Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Astronauti a Michal Orsava s Michaelou Loveckou

Herecká legen­da Jiřina Bohdalová dnes osla­vi­la 90. naro­ze­ni­ny ces­tou do vesmí­ru, kde se svou posád­kou odstar­to­va­la galak­tic­ké tur­né. Jelikož si na Zemi zís­ka­la srd­ce prak­tic­ky kaž­dé­ho divá­ka, roz­ho­dl se Ondřej Brzobohatý, Jakub Prachař, Libor Bouček a Vojtěch Kotek, že ji při své kos­mic­ké misi JB-90 před­sta­ví mimo­zem­ské­mu pub­li­ku. Reakce byly ihned napros­to fan­tas­tic­ké – pozor­ně jí naslou­chal vel­mis­tr Yoda z fil­mo­vé ságy Star Wars, potka­la také Toma Hankse, George Clooneyho a ihned se sta­la nej­ob­lí­be­něj­ší tvá­ří mimo­zem­ské anke­ty ÝTÝ. To je pří­běh naro­ze­ni­no­vé­ho videa k pís­ni „Vystřelená“, kte­rou čtve­ři­ce samozva­ných ast­ro­nau­tů pro Jiřinu vytvo­ři­la a věno­va­la jako naro­ze­ni­no­vý dárek.

Narozeninová píseň odka­zu­je na sku­teč­nost, že Jiřina Bohdalová již dosáh­la veš­ke­rých pozem­ských úspě­chů, oce­ně­ní a desít­ky let si zís­ká­vá srd­ce všech fanouš­ků napříč gene­ra­ce­mi, roky i reži­my. Na Zemi tak už není téměř nic, co by moh­la ješ­tě poko­řit a nezbý­vá jiná mož­nost, než vyra­zit do vesmí­ru vstříc novým výzvám. Tento ori­gi­nál­ní dárek vze­šel od auto­rů pís­ně, tedy Jakuba Prachaře, Ondřeje Brzobohatého a Libora Boučka. Brzobohatý se roz­ho­dl pro rea­li­za­ci oslo­vit video­pro­dukč­ní spo­leč­nost Filmagix zná­mou hlav­ně díky „video­kou­zel­nic­ké“ tvor­bě.

„Sama paní Bohdalová mě před rokem oslo­vi­la, že by si moc přá­la, abych jí k její­mu úcty­hod­né­mu jubi­leu napsal píseň. Takové přá­ní od osob­nos­ti, kte­rou paní Bohdalová pro naši kul­tu­ru bez­po­chy­by je, se samo sebou neod­mí­tá. Nicméně jsem si lámal hla­vu s tím, jak na to, abych při psa­ní nesklou­zl do pato­su, nebo něja­kých sumari­zu­jí­cích prázd­ných frá­zí. Shodou okol­nos­tí mi zavo­lal Kuba Prachař, že bychom moh­li Jiřině do při­pra­vo­va­né­ho pořa­du Máme rádi Česko, kte­rý byl paní Bohdalové spe­ci­ál­ně věno­ván, slo­žit oslav­nou píseň. Společně s Liborem Boučkem jsme tedy dali hla­vy dohro­ma­dy a zro­di­la se myš­len­ka paní Bohdalovou vystře­lit do vesmí­ru, neboť na naší pla­ne­tě již dosáh­la vše­ho, co se jen dalo. Humor a nad­sáz­ka se tedy sta­ly hlav­ní stav­bou pís­ně. Do nato­če­ní nahráv­ky se potom zapo­jil i Český Rozhlas, kte­rý nabí­dl svůj Big-Band Gustava Broma, s nímž jsme píseň nahrá­li, aby její zvuk zněl sty­lo­vě. Myslím, že výsle­dek toho­to naro­ze­ni­no­vé­ho přá­ní potě­ší a pře­de­vším poba­ví úpl­ně všech­ny, což je ostat­ně sym­bo­lic­ky i tako­vé celo­ži­vot­ní poslá­ní paní Jiřiny Bohdalové,” řekl Ondřej Brzobohatý.

Jiřina Bohdalová byla z naro­ze­ni­no­vé­ho dár­ku vel­mi nad­še­ná a rea­go­va­la slo­vy „To je krás­ný! Ježiši, jak jste to udě­la­li?” Videoklip vytvo­ři­lo kre­a­tiv­ní stu­dio Filmagix v čele s Michalem Orsavou a Michaelou Loveckou, kte­ří jsou zná­mí pře­de­vším „video­kou­zel­nic­ký­mi“ pro­jek­ty jako Harry Potter na Pražském hra­dě, EETerminátor, SÁM DOMA s Donaldem Trumpem atd. Vzhledem k tomu, že Jiřina Bohdalová měla ve video­kli­pu hrát hlav­ní roli, avšak nesmě­la o ničem vědět, aby dárek zůstal pře­kva­pe­ním, bylo video­kou­zel­nic­ké umě­ní nezbyt­né. „Je nám obrov­skou ctí, že jsme se na tom­to naro­ze­ni­no­vém dár­ku moh­li podí­let a že nás Ondřej Brzobohatý oslo­vil. Paní Bohdalové si veli­ce váží­me a kre­a­tiv­ní tvor­ba pří­bě­hu k pís­nič­ce “Vystřelená” pro nás byla jed­ním vel­kým zážit­kem,“ uve­dl Michal Orsava a Michaela Lovecká.

Foto: FILMAGIX s.r.o.


  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • TOP 7 ponorkových filmů6. května 2021 TOP 7 ponorkových filmů Ponorka U283 mě inspirovala k tomu, že jsem sestavil žebříček 7 nejlepších ponorkových filmů! 7) Ponorka U-571 O tom, jak rozluštit německý kód Enigma už Filmfanatic jeden […] Posted in Zajímavosti
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!5. května 2021 Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!                 S touto hrou jsem se tak nějak velice rád vrátil do svých dětských let, kdy jsem strávil hodiny a hodiny času u Zoo Tycoon a dalších strategicky-budovatelských simulátorů. […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Princezna zakletá v čase – Recenze – 70%30. dubna 2021 Princezna zakletá v čase – Recenze – 70% Po přehlídce několika fádních a omšelých pohádek v posledních mnoha letech, trpících nezábavným a hloupým dějem, neživotnými postavami a nesoudržným fikčním světem, představuje pohádka […] Posted in Filmové recenze
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Dvojí hra30. dubna 2021 Dvojí hra Líbili se vám Dannyho parťáci? Máte rádi lehce špionážní filmy se špetkou perfekcionizmu a uhlazeným zevnějškem? Potrpíte si na okouzlující šarm sympatických herců s vůní sabotážní komedie […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52781 s | počet dotazů: 220 | paměť: 51726 KB. | 07.05.2021 - 17:27:34
X