Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Julie and Julia

Julie and Julia

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Premiéra:                            

1.10.2009

                      

 
 

123 min, Dolby Digital, čes­ké   titul­ky

Přístupnost:                        

mlá­de­ži pří­stup­ný                                

Žánr:                                   

kome­die

Producenti:                                                

Laurence Mark, Nora Ephron, Amy Robinson, Eric Steel

Režie:                                          

Nora Ephron

Scénář:  

Nora Ephron

Kamera:                                                 

Stephen Goldblatt ASC BSC

Hudba:                                

Alexandre Desplat

Střih:                 

Richard Marks

Hrají:

Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci,

Chris Messina,Linda Emond

 

 

 

Předtím, než tu byly všech­ny sou­čas­né kuchař­ské pořa­dy, tu byla Julia, žena, kte­rá navždy změ­ni­la styl, jakým Amerika vaří. Ale v roce 1948 byla Julia Child (Meryl Streep) jenom Američanka, žijí­cí ve Francii. Zaměstnání její­ho man­že­la je oba zaved­lo do Paříže, kde se svou ener­gic­kou pova­hou tou­ži­la po něčem, co by moh­la dělat.

O pade­sát let poz­dě­ji neví Julie Powell (Amy Adams) kudy kam. Táhne jí na tři­cet, žije v Queens a pra­cu­je v malé kan­ce­lář­ské buň­ce, zatím­co její zná­mí sla­ví ohrom­né úspě­chy. Pustí se pro­to do zdán­li­vě šíle­né­ho plá­nu na to, jak vyu­žít svou ener­gii. Rozhodne se strá­vit přes­ně jeden rok tím, že uva­ří všech 524 recep­tů z kni­hy Julie Child Mastering the Art of French Cooking (Zvládáme umě­ní fran­couz­ské kuchy­ně, kte­rou Child napsa­la spo­leč­ně s Louise Bertholle a Simone Beck) – a o svých zážit­cích blo­go­vat.

            Režisérka Nora Ephron v tom­to fil­mu doká­za­la bez nejmen­ších pro­blé­mů spo­jit dva pozo­ru­hod­né sku­teč­né pří­běhy, kte­ré doka­zu­jí, že pokud se vám poda­ří docí­lit té správ­né kom­bi­na­ce váš­ně, posed­los­ti a más­la, může­te změ­nit vlast­ní život a dosáh­nout svých snů.

 

Je to film o lás­ce, o man­žel­ství, o tom, jak může­te změ­nit svůj život,“ pro­hla­šu­je Ephron na otáz­ku, co ji ved­lo k nato­če­ní fil­mu Julie a Julia. „Jsem posed­lá jíd­lem, ale exis­to­va­lo při­nejmen­ším osm dal­ších důvo­dů, proč jsem do toho muse­la jít, jako napří­klad dělat to, na čem vám zále­ží a nalézt tak štěs­tí.“

„Oba ty pří­běhy spo­ju­je vášeň,“ míní pro­du­cent Laurence Mark. „Julie Powell a Julia Child obě obje­vi­ly vášeň – v obou pří­pa­dech vášeň k jídlu – kte­rá jim pomoh­la pře­čkat špat­nou nebo nejis­tou dobu. Film je také o man­žel­ství – o tom, jak křeh­ká věc, vyža­du­jí­cí správ­nou rov­no­váhu, to je. Julie i Julia to obě zjis­ti­ly, a bez ohle­du na rados­ti i stras­ti stá­le milu­jí své part­ne­ry a part­ne­ři milu­jí je.“

zdroj: Falcon a.s.

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,65955 s | počet dotazů: 242 | paměť: 61766 KB. | 02.12.2022 - 13:16:05