Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju?

Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju?

ztraceny svet00

Když Steven Spielberg s úspě­chem zfil­mo­val Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezku­sit i s jeho pokra­čo­vá­ním. Opět kon­tak­to­val fir­mu Industrial Light & Magic své­ho kama­rá­da Lucase, opět začal pro­čí­tat novou Crichtonovu kni­hu a počal honit her­ce po pla­ce.

  

Druhý fil­mo­vý Jurský park s podti­tu­lem Ztracený svět a pod-podtitulem „Někteří z nich pře­ži­li“ se drží stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy jen jed­ním prs­tíč­kem - inspi­ro­val se jí oprav­du jen vel­mi vol­ně. Na Spielbergově mís­tě bych ten­to­krát snad ani nepla­til Crichtonovi za námět. Snad jedi­né, co má film s romá­nem spo­leč­né­ho, je ten­to­krát název, někte­ré posta­vy a mís­to, kde se vět­ši­na děje ode­hrá­vá.

Tím mís­tem je ost­rov Sorna. Ukazuje se, že ost­rov Nublar, kde se ode­hrá­la kata­stro­fa popsa­ná v prv­ním dílu, byl pou­ze cílo­vým mís­tem, kam se odvá­že­li dino­sau­ři zra­lí pro uka­zo­vá­ní veřej­nos­ti. Ve sku­teč­nos­ti je měli pěs­to­vat na jiném ost­ro­vě, jakém­si zdrojišti/překladišti, kte­rým je prá­vě Sorna.

Na scé­nu opět vstu­pu­je cham­ti­vý John Hammond (kte­rý je v romá­nu už dáv­no po smr­ti), jenž si pozve na návště­vu mate­ma­ti­ka Iana Malcolma (ten rov­něž v kniž­ní jed­nič­ce zahy­nul, aby jej vzá­pě­tí Crichton rein­kar­no­val) a požá­dá ho, aby jel na ost­rov Sorna pro­vést terén­ní výzkum. Malcolmovi to jed­nou sta­či­lo a tak pocho­pi­tel­ně odmít­ne. Mazaný Hammond mu však sdě­lí, že na ost­rov se jako před­voj vyda­la Malcolmova pří­tel­ky­ně, zoo­lož­ka Sarah Hardingová (hra­je ji Julianne Moore). To Malcolma při­mě­je, aby zno­vu zvá­žil své roz­hod­nu­tí. Ve spo­leč­nos­ti Eddieho Carra (Richard Schiff) a Nicka Van Owena (Vince Vaughn) a počet­né­ho kon­vo­je terén­ních vozi­del se vydá­vá na pro­kle­tý ost­rov, aby Sáru při­ve­dl zpát­ky. Netuší, že se na ost­rov pro­pa­šo­va­la i jeho malá dcer­ka Kelly (Vanessa Lee Chesterová)...

Už tady je patr­né, jak se děj fil­mu od kni­hy mar­kant­ně liší. Spielberg vyškr­tl chlap­ce Arbyho a nechal Kelly v pří­vě­su samot­nou. Se zápo­rá­ky si pora­dil podob­ně. Dodgson zmi­zel a nahra­di­la ho celá tlu­pa padou­chů: lovec Roland Tembo (Pete Postlethwaite), Hammondův zvrh­lý syno­vec Peter Ludlow (Arliss Howard), Ajay Sidhu (Harvey Jason), zba­bě­lý Dieter Stark (Peter Stormare) či potrh­lý pale­on­to­log dr. Robert Burke (Thomas Duffy).

Od oka­mži­ku pří­le­tu padou­chů na ost­rov jaká­ko­li podo­ba s romá­nem mizí. Náznakem je podob­ná ješ­tě scé­na s kami­ó­nem nad pro­pas­tí, ovšem nic podob­né­ho jako Tyrannosaurus rex pocho­du­jí­cí Chicagem kni­ha neob­sa­hu­je. Ale prá­vě tato god­zillov­sky půso­bí­cí scé­na se mi díky občas­né­mu čer­né­mu humo­ru cel­kem líbi­la.

Jurský Park II - Ztracený svět je vel­mi pove­de­ný film, kte­rý vizu­ál­ně i napě­tím své­ho před­chůd­ce dale­ce před­čí. Myšlenkově je to troš­ku slab­ší, ale co… Nádherných zábě­rů s dino­sau­ry je tu dale­ko víc než v jed­nič­ce.

  • Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u.20. dubna 2019 Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel s počítačově animovanými ještěry a […] Posted in Retro filmové recenze
  • ZTRACENÝ SVĚT3. března 2003 ZTRACENÝ SVĚT Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský park - Film, který změnil kinematografii.14. dubna 2019 Jurský park - Film, který změnil kinematografii. Paleontologie dosáhla vrcholu zájmu veřejnosti na počátku 20. století; po obou světových válkách počal na tuto velice zajímavou vědu o historii naší planety upadat prach zapomnění. Roku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Big Lebowski - klasika bratrů Coenových9. července 2020 Big Lebowski - klasika bratrů Coenových Big Lebowski je film, no prostě film o člověku jménem Jeff Lebowski. Tenhle Lebowski si ale raději říkal Dude. Takhle by si z míst, odkud já pocházim nikdo říkat nenechal, ale Dude dělal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka11. října 2019 Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka Děj sci-fi filmu Minority report se odehrává v roce 2054, v němž již nějaký ten rok funguje systém kriminální prevence Pre-crim, kterým policisté úspěšně chrání obyvatele Washingtonu proti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80250 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53304 KB. | 27.11.2021 - 17:36:40