Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství

Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství

JSvet

Spojené krá­lov­ství

Při natá­če­ní ve Spojeném krá­lov­ství se pro­duk­ce usa­di­la v pro­slu­lých stu­di­ích Pinewood v Buckinghamshiru. Na tom­to mís­tě se nachá­ze­lo umě­lec­ké oddě­le­ní, tým kosty­mé­rů, tým „dino­sau­řích“ efek­tů, tým spe­ci­ál­ních efek­tů, tým vizu­ál­ních efek­tů a edi­to­ři. V Pinewoodu se také natá­če­la vět­ši­na zvu­ko­vých scén.

Oahu, Havaj

Každý z fil­mů jur­ské ságy se natá­čel na Havaji a Zánik říše nebyl výjim­kou. V polo­vi­ně červ­na roku 2017 se 50 stě­žej­ních čle­nů štá­bu pře­su­nu­lo ze Spojeného krá­lov­ství přes Atlantik, aby se při­po­ji­li k ame­ric­ké čás­ti týmu ve stá­tě Havaj, v USA.

Natáčení se kona­lo na ost­ro­vě Oahu, do jehož exte­ri­é­rů jsou zasa­ze­ny všech­ny scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se na smyš­le­ném ost­ro­vě Isla Nublar. Natáčelo se kon­krét­ně na mís­tě Kualoa, což je 4000akrová sou­kro­má pří­rod­ní rezer­va­ce zalo­že­ná roku 1850. Největší scé­na na Havaji byla vytvo­ře­na na plá­ži Police Beach.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84822 s | počet dotazů: 208 | paměť: 54082 KB. | 26.07.2021 - 17:30:20