Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Jurský svět

Jurský svět

2015 06 10 12.10.48

Moje prv­ní dojmy z 4. dílu o dino­sau­rech na ost­ro­vě!

Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v oče­ká­vá­ní nemož­né­ho, pře­kva­pil. Je kva­lit­něj­ší než dru­hý díl a to je co říct. Dinosauři nedý­cha­li a neřva­li od prv­ní­ho dílu tak doko­na­le. Každý záběr na dino­sau­ra je úchvat­ný a to, že všech­ny dino­sau­ry děla­li jenom počí­ta­če, tak to vůbec neva­dí. Je už tako­vá tech­ni­ka. Která umí tyto pří­še­ry z dáv­ných časů vrá­tit ale­spoň do fil­mu.

Je sice vidět, že reži­sér nemá moc zku­še­nos­tí s vel­ko­fil­my, ale díky pro­du­cen­tům a hlav­ně tri­ka­řům se poda­ři­lo vytvo­řit let­ní vel­ko­film, na kte­rý bude zába­va cho­dit a není to jen vel­ká let­ní jed­no­hub­ka, ale parád­ně zaujme mís­to ihned za prv­ním Jurským par­kem.

Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout na let­mé pomr­ká­vá­ní na znal­ce prv­ní­ho dílu, kte­ří si najdou své poci­to­vé oka­mži­ky, kte­ré je vrá­tí o 20 let zpět. Pro novou dět­skou gene­ra­ci je to přes­ně ten film, na kte­rý v kli­du může­te vzít své děti, aby se pou­či­li o dino­sau­rech.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12857 s | počet dotazů: 199 | paměť: 53687 KB. | 19.01.2022 - 14:26:24