Kritiky.cz > Profily osob > Joel Schumacher

Joel Schumacher

Joel

Dnes zemřel jeden z vel­kých ame­ric­kých reži­sé­rů, kte­rý nato­čil mno­ho slav­ných fil­mů.  Jeho před­ci pochá­ze­li ze Švédska.

Jeho prv­ní fil­mo­vou šta­cí byl návrh kos­tý­mů v 70. Letech pro fil­my Woodyho Alena  a od roku 1974 začal reží­ro­vat Americké fil­my. Nejdříve něko­lik neú­spěš­ných a až v roce 1990 se pro­sla­vil fil­mem Hráči se smr­tí, kde pro­sla­vil dvo­ji­ci Kiefear Sutherlanda a Julii Robertsovou. Pokračoval fil­mem Zemřít mla­dý a jeho nej­slav­něj­ším fil­mem se stal Volný pád, kte­rý se stal kul­tov­ním.

Koncem 90. let pokra­čo­val v prá­ci Tima Burtona v 3. a 4. díle Batmana. Úspěšná fil­mo­vá léta zavr­šil úspěš­ným (i nomi­na­ce­mi na Oscara oce­ně­ným) Fantomem ope­ry.

5 jeho neslavnějších filmů

1993      Volný pád

2002      Telefonní budka

Telefonní bud­ka (Phone Booth)

1999      8 MM

8 MM – Nicolas Cage v jed­né ze svých nej­lep­ších rolí, stej­ně tak Joel Schumacher ve vrchol­né for­mě. Film, kte­rý může slab­ší pova­hy dost odrov­nat

1996      Čas zabíjet

2000      Tábor tygrů


Foto:

Popis
English: Director Joel Schumacher at Taormina Film Fest 2003
Datum (datum prvot­ní­ho načte­ní sou­bo­ru)

(Původní text: „2003)

ZdrojVlastní dílo (Původní text: „self-made)
AutorKasper2006 (talk)

Licence

Public domainKasper2006, autor toho­to díla, jej uvol­nil jako vol­né dílo, a to celo­svě­to­vě.
V někte­rých zemích to není pod­le záko­na mož­né; v tako­vém pří­pa­dě:
Kasper2006 posky­tu­je komu­ko­li prá­vo uží­vat toto dílo za libo­vol­ným úče­lem, a to bez­pod­mí­neč­ně s výjim­kou pod­mí­nek vyža­do­va­ných záko­nem.

  • 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat11. října 2018 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kombinace může být pro někoho dostatečně vražedná. Natolik, že se na film ani nepodívá. Já mám Cage rád, takže v tomhle problém není. Režisér […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera.15. února 2019 Hráči se smrtí - Dobrý thriller z dílny Joela Schumachera. Keifer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin a Oliver Platt, to není rozhodně špatné obsazení, naopak je to obsazení, z kterého se dá něco vytřískat. Režie filmu se před […] Posted in Retro filmové recenze
  • n200804240957 Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […] Posted in Filmové recenze
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka.31. července 2019 Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka. Narodil se ve Vizovicích, vystudoval JAMU  a v roce 1972 spoluzaložil Divadlo Husa na provázku a po revoluci si založil své divadlo Divadlo Bolka Polívky. Byl 2x ženatý a momentálně je […] Posted in Profily osob
  • Jóhann Jóhannsson12. února 2018 Jóhann Jóhannsson Jóhann Jóhannsson (19. září 1969 Reykjavík, Island – 9. února 2018 Berlín) byl islandský hudební skladatel filmové, televizní, taneční a divadelní hudby, který také vydával sólo alba od […] Posted in Profily osob
  • Karin Dorová8. listopadu 2017 Karin Dorová Karin Dor, vlastním jménem Käthe Rose Derr (22. února 1938, Wiesbaden, Německo - 6. listopadu 2017, Mnichov, Německo) byla německá herečka. Životopis alých epizodních roličkách. […] Posted in Profily osob
  • J. K. Simmons23. února 2015 J. K. Simmons Jonathan Kimble Simmons (* 9. leden 1955, Detroit, USA) je americký herec. Počátky Narodil se v Detroitu v USA do rodiny úřednice Patricie a profesora Donalda. Jeho bratr David je je […] Posted in Profily osob
  • Jonathan Demme27. dubna 2017 Jonathan Demme Jonathan Demme (* 22. února 1944 Baldwin, New York, USA – 26. dubna 2017 New York) byl americký filmový režisér, producent a scenárista. Jeho prvním filmem se stal Caged Heat z roku 1974. […] Posted in Profily osob
  • Joel Kinnaman3. srpna 2016 Joel Kinnaman Joel Kinnaman se narodil ve Švédsku v hlavním městě Stockholmu 25. 11. 1979. Jeho rodné  jméno je Charles Joel Nordström. Do 23 let pracoval v továrně na výrobu piva, dále vedl bar […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...