Kritiky.cz > Recenze knih > Kam chodí malé myšky spát?

Kam chodí malé myšky spát?

DomMys

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde v zimě byd­lí. A co tře­ba tako­vá malá myš­ka? Kde slo­ží hla­vu? Po pře­čte­ní kníž­ky Domeček pro myš­ku děti zjis­tí, že i tako­vé malé stvo­ře­ní jako je myš, má občas plnou hla­vu sta­ros­tí s byd­le­ním. Britský ori­gi­nál ilu­stro­val Alex Barrow a tex­ty napsa­la Gabby Dawnay. Do češ­ti­ny pře­lo­ži­la, či spí­še pře­ver­šo­va­la Ludmila Hénková.

Útlá kníž­ka je urče­na pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří s malou myš­kou postup­ně hle­da­jí vhod­ný domov, kde by se moh­la natr­va­lo usa­dit. Myška při svém puto­vá­ní postup­ně míjí obyd­lí jiných postav, kte­ré zná­me z pohá­dek a vyprá­vě­ní pro děti a pro­jde kus svě­ta, než si vybe­re doko­na­lý domov.  Nejprve s myš­kou pro­jde­me kolem domeč­ků tří pra­sá­tek, věže Šípkové Růženky, ochut­ná­me ze stře­chy per­ní­ko­vé cha­loup­ky, vyhne­me se plné­mu domeč­ku v botě, až v dál­ce myš­ka spat­ří vel­ký opuš­tě­ný hrad. Konečně bytel­né obyd­lí, po kte­rém tak tou­ži­la, ale co si sama počne v obrov­ském hra­dě?  Ale po ote­vře­ní těž­kých vrat čeká na malou ces­to­va­tel­ku pře­kva­pe­ní. Jaké? To už zjis­tí malí čte­ná­ři sami.

S ohle­dem na cílo­vou sku­pi­nu čte­ná­řů je vět­ši­na pro­sto­ru věno­vá­na ilu­stra­cím, kte­ré občas vypa­da­jí, jako by je kres­li­lo dítě ško­lou povin­né, což před­po­klá­dám, byl záměr ilu­strá­to­ra. Texty jsou ve ver­ších v typic­kém ově­ře­ném ryt­mu a b a b.

Kniha jako celek půso­bí roz­to­mi­le a při­ná­ší pří­běh, kte­rý je mož­ný dětem číst před spa­ním nebo jen tak pro poba­ve­ní. Škoda jen, že Domeček pro myš­ku je vel­mi útlý a obsa­hu­je jen pár lis­tů. Určitě by se dalo najít ješ­tě víc mož­nos­tí, kam moh­la myš­ka na své ces­tě zaví­tat. Vtipným detai­lem je mapa myš­či­na puto­vá­ní ztvár­ně­ná na před­ní dvoj­stra­ně a jeli­kož je vyve­de­ná pou­ze v obry­sech, obá­vám se, že řada malých čte­ná­řů vez­me pas­tel­ky a  tuto část kni­hy si dotvo­ří k obra­zu své­mu.


 • Název kni­hy:     Domeček pro myš­ku
 • Autorka:              Gabby Dawnay
 • Ilustrace:             Alex Barrow
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství: C Press (Albatros Media)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Zvířátka na statku28. září 2017 Zvířátka na statku Jako dotyková knížka působí na první pohled publikace Zvířátka na statku. Na titulní straně jsou vyobrazení prasátko, ovečka, pes, kachně, slepice, kráva a kůň. Koňské břicho je udělané […]
 • Co se děje ve včelím úlu?1. listopadu 2018 Co se děje ve včelím úlu? Každé jaro po dlouhé zimě čekáme na první paprsky slunce a obdivujeme první květy, a že se na nich zanedlouho objeví první včely, bereme nějak automaticky. Ale jak včely vlastně tráví […]