Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Karel Svoboda: Šťastná léta

Karel Svoboda: Šťastná léta

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tro­chu ze zvě­da­vos­ti jsme shléd­la čes­ký fil­mo­vý doku­ment o hudeb­ním skla­da­te­li a géni­o­vi – Karlu Svobodovi, jehož tex­ty pís­ní, a to i po něko­lik desí­tek let, se stá­le ješ­tě zpí­va­jí. Já osob­ně je mám moc ráda, neboť prá­vě z jeho tvor­by vznik­lo spous­tu chytla­vých, úžas­ných a neza­po­me­nu­tel­ných hitů čes­ké hudeb­ní scé­ny.

Ale jaký ve sku­teč­nos­ti byl Karel Svoboda? O tom hodi­nu a půl pojed­ná­vá samot­ný doku­ment, kte­rý se sna­ží Karla Svobodu při­blí­žit úpl­ně z jiné strán­ky běž­né­ho živo­ta, než jak ho ve sku­teč­nos­ti zná­me ze svých tele­viz­ních obra­zo­vek.

Na jed­né stra­ně vel­ký pan umě­lec, skla­da­tel, tak tro­chu skrom­ný vůči tomu, co všech­no doká­zal a na stra­ně dru­hé milu­jí­cí otec, odda­ný man­žel, pro kte­ré­ho je jeho rodi­na a blíz­cí to nej­dů­le­ži­těj­ší na svě­tě.

Jsem moc ráda, že se režie cho­pil jeho syn Petr Klein Svoboda a nechal nás nahléd­nout do jejich sou­kro­mí pro­střed­nic­tvím osob­ních nahrá­vek a úžas­ných zábě­rů domá­cí­ho videa, v kte­rých odha­lu­je „šťast­ná léta“ své­ho otce, neza­po­me­nu­tel­né oka­mži­ky prcha­vé­ho štěs­tí, rodin­né poho­dy a „domá­cí­ho štěs­tíč­ka“, jež se roz­ply­nu­lo po smr­ti prv­ní man­žel­ky a Petrovi mamin­ky.

Kromě uká­zek ze sou­kro­mé­ho živo­ta, jsou tu i ukáz­ky z pra­cov­ní­ho živo­ta, občas i tak tro­chu úsměv­né, kdy dostá­vá­me mož­nost otevřít dvíř­ka při bliž­ší spo­lu­prá­ci Karla Svobody s Karlem Gottem, Helenou Vondráčkovou, Theodorem Pištěkem, Michalem Davidem, ale i dal­ší­mi hvězda­mi z čes­ké a svě­to­vé umě­lec­ké bran­že.

„Karel Svoboda: Šťastná léta“ je doku­ment, kte­rý niko­ho neu­ra­zí a pří­jem­ně pře­kva­pí, a mož­ná i tak tro­chu roz­něž­ní. Určitě sto­jí za shléd­nu­tí!

Člověk si pak uvě­do­mí, že je ve sku­teč­nos­ti jed­no, kým je ON sám pro veřej­nost a ostat­ní, pro­to­že nej­dů­le­ži­těj­ší je, jakým člo­vě­kem je v očích své rodi­ny a svých blíz­kých. U Karla Svobody je vidět, že on sám doká­zal nalézt tu doko­na­lou rov­no­váhu mezi pro­fes­ním a rodin­ným živo­tem, být šťast­ný….. tedy ale­spoň do doby, než se vše neroz­ply­nu­lo boles­ti­vou ztrá­tou milo­va­né ženy…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
  • Nedělej Zagorku!31. srpna 2022 Nedělej Zagorku! „Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlouhý a velmi vřelý dokument o jedné z nejznámějších českých pěveckých legend, nezapomenutelné Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvělá zpěvačka, […] Posted in Dokumenty
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti25. července 2022 Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti Dokument „Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti“ slibně lákal na nejpoutavější okamžiky soudního procesu včetně rozhovorů a reportáží z tohoto případu, který doslova šokoval celý svět. 43 […] Posted in Filmové recenze
  • Michal David - O2 arena29. června 2022 Michal David - O2 arena Po dvou letech odkladů se Michal David konečně dostal do O2 areny, aby oslavil svých 60 let megakoncertem. Cením si muzikantů, fanoušků i zpěváků, že vyčkali do doby kdy už nejsou […] Posted in Hudební recenze
  • V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde7. dubna 2022 V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde Máte rádi romány o rodině i jejím poutu? Chcete zažít nádherný příběh plný emocí? Tak právě vám je určena kniha Susan Wiggs, která vás o tom rozhodně přesvědčí. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy6. února 2022 Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy Milujete rodinné ságy? Chcete se dozvědět, jak to nakonec s Franzem Gerbanem a jeho ženou Irenou dopadne? Tak právě vám je určena třetí, závěrečná část trilogie s názvem Vinařství - […] Posted in Recenze knih
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Rodinný hotel - Nový začátek24. ledna 2022 Rodinný hotel - Nový začátek Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Nový začátek, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73522 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60912 KB. | 04.10.2022 - 03:39:34