Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > JOSH BROLIN

JOSH BROLIN


JOSH BROLIN (mla­dý agent K) se rych­le stal jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších her­ců Hollywoodu. Stále se sna­ží vyhle­dá­vat nároč­né role v main­stre­a­mo­vých i nezá­vis­lých fil­mech.

Letos se kro­mě sním­ku Muži v čer­ném 3 obje­ví také v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu The Gangster Squad po boku výji­meč­ných her­ců jako Ryan Gosling, Emma Stone či Sean Penn. V létě zahá­jí Brolin natá­če­ní sním­ku Labor Day s Kate Winslet. Film v režii Jasona Reitmana bude mít pre­mi­é­ru v roce 2013. Kromě toho začne natá­čet rema­ke kul­tov­ní­ho akč­ní­ho thrille­ru Oldboy v režii Spikea Lee.

Brolin se prav­dě­po­dob­ně nej­ví­ce pro­sla­vil svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi role­mi v něko­li­ka posled­ních letech. V roce 2008 byl nomi­no­ván na Oscara a cenu SAG a zís­kal ceny New York Film Critics Circle a National Board of Review za roli Dana Whitea v úspěš­ném sním­ku Guse Van Santa Milk. Před nedáv­nem byl k vidě­ní ve fil­mu brat­ří Coenových Opravdová kuráž, nomi­no­va­ném na Oscara v cel­kem dese­ti kate­go­ri­ích, ve fil­mu Olivera Stonea Wall Street: Peníze nikdy nespíShiou LaBeoufemMichaelem Douglasem, či ve fil­mu Woodyho Allena Poznáš muže svých snů s Anthony Hopkinsem a Naomi Watts. Sklidil vel­ký úspěch za roli George W. Bushe ve fil­mu Olivera Stonea W. Předtím si vyslou­žil v rám­ci celé­ho herec­ké­ho týmu nomi­na­ci na cenu SAG za sní­mek Tahle země není pro sta­rý, kte­rý kro­mě toho zís­kal čty­ři Oscary. K vidě­ní byl také ve fil­mu Ridleyho Scotta Americký gan­gs­ter, za kte­rý byl v rám­ci herec­ké­ho týmu nomi­no­ván na cenu SAG.

Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Grindhouse a Planeta Teror Roberta RodriguezeQuentina Tarantina, V údo­lí Elah v režii Paula HaggiseTommy Lee JonesemSusan Sarandon, Do hlu­bi­ny s Jessicou Alba, Coastlines, Muž bez stí­nu Paula VerhoevenaKevinem Baconem, či napří­klad vědec­ko­fan­tas­tic­ký thriller Guillerma Del Tora Mimic. Debutoval rolí v kla­sic­kém akčně-komediálním sním­ku Rošťáci v režii Richarda Donnera a pro­duk­ci Stevena Spielberga.

Zdroj: Tisková zprá­va


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74341 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56145 KB. | 26.05.2022 - 05:22:19