Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

jsou filmy z kasinov ho prost ed realistick EJXDMwGWhoA

Co by v dneš­ní době stá­lo za vel­kou kri­ti­ku, jsou fil­my, kde se her­ci ocit­nou v pro­stře­dí vel­mi napí­na­vé­ho casi­na viz. napří­klad popu­lár­ní film Casino Royale. Kdy divák vidí adre­na­li­no­vou scén­ku o vel­ké pení­ze, her­ci hra­jí­cí s nej­lep­ší­mi poke­ro­vý­mi kom­bi­na­ce­mi, kte­ré nor­mál­ní­mu smr­tel­ní­ko­vi tře­ba ani za jeden život nikdy nedo­sta­ne do ruky. Nahazují divá­kům husí kůži na těle!

Takže si kla­de­me otáz­ku, je to v běž­ném živo­tě reál­né?

Samozřejmě reži­sé­ři točí tyto momen­ty, pro­to­že jsou vel­mi neob­vyk­lé, a hlav­ně láka­vé na oko! Ale je tu otáz­ka. Byli by reži­sé­ři schop­ní nato­čit oprav­do­vé casi­no, tak jak je to doo­prav­dy? Kdy hrá­či pře­váž­ně pro­hrá­va­jí ane­bo i vyhrá­va­jí, a nepo­tře­bu­jí k tomu kom­bi­na­ci jako Royal Flash (Královská postup­ka) a také vel­ké karet­ní pře­střel­ky? Těmito otáz­ka­mi se zao­bí­rá webo­vý por­tál Sazení onli­ne EU, kde v rub­ri­ce Casino onli­ne, může­te najít více rea­lis­tic­ké fil­my s námě­tem kamen­ných casin, nebo dokon­ce i onli­ne casin.

Dále je tu dal­ší trhák z roku 1995 a to film Casino, kte­ré jest­li chce­me nebo nechce­me věřit, by moh­lo a nemoh­lo být pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Ale to je vel­mi těž­ké určit, jeli­kož se jed­ná o Hollywoodský film a ty roz­hod­ně nejsou fil­my zalo­že­ny na prav­di­vé sku­teč­nos­ti.

Více o fil­mu může říct video ukáz­ka:

Do tře­ti­ce vše­ho (ne)dobrého

Když tedy zkouk­ne­te oba dva fil­my, jak Casino Royale nebo Casino z roku 1995, tak si může­te mys­let, jest­li autor toho­to člán­ku, není pad­lý na hla­vu. Tyto fil­my nemo­hou být zalo­že­né na prav­di­vých udá­los­tech! To v žád­ném pří­pa­dě! Pojďme, ale dál! Máme tu film Leaving Las Vegas (Opustit Las Vegas), kdy hlav­ní hrdi­na Nikolas Cage, se roz­hod­ne prá­vě do nej­vět­ší­ho pro­stře­dí casi­na Las Vegas, začít nový život. Film je poměr­ně zábav­ný, ale i smut­ný (psy­cho­lo­gic­ké dra­ma). Film je zalo­že­ný na auto­bi­o­gra­fic­ké před­lo­hy Johna OBriena, tak­že zde už může­me najít sto­py něče­ho oprav­di­vé­ho v námě­tu casi­na, výher, pro­her a alko­ho­lu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
  • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
  • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […]
  • Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká18. března 2020 Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká Atopický ekzém trápí stále více dětí. Důsledkem je kromě jiného potíž s oblékáním - mnohé materiály přecitlivělou pokožku dráždí. Překvapivě dobrou službu může udělat merino oblečení, a to […]
  • Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení14. dubna 2020 Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení Jaro je tady. Konečně máme možnost vyrazit ven bez zimních bund a jiného teplého oblečení. A podle informací meteorologů by už teploty nijak výrazně klesat neměly. Co to pro nás znamená? […]
  • Vybudujte si vlastní domácí kino!3. května 2020 Vybudujte si vlastní domácí kino!   No co nejvíce asi potřebujeme, tak to je počítač.Není snadné jej vybrat, ale asi určitě ne kancelářský, spíše lepší procesor, více paměti a samozřejmě dobrá grafická […]
  • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
  • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]
  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […]
  • Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?14. dubna 2020 Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit? Mít obavy z řady věcí, není zase až tak nic neobvyklého. Pokud se dotkneme oblasti financí, je zde strašák celkem jasný. Jsou to exekuce, které už mnoha lidem od základu změnily životy. […]
Doporučujeme...