Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca

Jméno růže - Unikátní zpracování románu Umberta Eca

JmenoRuze
JmenoRuze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jméno růže je dob­rý film, leč kva­lit lite­rár­ní před­lo­hy nedo­sa­hu­je. To je věta, kte­rou asi zaslech­ne­te, když se něko­ho optá­te na názor na výše zmi­ňo­va­ný sní­mek.

Nevím, před­lo­hu jsem bohu­žel nečetl......prosím nekamenovat.....ani jsem ji nedr­žel nikdy v rukou......teď mě zkus­te tře­ba zlyn­čo­vat (např. házet na hla­vu sta­ré video­ka­ze­ty fil­mů Davida Lynche)..

Nedomnívám se, že je vždy nej­lep­ší porov­ná­vat nepo­rov­na­tel­né, tedy lite­rár­ní před­lo­hu s fil­mo­vou adap­ta­cí. To pros­tě nejde. Obojí pocho­pi­tel­ně spa­dá do umě­ní (a v tom­to pří­pa­dě dokon­ce i do kolon­ky „K“ - kva­lit­ní umě­ní), ale je to něco jiné­ho. Jakoby jste porov­ná­va­li obraz nama­lo­va­ný na moti­vy něja­ké bás­ně s tou­to bás­ní atd..... Toť tedy můj názor....(doufám, že teď se již obe­jde­me be lyn­čo­vá­ní)

Umberto Eco napsal cosi jako filo­so­fic­kou detek­ti­vu, děj fil­mu (režii měl Annaud, kte­rý pocho­pi­tel­ně neo­po­mněl obsa­dit do sním­ku své­ho dvor­ní­ho her­ce Rona Perlmana - viz Nepřítel před bra­na­mi, Alien vzkří­še­ní,...) se sou­stře­dí spí­še na detek­tiv­ní vyprá­vě­ní a sna­hu najít v tajem­ném kláš­te­ře oso­bu, jež sto­jí v poza­dí mno­ha podiv­ných úmr­tí, jež mají až moc spo­leč­né­ho s jakousi sta­rou kni­hou. Děj je situ­o­ván do roku 1327, pří­bě­hem se tedy sil­ně line i nábo­žen­ský motiv. Je zde dle mého názo­ru hez­ky vykres­len spor teh­dej­ších „huma­nis­tů“ (repre­zen­to­va­ných fran­tiš­ká­ny) a „dogma­ti­ků“ (repre­zen­to­va­ných pape­žo­vý­mi vyslan­ci). Mezi klad­né aspek­ty toho­to fil­mu bych jis­tě zařa­dil i bra­vur­ně vystih­nu­tou atmo­sfé­ru tajem­né, mís­ty až stra­ši­del­né budo­vy. Prostředí je vel­mi pochmur­né, někdy z toho doslo­va běhá mráz po zádech...

Mezi klad­né strán­ky fil­mu beze­spo­ru pat­ří i herec­ké výko­ny. Sean Connery je v roli Williama z Baskervilu pře­svěd­či­vý, jeho „aris­to­te­lov­ský“ pří­stup k řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky a záhad se skvě­le dopl­ňu­je s raci­o­na­li­tou, kte­rou se ten­to cha­rak­ter již od prv­ních minut vyzna­ču­je. Pozoruhodný výkon před­ve­dl i Christian Slater v roli Williamova chrá­něn­ce.

Co mě ale oslo­vi­lo hned po atmo­sfé­ře nej­ví­ce bylo vykres­le­ní chudé­ho, pros­té­ho lidu. Lid je zde vyob­ra­zen bez všech (pseu­do) roman­tic­kých před­stav o čis­tém - vzdě­la­nos­tí a civi­li­za­cí nezka­že­ném člo­vě­ku. Vesničané tu jsou odpor­ní, a to jak po strán­ce fyzic­ké, tak i po strán­ce mrav­ní. To je vel­ké plus toho­to sním­ku

Celkově mohu říci, že Jméno růže je poda­ře­ný sní­mek, kte­rý má zají­ma­vé myš­len­ky (střet dogmat a upřím­né víry) a napí­na­vý i str­hu­jí­cí děj.


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jméno růže7. prosince 2021 Jméno růže Jméno růže je film režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1986. Scénář napsali Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin a Alain Godard a je natočen podle stejnojmenného románu Umberta […] Posted in Speciály
  • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
  • Magická hlubina15. března 2022 Magická hlubina Magická hlubina je francouzsko-italský film, na jehož scénáři, koprodukci a režii se podílel Luc Besson, který byl uveden do kin v roce 1988. Tento generační film je volně založen na […] Posted in Speciály
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Indiana Jones a Poslední křížová výprava2. listopadu 2020 Indiana Jones a Poslední křížová výprava Píše se rok 1938 a Indiana Jones (Harrison Ford) působí jako učitel archeologie na univerzitě. Jednoho dne se setká s podnikatelem a milovníkem umění, Walterem Donovanem (Julian Glover), […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava)8. července 2020 Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava) Nadešel čas odšpuntovat naši pravidelnou rubriku, o níž jsem dlouhé dny i noci snil a která by se měla stát srdcem tohoto webu. Jedná se o nezapomenutelné filmové a seriálové scény, které […] Posted in Zajímavosti
  • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“27. ledna 2020 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericka Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a letec se stal synonymem špičkové úrovně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příliš vzdálený most15. srpna 2022 Příliš vzdálený most Příliš vzdálený most je válečný film z roku 1977, který popisuje operaci Market Garden, neúspěšnou spojeneckou operaci v nacisty okupovaném Nizozemsku během druhé světové války. Film […] Posted in Speciály
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asterix a Obelix6. března 2022 Asterix a Obelix Asterix a Obelix  je francouzsko-italsko-německý film režiséra Clauda Zidiho z roku 1999. Claude Zidi, režisér mnoha populárních komedií, natočil první hranou adaptaci komiksu Asterix, […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,95856 s | počet dotazů: 255 | paměť: 59940 KB. | 17.08.2022 - 17:30:52