Kritiky.cz > Speciály > Karel May – fakta nebo fikce?

Karel May – fakta nebo fikce?

KarelMay

Letos vzpo­mí­ná­me 178. výro­čí naro­ze­ní Karla Maye a 100. výro­čí jeho smr­ti (*Ernsthall, 25. úno­ra 1842 – 30. břez­na 1912, zemřel na nachla­ze­ní po před­náš­ce ve Vídni). A také 119. výro­čí vydá­ní tří­díl­né­ho romá­nu Vinnetou Josefem Richardem Vilímkem. Mám to štěs­tí, že děde­ček ho mému otci, teh­dy deví­ti­le­té­mu, kou­pil, a ten mi ho dal ke čte­ní, když mi bylo prá­vě tolik. Odpověď na otáz­ku „jak to s těmi Indiány bylo“ jsem hle­dal ve „Zlomeném šípu“ Elliota Arnolda, v kni­hách Václava Šolce, Miroslava Stingla a Josefa Opatrného. May mi vyčichl, stal se někým, kdo mi tuto otáz­ku zce­la jis­tě nezod­po­ví. Pak ale při­šla doba infor­mač­ní dál­ni­ce. Začal jsem fak­ta vybí­rat, tří­dit a spo­jo­vat. A obrys děje, kte­rý mi poma­lu ros­tl před oči­ma, mně při­ve­dl zpát­ky ke Karlu Mayovi.

Abych ale­spoň tro­chu spla­til svůj dluh, při­pra­vil jsem ve výroč­ním roce 2012 před­náš­ku o věro­hod­nos­ti reá­lií a fak­to­gra­fie v ame­ric­ké sérii Mayových romá­nů. A z osno­vy před­náš­ky vzni­kl ten­to člá­nek.

Zahájím výro­kem Mescalera, kte­rý mi namai­lo­val, když jsem se podi­vo­val nad tím, že rad­ni­ce naše­ho milé­ho sude­to­ně­mec­ké­ho měs­teč­ka se k pro­pa­ga­ci před­náš­ky sta­vě­la vlaž­ně:

„May je u nás v očích jis­té čás­ti veřej­nos­ti pova­žo­ván za cosi pod­řad­né­ho, dět­ské­ho, nese­ri­oz­ní­ho… V Německu už mají Maye za kla­si­ka a váží si ho, stej­ně jako ve Francii Dumase či Verna. Paradoxně fil­mo­vé may­ov­ky auto­ra sice zpo­pu­la­ri­zo­va­ly, ale záro­veň mu udě­la­ly med­vě­dí služ­bu, kaž­dý dru­hý dnes vní­má Maye a jeho dílo jako tyto fil­my, totiž jako naiv­ní dět­skou roman­ti­ku, kte­rá se navíc už pře­ži­la a je odsou­ze­na k postup­né­mu záni­ku.“

A co vy, kte­ří jste na ser­ve­ru popr­vé? Také máte pro své­ho oblí­be­né­ho auto­ra z dět­ství jen pohr­d­li­vý úškle­bek? Pokládáte Karla Maye za baro­na Prášila své­ho dru­hu? Psal pře­ce o zemi, kde nebyl. Nebo jinak – je vám líto, že jste nale­tě­li pohád­kám, ale oce­ňu­je­te, že ve Vás vyvo­lal hlub­ší zájem o pro­ble­ma­ti­ku ame­ric­ké­ho Západu? Pak je ten­to člá­nek určen prá­vě vám. Závěr Vás mož­ná pře­kva­pí.

Postupně se budu zabý­vat těmi­to téma­ty:

 1. Datumy a mís­ta
 2. Osobnosti
 3. Názvy kme­nů
 4. Řeč
 5. Struktura spo­le­čen­ství a jeho ráz
 6. Toponyma a hyd­ro­ny­ma (míst­ní názvy a jmé­na řek)
 7. Morálka a nábo­žen­ství

Fotka od fsHHPixabay

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
 • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
 • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
 • Hastrman - Slovo dramaturga Jana Gogoly st.20. dubna 2018 Hastrman - Slovo dramaturga Jana Gogoly st. Pro svůj debut si Ondřej Havelkou zvolil látku opravdu nelehkou, filmovou adaptaci románu Miloše Urbana, autora stejně znamenitého jako náročného. Scenáristická úprava románu Hastrman […] Posted in Speciály
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
 • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
 • Karel May – fakta nebo fikce? - 1. Datumy a místa9. července 2020 Karel May – fakta nebo fikce? - 1. Datumy a místa V knihách Karla Maye jsou odkazy na dobové události, natožpak nějaké datum, zřídkavé. Úvodní díl je postaven doprostřed občanské války (1861-1865), v dopisu čtenářce uvádí, že Vinnetou […] Posted in Speciály
 • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

O autorovi: Ing. Jiří Kouba (*1957) je povoláním správce databáze, ve volném čase se zabývá Indiány severního Mexika a jihozápadu Spojených států. Hlavním předmětem jeho zájmu je etnogeneze apačských skupin.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...