diva­dle, fil­mu a v tele­vi­zi věno­va­la pou­ze pří­le­ži­tost­ně.


Detaily o článku Karin Dorová

Popis
Deutsch: Die deut­sche Schauspielerin Karin Dor („James Bond 007 - Man lebt nur zwei Mal“, „Topas“) bei der Berlilnale 2015.
English: German actress Karin Dor („You Only Live Twice“, „Topas“) at the Berlinale 2015.
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorPaul Katzenberger


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Jiřina Jirásková7. ledna 2013 Jiřina Jirásková Jiřina Jirásková (17. února 1931 - 7. ledna 2013, Praha) byla česká herečka, partnerka českého filmového a televizního režiséra Zdeňka Podskalského. Vystudovala Pražskou konzervatoř, […]
  • Libuše Havelková6. dubna 2017 Libuše Havelková Libuše Havelková (11. května 1924 České Budějovice - 6. dubna 2017) byla česká herečka, matka herce a zpěváka Ondřeje Havelky, dlouholetá členka činohry Národního divadla, herečka známá v […]
  • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního […]
  • Leonard Nimoy1. března 2015 Leonard Nimoy Leonard Simon Nimoy (26. března 1931 Boston, Massachusetts – 27. února 2015 Los Angeles, Kalifornie) byl americký herec, filmový režisér, básník a fotograf, syn židovských přistěhovalců. […]
  • VOJTĚCH DYK (1985)29. září 2014 VOJTĚCH DYK (1985) Zpěvák, herec, dabér, textař Vojtěch Dyk pochází z Prahy a velkou část života prožil na Letné. Ke zpěvu se dostal přes dětský sbor, kde působil od sedmi let. Studoval také hru na housle a […]
  • Vlastimil Bedrna7. března 2018 Vlastimil Bedrna Vlastimil Bedrna (* 8. února 1929 Praha - 7. březen 2018) byl český herec. https://youtu.be/SAYnXRQe3pY Po maturitě se zapsal na dvě školy, byl přijat nakonec na DAMU, kterou v roce […]
  • Michal Suchánek27. dubna 2009 Michal Suchánek  Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři obor herectví a poté účinkoval v divadle Františka Ringo Čecha. […]
  • Lída Baarová21. ledna 2016 Lída Baarová Lída Baarová, vlastním jménem Ludmila Babková, provdaná Ludmila Lundvaldová a Ludmila Kopecká, (7. září 1914, Praha – 27. října 2000, Salcburk) byla česká herečka. Život Narodila se do […]