Kritiky.cz > Fotbal > Kam za dokonalým fotbalem?

Kam za dokonalým fotbalem?

412a858abcd0b6b0659d5a1e895ecda3 700

Také jste roz­ča­ro­vá­ni z výko­nů někte­rých fot­ba­lo­vých týmů v naší lize a říká­te si, proč se na ni vůbec dívá­te? Pokud ano, roz­hod­ně není důvod fot­bal zce­la zatra­co­vat. Je celá řada jiných evrop­ských týmů, kte­ré za to zce­la urči­tě sto­jí. A dívat se na ně nemu­sí­te jenom v tele­vi­zi, jeli­kož dnes už není pro­blém vidět dané klu­by naži­vo. A co dopo­ru­ču­je­me my?

Anglie roz­hod­ně nezkla­me

Někdo říká, že prá­vě tato země je domo­vem nej­lep­ší­ho evrop­ské­ho fot­ba­lu. Je jed­no, zda sou­hla­sí­te, nebo ne. Faktem zůstá­vá, že roz­hod­ně má co nabíd­nout. Pokud bude­me kon­krét­něj­ší, potom dopo­ru­ču­je­me lev­né líst­ky na FC Chelsea. Tento klub vás zaujme neje­nom svým sta­di­o­nem Stamfort Bridge s kapa­ci­tou více než 40 000 lidí, ale zaujme vás zce­la urči­tě i svý­mi her­ní­mi výko­ny, ke kte­rým hrá­če doká­že vybi­čo­vat pri­már­ně tre­nér Antonio Conte. Pokud jste ten­to slav­ný klub vždy tou­ži­li vidět, máte pří­le­ži­tost.

Zajeďte si na The Gunners

Vyznáte se v názvoslo­ví ang­lic­kých týmů? Pokud ano, roz­hod­ně vám nemu­sí­me při­po­mí­nat, kdo se za pře­zdív­kou The Gunners skrý­vá. Těm ostat­ním pro­zra­dí­me, že nabí­zí­me zájezd na Arsenal, kte­rý je láka­vou mož­nos­tí, jak vidět kva­lit­ní fot­bal pří­mo ze sta­di­o­nu Emirates, kte­rý poj­me více než 60 000 divá­ků. Jelikož je pra­vi­del­ně plno, o doko­na­lou atmo­sfé­ru je posta­rá­no. Daný zájezd navíc potě­ší tím, že máte v ceně:

 • Cestu tam i zpět
 • Vstupenky na sta­di­on
 • Služby dele­gá­ta a plnou orga­ni­za­ci zájez­du

Anglie nezkla­me ani tře­tím týmem

Jaký je tře­tí tým, na kte­rý se zamě­ří­me? Byl zalo­že­ný v roce 1878, jeho tre­né­rem je Jose Mourinho a jeho pře­zdív­ka je Red Devils. Víte, o čem je řeč? Jistě ano. Objednejte si vstu­pen­ky na Manchester United a může­te ho vidět v akci. A to tře­ba pro­ti někte­ré­mu z výše uve­de­ných pres­tiž­ních sou­pe­řů. Nyní však mlu­ví­me o mož­nos­ti vidět utká­ní ze sta­di­o­nu Old Trafford, kte­rý se může pyš­nit tím, že jeho kapa­ci­ta je aktu­ál­ně více než 75 500 divá­ků.

 • Fotbalová města – Barcelona26. září 2019 Fotbalová města – Barcelona Barcelona je jedno z nejslavnějších měst celého Španělska. Nachází se v něm celá řada pamětihodností, ale všechny fotbalové fanoušky světa zajímá něco jiného – FC Barcelona. […] Posted in Fotbal
 • FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů31. října 2019 FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů Portugalská liga často slouží jako místo, kde se rozvíjí celá řada zajímavých hráčů. V tamější lize hraje spousta Brazilců, kteří zde nemají žádný problém s jazykovou […] Posted in Fotbal
 • Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů14. listopadu 2019 Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Fotbalovou historii psala řada klubů, které však v moderním fotbale nemají pevné místo mezi elitou. Mladší generace dokonce možná o řadě z těchto týmů neslyšela, i když se […] Posted in Fotbal
 • Platy rozhodčích Vás určitě překvapí7. listopadu 2019 Platy rozhodčích Vás určitě překvapí Rozhodčí patří ke kontroverzním osobám v rámci fotbalového světa. Lidé na ně často nadávají, když se jim některé utkání nepovede. Může se také objevit spekulace o připískávání […] Posted in Fotbal
 • Fotbalové míče a jejich historie12. září 2019 Fotbalové míče a jejich historie Fotbal patří k nejpopulárnějším sportům na celé planetě. Hraje se s míčem, který však vždy nebyl stejný jako dnes. Pojďme se tedy podívat na historii fotbalového míče. Míče mají […] Posted in Fotbal
 • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […] Posted in Fotbal
 • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […] Posted in Fotbal
 • Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?19. prosince 2019 Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena? Zřejmě každý evropský velkoklub má stadion, který se řadí mezi největší a nejmodernější. Jejich návštěva je pro fanouška doslova svátkem. Jeden z těchto stadionů stojí v německém […] Posted in Fotbal
 • RECENZE: Poslední lovec čarodějnic10. května 2016 RECENZE: Poslední lovec čarodějnic Film, který si možná pustíte i podruhé. A to ne snad kvůli příběhu, který za jedno shlédnutí úplně postačí, ale kvůli pohledu na krásného, mužného Vin Diesla. No ano, povrchní soud, já […] Posted in Filmové recenze
 • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...