Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Johnny Depp

Johnny Depp

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Johnny Depp, vlast­ním jmé­nem John Christopher Depp II. (* 9. červ­na 1963, Owensboro, Kentucky) je ame­ric­ký herec, zná­mý zvláš­tě pro své výko­ny ve fil­mech Střihoruký Edward, Ospalá díra, Piráti z Karibiku, Hledání Země Nezemě, Alenka v říši divů nebo Karlík a továr­na na čoko­lá­du. Má hvězdu na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy. Do češ­ti­ny jej nej­čas­tě­ji dabu­je Saša Rašilov mlad­ší, ve více fil­mech jej také dabo­va­li Jakub Saic a Filip Čáp.

Životopis

Narodil se 9. červ­na 1963 v malém měs­tě Owensboro ve stá­tě Kentucky jako nejmlad­ší ze čtyř dětí Johna Deppa star­ší­ho a Betty Sue Palmer. Jeho rodi­na se vel­mi čas­to stě­ho­va­la. Jako dítě Johnny milo­val hra­ní na kyta­ru a hud­ba byla jeho váš­ní. Po čase své­mu koníč­ku pro­pa­dl, ode­šel ze ško­ly a spo­leč­ně s dal­ší­mi zalo­žil kape­lu Kids. Ta mu sice veli­ký úspěch nepři­nes­la, ale dodnes je, prá­vě díky ní, výbor­ným kyta­ris­tou a čas­to vystu­pu­je jako host v jiných kape­lách.

Jeho prv­ní role byla ve fil­mu „Nightmare in Elm Street“ (Noční můra z Elm Street) poté dostal něko­lik men­ších rolí napří­klad ve fil­mech Dummies, Slow Burn a Četa.

Později si zahrál v seri­á­lu „Jump street 21“ roli poli­cis­ty Toma Hansona. Seriál, kte­rý pokra­čo­val ješ­tě tři roky, začal být popu­lár­ní. Zatímco hrál v Jump Street 21, dostal roli v humor­ném muzi­ká­lu „Cry Baby“, i ta mu pomoh­la se pro­sla­vit, ale celebri­tou začal být až poté, co ztvár­nil roli Střihorukého Edwarda ve stej­no­jmen­ném sním­ku Tima Burtona. Spolupráci s tím­to reži­sé­rem si Johnny Depp oblí­bil, a spo­leč­ně nato­či­li mno­ho dal­ších sním­ků. Například Karlík a továr­na na čoko­lá­du, kde si zahrál potrhlé­ho maji­te­le té nej­lep­ší čoko­lá­dov­ny Willyho Wonku, Alenka v říši divů, kde ztvár­nil roli klo­bouč­ní­ka, Mrtvá nevěs­ta, Sweeney Todd - Ďábelský holič z Fleet street, Ospalá díra a dal­ší. Raritou v Johnnyho fil­mo­gra­fii je méně zná­mý, ale kri­ti­kou uzná­va­ný film The Brave, kte­rý sám zre­ží­ro­val a záro­veň si i zahrál hlav­ní roli.

Mezi jeho posled­ní fil­my pat­ří napří­klad sní­mek The Tourist (Cizinec) v němž si zahrál po boku zná­mé hereč­ky Angeliny Jolie, The Rum Diary (Rumový deník) nebo dal­ší Burtonovský film Dark sha­dow (Temné stí­ny).

Divácky oblí­be­nou je také série fil­mů Piráti z Karibiku, kte­rá má čty­ři díly: Prokletí Černé Perly, Truhla mrt­vé­ho muže, Na Konci svě­ta a Na Vlnách podiv­na.

Za sním­ky Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, Hledání Země Nezemě a Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street byl nomi­no­ván na Oscara.

Soukromý život

V letech 1985–1988 byl žena­tý s ame­ric­kou hereč­kou Sherilyn Fenn, kte­rá se pro­sla­vi­la pře­de­vším rolí v seri­á­lu Městečko Twin Peaks, ztvár­ně­ním Elizabeth Taylorové v auto­bi­o­gra­fic­kém fil­mu Deník Elizabeth Taylorové (Liz: The Elizabeth Taylor Story) a do tře­ti­ce kon­tro­verz­ním sním­kem reži­sér­ky J. Chambers Lynchové Helena v kra­bi­ci (Boxing Helena).

Jeho dlou­ho­le­tou život­ní part­ner­kou byla fran­couz­ská zpě­vač­ka a hereč­ka Vanessa Paradis, s níž má dvě děti – dce­ru Lily-Rose Melody (* 1999) a syna Johna „Jacka“ Christophera (* 2002). Synovi říká Jack pod­le hrdi­ny fil­mu Piráti z Karibiku Jacku Sparrowi. Po 14 letech vztah v roce 2012 skon­čil.

Momentálně žije s hereč­kou Amber Heard, s níž si v roce 2011 zahrál ve fil­mu Rumový deník (The Rum Diary). V břez­nu 2013 potvr­dil zasnou­be­ní a v úno­ru 2014 uza­vře­ní sňat­ku.


Detaily o článku Johnny Depp


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,33564 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60035 KB. | 19.08.2022 - 23:24:31