Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

jsou filmy z kasinov ho prost ed realistick EJXDMwGWhoA

Co by v dneš­ní době stá­lo za vel­kou kri­ti­ku, jsou fil­my, kde se her­ci ocit­nou v pro­stře­dí vel­mi napí­na­vé­ho casi­na viz. napří­klad popu­lár­ní film Casino Royale. Kdy divák vidí adre­na­li­no­vou scén­ku o vel­ké pení­ze, her­ci hra­jí­cí s nej­lep­ší­mi poke­ro­vý­mi kom­bi­na­ce­mi, kte­ré nor­mál­ní­mu smr­tel­ní­ko­vi tře­ba ani za jeden život nikdy nedo­sta­ne do ruky. Nahazují divá­kům husí kůži na těle!

Takže si kla­de­me otáz­ku, je to v běž­ném živo­tě reál­né?

Samozřejmě reži­sé­ři točí tyto momen­ty, pro­to­že jsou vel­mi neob­vyk­lé, a hlav­ně láka­vé na oko! Ale je tu otáz­ka. Byli by reži­sé­ři schop­ní nato­čit oprav­do­vé casi­no, tak jak je to doo­prav­dy? Kdy hrá­či pře­váž­ně pro­hrá­va­jí ane­bo i vyhrá­va­jí, a nepo­tře­bu­jí k tomu kom­bi­na­ci jako Royal Flash (Královská postup­ka) a také vel­ké karet­ní pře­střel­ky? Těmito otáz­ka­mi se zao­bí­rá webo­vý por­tál Sazení onli­ne EU, kde v rub­ri­ce Casino onli­ne, může­te najít více rea­lis­tic­ké fil­my s námě­tem kamen­ných casin, nebo dokon­ce i onli­ne casin.

Dále je tu dal­ší trhák z roku 1995 a to film Casino, kte­ré jest­li chce­me nebo nechce­me věřit, by moh­lo a nemoh­lo být pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Ale to je vel­mi těž­ké určit, jeli­kož se jed­ná o Hollywoodský film a ty roz­hod­ně nejsou fil­my zalo­že­ny na prav­di­vé sku­teč­nos­ti.

Více o fil­mu může říct video ukáz­ka:

Do tře­ti­ce vše­ho (ne)dobrého

Když tedy zkouk­ne­te oba dva fil­my, jak Casino Royale nebo Casino z roku 1995, tak si může­te mys­let, jest­li autor toho­to člán­ku, není pad­lý na hla­vu. Tyto fil­my nemo­hou být zalo­že­né na prav­di­vých udá­los­tech! To v žád­ném pří­pa­dě! Pojďme, ale dál! Máme tu film Leaving Las Vegas (Opustit Las Vegas), kdy hlav­ní hrdi­na Nikolas Cage, se roz­hod­ne prá­vě do nej­vět­ší­ho pro­stře­dí casi­na Las Vegas, začít nový život. Film je poměr­ně zábav­ný, ale i smut­ný (psy­cho­lo­gic­ké dra­ma). Film je zalo­že­ný na auto­bi­o­gra­fic­ké před­lo­hy Johna OBriena, tak­že zde už může­me najít sto­py něče­ho oprav­di­vé­ho v námě­tu casi­na, výher, pro­her a alko­ho­lu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […]
  • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
  • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]
  • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
  • 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 201930. září 2019 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019 Zprávy z festivalů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemůže nechat ujít žádný filmový fanoušek. Mezinárodní filmový festival Palm Springs není zase tak populární, takže se nic […]
  • Průvodce nákupem garážových vrat20. února 2020 Průvodce nákupem garážových vrat Jako vlasy jsou korunou krásy, tak u domu si každý všimne vrat, dveří a oken. V úvahu musíme brát také zvýšení tepelné pohody a snížení nákladů na vytápění. Pokud uvažujete stavět dům, […]
  • Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami22. ledna 2020 Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami S vlastními slovy, s vlastními fotkami či ilustracemi – kniha, o které od začátku až do konce rozhodujete jen vy. A vydáte si ji v nákladu, v jakém budete chtít. Třeba jen jednu, sami pro […]
  • Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí?16. prosince 2019 Český James Joyce a Milostnej román pro chlapy? Chvástání, nebo dostatek sebevědomí? Určitě to všichni znáte. Když se maminky na pískovišti dohadují o tom, které z jejich dětí je to nadanější, když se kluci ve škole hádají, kdo z nich chodí s hezčí holkou nebo když si […]
  • Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!4. února 2020 Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém! Uvažujete o koupi lepšího a výkonnějšího počítače či notebooku? Určitě jste přemýšleli nad tím, jak ušetřit a nekupovat kompletně nový přístroj, a narazili jste na repasované nebo […]
  • Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho18. června 2006 Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho Svět filmu. Pro obyčejného smrtelníka něco kouzelného, mystického, fascinujícího, snového. Jenže jak to tak bývá, realita je od představ hodně vzdálená. A nebylo tomu jinak ani u vzniku […]