Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Jitka Rudolfová - scénář a režie

Jitka Rudolfová - scénář a režie

JitkaRudolfová

Jak vlast­ně vzni­kl nápad napsat a reží­ro­vat pohád­ku?

Vzniklo to vlast­ně už před pěti šes­ti lety, kdy jsem dokon­či­la film Rozkoš. S Vaškem Neužilem a Jardou Pleslem jsme se z legra­ce bavi­li, že bychom moh­li nato­čit něco odleh­če­něj­ší­ho a popus­tit uzdu zába­vě. Tak jsem pak na pod­nět Jaroslava Sedláčka z České tele­vi­ze při­pra­vi­la námět, ale neby­lo to ono. Takže jsme pří­běh něja­ký čas vyví­je­li. Docela se pro­mě­nil, ale ta pod­sta­ta zůsta­la stej­ná. A základ her­ců vlast­ně zůstal také.

A co dal­ší her­ci z obsa­ze­ní? Ve fil­mu jsou samá zají­ma­vá jmé­na!

Jana Plodková původ­ně měla hrát Živu a Moranu a Pavlína Štorková měla být Lichoradka. Ale nako­nec jsme z časo­vých důvo­dů Pavlíny udě­la­li tako­vý pře­smyk. Co se týče napří­klad Viktora Preisse, tak toho neby­lo úpl­ně jed­no­du­ché zís­kat. Po prv­ní schůz­ce nám řekl, že nás asi nepo­tě­ší, nicmé­ně postu­pem času, kdy jsme o posta­vě a celém pří­bě­hu mlu­vi­li, změ­nil názor, a jsem za to moc ráda. V pří­pa­dě hlav­ní­ho mla­dé­ho páru bylo jas­né, že bude­me vybí­rat z cas­tingů, že to nebu­dou zná­mé tvá­ře. Rozhodně si ale mys­lím, že to byl dob­rý výběr.

Nádherná výpra­va, krás­né kos­týmy, všech­no je tady tak, jak má v pohád­ce být. Jste spo­ko­je­ná, když si zpět­ně vyba­ví­te všech­ny scé­ny během natá­če­ní?

Já byla spo­ko­je­ná od prv­ní­ho natá­če­cí­ho dne, pro­to­že jsem se před natá­če­ním tro­chu obá­va­la finanč­ní­ho ome­ze­ní. Ale mys­lím si, že jak archi­tekt Martin Kurel, tak i Marek Cpin za kos­týmy to zvlád­li bra­vur­ně.

Máte k loka­cím, ve kte­rých se natá­če­lo, něja­ký vztah? Jde o samá krás­ná mís­ta...

Já mám vztah k Jablonci nad Nisou, odkud pochá­zím. A tam jsme také natá­če­li. Jižní Moravu ale tře­ba ješ­tě úpl­ně pro­zkou­ma­nou nemám. Výběr loka­cí pro­bě­hl na zákla­dě obhlí­dek, kdy jsme obje­li celou Českou repub­li­ku, a pak také na zákla­dě gran­tu, kte­rý jsme dosta­li. A s finál­ním výbě­rem jsem moc spo­ko­je­ná.

  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […] Posted in Zajímavosti
  • Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl7. února 2019 Rypar je pirát, jednou bych chtěl být jako on – říká režisér Jiří Mádl Scénář vznikal původně jako příběh imigranta, který se v neznámé zemi dostane do tíživé situace, ale finální verze filmu ukazuje, že je možná daleko více příběhem pana Rypara, stárnoucího […] Posted in Rozhovory
  • Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 321. ledna 2015 Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér. On si však z kritiků nic nedělá a vždy říká, že ještě než vůbec začne točit, kritici mají své […] Posted in Rozhovory
  • Jiří Macháček OTTO26. dubna 2017 Jiří Macháček OTTO Ve filmové trilogii Zahradnictví ztvárňujete majitele kadeřnictví Ottu, co vás při čtení scénáře nejvíc zaujalo? Zahradnictví vypráví kus českých dějin na příběhu jedné rodiny, tedy tu […] Posted in Rozhovory
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman28. září 2018 Rozhovor s Táňou Pauhofovou o filmu Toman Ve filmu hrajete Tomanovu sestru Aurélii. Měla jste nějaké informace o tom, jaká byla, které vás nasměrovaly k tomu, jak její postavu uchopit? Vzhledem k prostoru, jaký v příběhu má, to […] Posted in Rozhovory
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […] Posted in Rozhovory
  • Tomáš Baldýnský (rozhovor)30. května 2018 Tomáš Baldýnský (rozhovor) V čem je podle vás hlavní síla textu spisovatelky Petry Soukupové Na krátko v rámci žánru "rodinných vztahů"? Hlavně v psychologické přesnosti jejích postav, není na nich nic […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Danielou Kolářovou18. února 2016 Rozhovor s Danielou Kolářovou O rozhodnutí přijmout roli v tomto filmu „Předchozí pokusy o Erbena se mi nelíbily, tohle je volně na motivy Polednice, v jiném pojetí. Je to trochu moralita, ale posunutá do 21. století. […] Posted in Rozhovory
  • ROZHOVOR Martin Dejdar jako major Strouhal29. března 2019 ROZHOVOR Martin Dejdar jako major Strouhal Když vám byla role majora Strouhala nabídnuta, co jste si pomyslel? Rozhodoval jste se dlouho, jestli ji přijmete? Když ke mně přišla nabídka stát se součástí Specialistů, měl jsem […] Posted in Rozhovory

Jitka Rudolfová - scénář a režie
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...