Kritiky.cz > Recenze knih > Jóga po celý rok

Jóga po celý rok

joga po cely rok

Leckdo cvi­čí jógu a mno­ho lidí si bez ní už nedo­ká­že pře­sta­vit život. Má nejen pří­z­ni­vý úči­nek na tělo, ale hlav­ně i na duši, při­ná­ší zklid­ně­ní, kte­ré je v naší hek­tic­ké spo­leč­nos­ti tak potřeb­né.

Autorka uka­zu­je jógu v celé své pod­sta­tě. Jóga není jen cvi­če­ní urči­tých pozic, jóga je styl živo­ta.

Na úvod se čte­nář dozví­dá, jaká ces­ta ved­la autor­ku k józe. Následuje kapi­to­la o ajur­védě a józe – popi­su­je tři dóšy, kte­ré jsou zastou­pe­ny v kaž­dém z nás v růz­ném pomě­ru, jaké by měly být naše den­ní ritu­á­ly. Následuje kapi­to­la Jak žít jogín­ský život v moder­ní době. Jóga není jen cvi­če­ní pozic, ale i stu­di­um sta­rých jógo­vých tex­tů, kdy sepsa­ná pra­vi­dla mají smy­sl i v dneš­ní moder­ní době, ačko­li vznik­la tak dáv­no. Autorka je pře­psa­la, jak je lze chá­pat v moder­ním svě­tě –jak se cho­vat ke svě­tu,  sám k sobě, kon­t­ro­la myš­le­nek, jógo­vé pozi­ce, medi­ta­ce apod.

Následuje kapi­to­la Domácí jógo­vá prá­ce – kapi­to­la radí, jak začít s vlast­ní pra­xí, jak si vybrat vhod­nou lek­ci jógy, lek­to­ra, na co si dát pozor, jaké jsou pozi­ce pro zahřá­tí, pro zklid­ně­ní, pra­vi­dla pro pozi­ce ve sto­je, obrá­ce­né, záklo­ny..

Další kapi­to­la při­ná­ší tipy z ajur­védy pro ces­to­vá­ní a i pak jógo­vé pozi­ce, kte­ré mohou pomo­ci.

Hlavní část kni­hy tvo­ří kapi­to­ly, kte­ré se věnu­jí kaž­dé­mu roč­ní­mu obdo­bí – jaru, létu, pod­zi­mu a zimě. V kaž­dém oddí­lu čte­nář najde, jak dané obdo­bí ovliv­ňu­je naše vnitř­ní orgá­ny, co bychom měli jíst a pít, najde­te i recep­ty na vaře­ní, jak se v daném obdo­bí cho­vat a násle­du­jí i dopo­ru­če­né jógo­vé pozi­ce vhod­né pro dané obdo­bí.

Kniha je to kom­plex­ní, neza­mě­řu­je se jen na cvi­če­ní jógo­vých pozic, ale i na myš­le­ní. Každý si z kni­hy může vybrat to, co ho bude zají­mat – ať už recep­ty, pra­vi­dla cho­vá­ní či vhod­né jógo­vé pozi­ce pro dané obdo­bí. Jóga nás učí hlub­ší­ho sebe­po­zná­ní a ajur­véda má při­nést har­mo­nii do našich živo­tů.


Autor: Zuzana Klingrová

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 296

Žánr: zdra­vý život­ní styl

Hodnocení: 80 %

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi20. listopadu 2019 Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Pracujete v mateřské škole a vedete kroužek logopedické prevence? Máte doma předškoláka, který má potíže s vyslovováním některých […]
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […]