Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Zajímavosti > Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

jsou filmy z kasinov ho prost ed realistick EJXDMwGWhoA

Co by v dneš­ní době stá­lo za vel­kou kri­ti­ku, jsou fil­my, kde se her­ci ocit­nou v pro­stře­dí vel­mi napí­na­vé­ho casi­na viz. napří­klad popu­lár­ní film Casino Royale. Kdy divák vidí adre­na­li­no­vou scén­ku o vel­ké pení­ze, her­ci hra­jí­cí s nej­lep­ší­mi poke­ro­vý­mi kom­bi­na­ce­mi, kte­ré nor­mál­ní­mu smr­tel­ní­ko­vi tře­ba ani za jeden život nikdy nedo­sta­ne do ruky. Nahazují divá­kům husí kůži na těle!

Takže si kla­de­me otáz­ku, je to v běž­ném živo­tě reál­né?

Samozřejmě reži­sé­ři točí tyto momen­ty, pro­to­že jsou vel­mi neob­vyk­lé, a hlav­ně láka­vé na oko! Ale je tu otáz­ka. Byli by reži­sé­ři schop­ní nato­čit oprav­do­vé casi­no, tak jak je to doo­prav­dy? Kdy hrá­či pře­váž­ně pro­hrá­va­jí ane­bo i vyhrá­va­jí, a nepo­tře­bu­jí k tomu kom­bi­na­ci jako Royal Flash (Královská postup­ka) a také vel­ké karet­ní pře­střel­ky? Těmito otáz­ka­mi se zao­bí­rá webo­vý por­tál Sazení onli­ne EU, kde v rub­ri­ce Casino onli­ne, může­te najít více rea­lis­tic­ké fil­my s námě­tem kamen­ných casin, nebo dokon­ce i onli­ne casin.

Dále je tu dal­ší trhák z roku 1995 a to film Casino, kte­ré jest­li chce­me nebo nechce­me věřit, by moh­lo a nemoh­lo být pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Ale to je vel­mi těž­ké určit, jeli­kož se jed­ná o Hollywoodský film a ty roz­hod­ně nejsou fil­my zalo­že­ny na prav­di­vé sku­teč­nos­ti.

Více o fil­mu může říct video ukáz­ka:

Do tře­ti­ce vše­ho (ne)dobrého

Když tedy zkouk­ne­te oba dva fil­my, jak Casino Royale nebo Casino z roku 1995, tak si může­te mys­let, jest­li autor toho­to člán­ku, není pad­lý na hla­vu. Tyto fil­my nemo­hou být zalo­že­né na prav­di­vých udá­los­tech! To v žád­ném pří­pa­dě! Pojďme, ale dál! Máme tu film Leaving Las Vegas (Opustit Las Vegas), kdy hlav­ní hrdi­na Nikolas Cage, se roz­hod­ne prá­vě do nej­vět­ší­ho pro­stře­dí casi­na Las Vegas, začít nový život. Film je poměr­ně zábav­ný, ale i smut­ný (psy­cho­lo­gic­ké dra­ma). Film je zalo­že­ný na auto­bi­o­gra­fic­ké před­lo­hy Johna OBriena, tak­že zde už může­me najít sto­py něče­ho oprav­di­vé­ho v námě­tu casi­na, výher, pro­her a alko­ho­lu.

  • Plechové garáže pro dokonalou úschovu12. října 2021 Plechové garáže pro dokonalou úschovu Ochrana vlastních automobilů, dostupná za rozumnou cenu. To je součástí hledáčku mnoha majitelů automobilů, nových nebo těch ojetých, aut nebo motocyklů. Zajímavé řešení poskytují na […] Posted in Ze života
  • Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!6. října 2021 Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů! Mezi alternativami kávy a energetických nápojů nemá konkurenci. Fenomén jihoamerické yerby maté je stále populárnější. V posledních letech jsou Češi a Slováci také stále ochotnější […] Posted in Ze života
  • Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit9. září 2021 Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit S tím, jak jsme neustále v jednom kole, se čím dál více zajímáme o to, jak získat energii. Přijít ale na správné řešení nemusí být snadné. Na tělo má vliv naše fyzické zdraví, duševní […] Posted in Ze života
  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
  • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
  • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46270 s | počet dotazů: 243 | paměť: 51550 KB. | 22.10.2021 - 05:34:05