Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > JOSH GAD

JOSH GAD

JOSH GAD (Ludlow Lamonsoff) cha­rak­te­ri­zu­je své role pozo­ru­hod­ným vti­pem, humo­rem a hloub­kou, ať už se jed­ná o sně­hu­lá­ka, milu­jí­cí­ho léto, nebo své­ráz­né­ho misi­o­ná­ře.

Gada může­me v sou­čas­né době spat­řit v novém seri­á­lu sta­ni­ce FX The Comedians o zku­še­ném komi­ko­vi, kte­ré­mu je pro­ti jeho vůli v rám­ci natá­če­ní kome­di­ál­ní­ho tele­viz­ní­ho pořa­du při­dě­len jako part­ner mlad­ší a odváž­něj­ší komik. Gad se zde obje­vu­je po boku Billyho Crystala, kte­rý je tak­též sce­náris­tou seri­á­lu.

Zatím napo­sle­dy byl k vidě­ní po boku Kevina Harta v kome­dii Dokonalý svě­dek s.r.o. a v nezá­vis­lém pro­jek­tu Zacha Braffa Wish I Was Here, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2014. Kromě toho pro­půj­čil svůj hlas posta­vě sně­hu­lá­ka Olafa v úspěš­ném ani­mo­va­ném sním­ku spo­leč­nos­ti Disney Ledové krá­lov­ství.

Gad začne zane­dlou­ho natá­čet film spo­leč­nos­ti Disney Beauty and the Beast, ve kte­rém si zahra­je roli Le Fou, Gastonova pomoc­ní­ka. Film by měl mít pre­mi­é­ru v břez­nu 2017. Svůj hlas také pro­půj­čí ani­mo­va­né­mu fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Angry Birds, adap­ta­ci popu­lár­ní video­hry, a poté by se měl obje­vit také v chys­ta­ném sním­ku spo­leč­nos­ti Warner Bros. Gilligan’s Island. Gad k tomu­to fil­mu spo­leč­ně s Benji Samitem a Danem Hernandezem napsal scé­nář.

Kromě toho má na svém kon­tě napří­klad živo­to­pis­ný sní­mek o Steveovi Jobsovi Jobs, film Díky za ty dary s Gwyneth Paltrow, Markem RuffalemTimem Robbinsem, sní­mek Shawna Levyho Stážisti s Vincem Vaughnem a Owenem Wilsonem, film Eda Zwicka Láska a jiné závis­los­tiJakem Gyllenhaalem, Anne Hathaway a Hankem Azariou, film Shawna Levyho RockerRainnem Wilsonem, film Oko bere s Kate Bosworth, Lawrencem FishburnemKevinem Spaceym, a Imigranti s Harrisonem Fordem, Seanem Pennem, Rayem Liottou a Ashley Judd. Jeho hlas bylo také mož­né sly­šet ve fil­mu Doba ledo­vá 4: Země v pohy­bu spo­leč­ně s Rayem Romanem, Queen Latifah, Jennifer Lopez a Johnem Leguizamo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,19186 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56678 KB. | 04.07.2022 - 10:56:48