Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu

Druhá svě­to­vá vál­ka skon­či­la, ale to roz­hod­ně nezna­me­ná, že by na zemi zavlá­dl klid a mír.

Naopak.

Jiří Šulc je ve svém žán­ru vel­mi zdat­ný, což pro­ká­zal i skvě­lým romá­nem „Dva pro­ti říši“. Není se čemu pit, v oblas­ti vojen­ské his­to­rie a prá­ci taj­ných slu­žeb je vzhle­dem ke své minu­los­ti prak­tic­ky „doma“. Období vzni­ku stá­tu Izrael pre­zen­to­va­né skr­ze ved­lej­ší lin­ky, kte­ré ved­ly i do Československa, je navíc obdo­bím, jež pod­le mého názo­ru není širo­ké veřej­nos­ti zrov­na moc zná­mé (ono se to teh­dy poli­tic­ky moc neho­di­lo), tak­že v tom­to ohle­du je kni­ha pro lec­ko­ho i cel­kem pouč­ná.

Více na Kritiky.cz
Eva Kantůrková, scenáristka Česká prozaička a scenáristka. V 80. letech byla signatářkou a mluvčí Charty 77. Po ukončen...
Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema. Pozvání na třiadvacátý Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, který se uskutečn...
Komiks 17 ...
Magie filmové loutky na 11. AniFestu Letošní jedenáctý ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest, který proběh...
Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v...

Dějových linek je ale mož­ná až přespří­liš. Ve sna­ze o co nej­přes­něj­ší vylí­če­ní (i když ani zde se autor vědo­mě nevy­hnul urči­té­mu zjed­no­du­še­ní a uprá­vám) se totiž čtenářka/čtenář nezna­jí­cí his­to­ric­ké okol­nos­ti může snad­no ztra­tit. Troufám si ale tvr­dit, že pan Šulc píše pri­már­ně pro lidi, kte­ří - podob­ně jako pověst­ní „mod­ří“ - vědí. Na scé­nu tak při­vá­dí posta­vy reál­né (Jan Masaryk, pre­zi­dent Beneše, Ehud Avriel, apod.) i něko­lik fik­tiv­ních. Ty všech­ny pojí pohnu­tý osud Židů a jejich sna­ha vytvo­řit vlast­ní stát v Palestině.

Vše je psá­no vel­mi pou­ta­vě a čti­vě. Plusem je i to, že kni­ha vrhá svět­lo na udá­los­ti, kdy Československo - i když tro­chu uta­je­ně - vstou­pi­lo do svě­to­vé poli­ti­ky prv­ní tří­dy.

Izrael by mož­ná vzni­kl i bez „našich“ slav­ných letou­nů Avia S - 199, nicmé­ně ta ces­ta by byla o pozná­ní obtíž­něj­ší a beze­spo­ru krva­věj­ší. Ano, Avia S - 199 vznik­la iro­nií osu­du z nacis­tic­kých Messerschmittů 109, kte­ré pilo­to­va­li židov­ští let­ci, z nichž vel­ká část byla vycvi­če­na za 2 sv. vál­ky v brit­ské RAF a kte­ří během vál­ky v Izraeli bojo­va­li pro­ti egypt­ským pilo­tům, ti pro změ­nu léta­li na brit­ských letou­nech Spitfire... 🙂

Není ten svět někdy šíle­ný?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […]
  • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, […]
  • Amos Oz - Jak vyléčit fanatika15. října 2019 Amos Oz - Jak vyléčit fanatika Jak vyléčit fanatika (psáno bez otazníku) je poměrně útlounká knížečka, která se mi do mých pařátů dostala díky panu Katolíkovi, za což mu teď trochu opožděně děkuji...Knížečka samotná se […]
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh30. července 2018 Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh Životopisné knihy jsem si v poslední době velmi oblíbil, a tak když jsem objevil knihu od Arnolda Schwarzeneggera, okamžitě jsem si ji pořídil. Biografie jedno z nejúspěšnějších, […]
  • DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí!19. listopadu 2019 DIGITÁLNÍ TVORBA: Magické dimenze: Karty, které pohltí! Vykládací karty magické dimenze jsou pro mne něčím zlomové. Digitálním obrázkům na kartám jsem se bránila, jejich uměleckou hodnotu přehlížela (ano, taková jsem!), ale tady se všechno asi […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]