Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny cestou do vesmíru, kde zahájila galaktické turné

Astronauti a Michal Orsava s Michaelou Loveckou

Herecká legen­da Jiřina Bohdalová dnes osla­vi­la 90. naro­ze­ni­ny ces­tou do vesmí­ru, kde se svou posád­kou odstar­to­va­la galak­tic­ké tur­né. Jelikož si na Zemi zís­ka­la srd­ce prak­tic­ky kaž­dé­ho divá­ka, roz­ho­dl se Ondřej Brzobohatý, Jakub Prachař, Libor Bouček a Vojtěch Kotek, že ji při své kos­mic­ké misi JB-90 před­sta­ví mimo­zem­ské­mu pub­li­ku. Reakce byly ihned napros­to fan­tas­tic­ké – pozor­ně jí naslou­chal vel­mis­tr Yoda z fil­mo­vé ságy Star Wars, potka­la také Toma Hankse, George Clooneyho a ihned se sta­la nej­ob­lí­be­něj­ší tvá­ří mimo­zem­ské anke­ty ÝTÝ. To je pří­běh naro­ze­ni­no­vé­ho videa k pís­ni „Vystřelená“, kte­rou čtve­ři­ce samozva­ných ast­ro­nau­tů pro Jiřinu vytvo­ři­la a věno­va­la jako naro­ze­ni­no­vý dárek.

Narozeninová píseň odka­zu­je na sku­teč­nost, že Jiřina Bohdalová již dosáh­la veš­ke­rých pozem­ských úspě­chů, oce­ně­ní a desít­ky let si zís­ká­vá srd­ce všech fanouš­ků napříč gene­ra­ce­mi, roky i reži­my. Na Zemi tak už není téměř nic, co by moh­la ješ­tě poko­řit a nezbý­vá jiná mož­nost, než vyra­zit do vesmí­ru vstříc novým výzvám. Tento ori­gi­nál­ní dárek vze­šel od auto­rů pís­ně, tedy Jakuba Prachaře, Ondřeje Brzobohatého a Libora Boučka. Brzobohatý se roz­ho­dl pro rea­li­za­ci oslo­vit video­pro­dukč­ní spo­leč­nost Filmagix zná­mou hlav­ně díky „video­kou­zel­nic­ké“ tvor­bě.

„Sama paní Bohdalová mě před rokem oslo­vi­la, že by si moc přá­la, abych jí k její­mu úcty­hod­né­mu jubi­leu napsal píseň. Takové přá­ní od osob­nos­ti, kte­rou paní Bohdalová pro naši kul­tu­ru bez­po­chy­by je, se samo sebou neod­mí­tá. Nicméně jsem si lámal hla­vu s tím, jak na to, abych při psa­ní nesklou­zl do pato­su, nebo něja­kých sumari­zu­jí­cích prázd­ných frá­zí. Shodou okol­nos­tí mi zavo­lal Kuba Prachař, že bychom moh­li Jiřině do při­pra­vo­va­né­ho pořa­du Máme rádi Česko, kte­rý byl paní Bohdalové spe­ci­ál­ně věno­ván, slo­žit oslav­nou píseň. Společně s Liborem Boučkem jsme tedy dali hla­vy dohro­ma­dy a zro­di­la se myš­len­ka paní Bohdalovou vystře­lit do vesmí­ru, neboť na naší pla­ne­tě již dosáh­la vše­ho, co se jen dalo. Humor a nad­sáz­ka se tedy sta­ly hlav­ní stav­bou pís­ně. Do nato­če­ní nahráv­ky se potom zapo­jil i Český Rozhlas, kte­rý nabí­dl svůj Big-Band Gustava Broma, s nímž jsme píseň nahrá­li, aby její zvuk zněl sty­lo­vě. Myslím, že výsle­dek toho­to naro­ze­ni­no­vé­ho přá­ní potě­ší a pře­de­vším poba­ví úpl­ně všech­ny, což je ostat­ně sym­bo­lic­ky i tako­vé celo­ži­vot­ní poslá­ní paní Jiřiny Bohdalové,” řekl Ondřej Brzobohatý.

Jiřina Bohdalová byla z naro­ze­ni­no­vé­ho dár­ku vel­mi nad­še­ná a rea­go­va­la slo­vy „To je krás­ný! Ježiši, jak jste to udě­la­li?” Videoklip vytvo­ři­lo kre­a­tiv­ní stu­dio Filmagix v čele s Michalem Orsavou a Michaelou Loveckou, kte­ří jsou zná­mí pře­de­vším „video­kou­zel­nic­ký­mi“ pro­jek­ty jako Harry Potter na Pražském hra­dě, EETerminátor, SÁM DOMA s Donaldem Trumpem atd. Vzhledem k tomu, že Jiřina Bohdalová měla ve video­kli­pu hrát hlav­ní roli, avšak nesmě­la o ničem vědět, aby dárek zůstal pře­kva­pe­ním, bylo video­kou­zel­nic­ké umě­ní nezbyt­né. „Je nám obrov­skou ctí, že jsme se na tom­to naro­ze­ni­no­vém dár­ku moh­li podí­let a že nás Ondřej Brzobohatý oslo­vil. Paní Bohdalové si veli­ce váží­me a kre­a­tiv­ní tvor­ba pří­bě­hu k pís­nič­ce “Vystřelená” pro nás byla jed­ním vel­kým zážit­kem,“ uve­dl Michal Orsava a Michaela Lovecká.

Foto: FILMAGIX s.r.o.


  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla24. července 2021 Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla Legendární kniha, která se mi konečně po delším úsilí dostala do rukou. Naplnila velká očekávání? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s prozrazenými tajemstvími vlastně […] Posted in Recenze knih
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pažótí Oskaři 2021: potřetí v řadě vítězí seriál s ženskou hrdinkou, tentokráte Mare z Easttownu s Kate Winslet23. července 2021 Pažótí Oskaři 2021: potřetí v řadě vítězí seriál s ženskou hrdinkou, tentokráte Mare z Easttownu s Kate Winslet Jak dopadl těsný souboj o nejlepší herečku mezi Kate Winslet a Anyou Taylor-Joy z Dámského gambitu? Zabodovala v kategorii českých seriálů poprvé i některá z tradičních komerčních stanic? […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,29211 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54467 KB. | 26.07.2021 - 18:25:39