Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Karel

Karel

Photo © Karel Gott Agency
Photo © Karel Gott Agency
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celovečerní doku­men­tár­ní film “KAREL” potě­ší všech­ny pří­z­niv­ce a fanouš­ky zpě­vá­ka Karla Gotta a nechá je nahléd­nout do jeho sou­kro­mí, pod ono “zla­té pozlát­ko vel­ké­ho Mistra“.

Tohoto neleh­ké­ho úko­lu se bra­vur­ně zhos­ti­la reži­sér­ka Olga Malířová Špátová, kte­rá tak vytvo­ři­la uni­kát­ní a dojem­ný por­trét k jeho 80. naro­ze­ni­nám.

KAREL je vel­mi osob­ní doku­ment, jež se natá­čel posled­ní rok před uměl­co­vou smr­tí, a při­bli­žu­je nám Karla Gotta coby spo­řá­da­né­ho, sluš­né­ho člo­vě­ka s vel­mi sil­ným empa­tic­kým cítě­ní. Skoro dvou­ho­di­no­vý film pěvec­kou legen­du doslo­va polidš­ťu­je a uka­zu­je jako oby­čej­né­ho člo­vě­ka s běž­ný­mi sta­rost­mi a pro­blémy.

O svém pro­fes­ním a osob­ním živo­tě hovo­ří Karel  vel­mi upřím­ně, ote­vře­ně a s humor­ným nad­hle­dem, a my tak máme jedi­neč­nou pří­le­ži­tost ho vní­mat v sou­kro­mí jako napří­klad váš­ni­vé­ho malí­ře, pozor­né­ho man­že­la či milu­jí­cí­ho otce svých dcer.

Samozřejmě tu nechy­bí ani zábě­ry z rodin­né­ho živo­ta, vzpo­mín­ky z minu­los­ti, nestár­nou­cí hity, roz­ho­vo­ry se s Svobodou a dal­ší­mi zná­mý­mi osob­nost­mi, jež se výraz­ně podí­le­li a měli vliv na kari­é­ru Zlatého sla­ví­ka.

Rovněž tu nechy­bí nahléd­nu­tí do jeho domá­cí­ho pro­stře­dí, kdy se záhy oci­tá­me v jeho praž­ském domě, v milo­va­né cha­lu­pě ane­bo ve ves­nič­ce, kde strá­vil své dět­ství.

Toto vše zahr­nu­je jakousi son­du do jeho osob­ní­ho živo­ta, tako­vé drob­né a milé medai­lon­ky, jež samot­ný doku­ment oži­vu­jí pro­střed­nic­tvím změ­ny růz­ných pro­stře­dí, tako­vé to drob­né sezná­me­ní se s mís­ty, kte­rá sehrá­la v živo­tě pěvec­ké legen­dy vel­mi důle­ži­tou roli.

Zpěváka Karla Gotta jsem měla vždyc­ky moc ráda a váži­la si ho nejen jako uměl­ce, ale i jako skrom­né­ho člo­vě­ka a ze vše­ho nej­ví­ce jsem obdi­vo­va­la jeho „bož­ský“ hlas.

Děkuji všem tvůr­cům za nato­če­ní toho­to sil­né­ho doku­men­tu, kte­rý mi posky­tl mož­nost pří­jem­né­ho ohléd­nu­tí se nejen za pro­fes­ním, ale i osob­ním živo­tem Karla Gotta, a to pohle­dem na jedi­neč­né­ho, nena­hra­di­tel­né­ho a vel­mi lid­ské­ho člo­vě­ka, kte­ré­mu se ne nadar­mo říka­lo „bož­ský Kája“.

Ano, ten vel­ký a bož­ský Kája, vždy s úsmě­vem na tvá­ři, měl vel­kou lás­ku a úctu ke své­mu pub­li­ku, což také před­ve­dl ve svém závě­reč­ném debu­tu “KAREL”.

 KAREL
 Karel Gott, Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová, Nelly Sofie Gottová, Marta Kubišová
 Olga Malířová Špátová
 Česká repub­li­ka
 čes­ký
Délka: 126 minut

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nedělej Zagorku!31. srpna 2022 Nedělej Zagorku! „Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlouhý a velmi vřelý dokument o jedné z nejznámějších českých pěveckých legend, nezapomenutelné Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvělá zpěvačka, […] Posted in Dokumenty
  • Karel Svoboda: Šťastná léta26. července 2022 Karel Svoboda: Šťastná léta Tak trochu ze zvědavosti jsme shlédla český filmový dokument o hudebním skladateli a géniovi – Karlu Svobodovi, jehož texty písní, a to i po několik desítek let, se stále ještě zpívají. Já […] Posted in Dokumenty
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 311. srpna 2022 Město snů - sága rodu Caldwellů 1.díl ze 3 Máte rádi rodinné ságy? Chcete se podívat na to, jak se zrodil němý film? Chcete prožít velkou lásku? Tak právě vám je určena novinka, kterou vydala Euromedia Group, pod značkou Ikar a […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti25. července 2022 Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti Dokument „Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti“ slibně lákal na nejpoutavější okamžiky soudního procesu včetně rozhovorů a reportáží z tohoto případu, který doslova šokoval celý svět. 43 […] Posted in Filmové recenze
  • V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde7. dubna 2022 V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde Máte rádi romány o rodině i jejím poutu? Chcete zažít nádherný příběh plný emocí? Tak právě vám je určena kniha Susan Wiggs, která vás o tom rozhodně přesvědčí. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy6. února 2022 Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy Milujete rodinné ságy? Chcete se dozvědět, jak to nakonec s Franzem Gerbanem a jeho ženou Irenou dopadne? Tak právě vám je určena třetí, závěrečná část trilogie s názvem Vinařství - […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,78168 s | počet dotazů: 257 | paměť: 60938 KB. | 04.10.2022 - 03:24:14